Redactieblog

‘Duits en Nederlands mestbeleid raken elkaar’

Aanscherping van het mestbeleid in Duitsland heeft direct gevolgen voor de Nederlandse mestmarkt.

Duitsland is door het Europese Hof van Justitie veroordeeld voor het niet juist toepassen van de Nitraatrichtlijn. Het mestbeleid van onze oosterburen biedt onvoldoende zekerheid dat de normen voor nitraat gehaald worden, volgens het Hof.

Dat klinkt bekend voor iedereen die het Nederlandse mestbeleid een beetje volgt. In de eerste plaats natuurlijk voor de Nederlandse boer, die heeft immers ook te maken met de Brusselse bemoeienis met het Nederlandse mestbeleid. Maar ook voor andere organisaties die zich om allerlei redenen bezighouden met mestbeleid.

Duits mestbeleid fors aangescherpt

De veroordeling van de Duitsers kan nog een boete opleveren, daarover volgt nog een nieuwe procedure. Of zo’n boete er komt, is de vraag. In de uitspraak van het EU-hof van 21 juni is rekening gehouden met het Duitse mestbeleid tot september 2014. En juist afgelopen jaar is dat fors aangescherpt, met goedkeuring van dezelfde Europese Commissie die eerder Duitsland in gebreke heeft gesteld. Het is dan onwaarschijnlijk dat er nu nog een boete gaat volgen.

‘Het gebrek aan ruimte op de Duitse mestmarkt wringt des te meer nu er grotere druk is in Nederland’

De gevolgen van de aanscherping laten zich al volop gelden. De mestmarkt in Duitsland is flink verstoord. Afgelopen voorjaar waren er al overvolle mestkelders door weersomstandigheden. Tegelijkertijd zijn vele Duitse boeren met vergisters ermee geconfronteerd dat ze hun restproducten als mest aan moeten merken.

Veel minder plaatsingsruimte voor Nederlandse mest

De gevolgen laten zich ook in Nederland voelen. Duitsland was altijd veruit de grootste afnemer van Nederlandse exportmest. Dat is het nog steeds, maar wel met veel minder plaatsingsruimte. Het is al moeilijk genoeg om regionaal de eigen mest binnen de normen aan te wenden, zeker in de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Het gebrek aan ruimte op de Duitse mestmarkt wringt des te meer nu er grotere druk is in Nederland. De mestverbrander in Moerdijk ligt langer dan verwacht stil en in het voorjaar kon minder uitgereden worden. Het gevolg is grotere voorraden dan ooit. Het is een direct gevolg van zowel het Nederlandse als het Duitse mestbeleid, die elkaar meer dan ooit raken.

Of registreer je om te kunnen reageren.