Commentaar

1 reactie

‘Brussel moet boeren gelijk speelveld bieden’

De impact van de voorgenomen bezuinigingen op EU- landbouwsubsidies is relatief klein. Groter is het gevaar van renationalisatie.

De Europese Unie heeft heel veel geld nodig om haar kopzorgen het hoofd te bieden. Het tegengaan van migratie, het optuigen van een Europese defensie, het aanjagen van de digitale economie en de aanpak van klimaatverandering, om maar eens wat te noemen. En daar staat het enorme financiële gat dat de brexit in de begroting slaat, tegenover. Dat leidt de komende jaren hoe dan ook tot gedwongen soberheid in de Unie.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Daar komt bij dat een groeiende stroming binnen de politiek twijfelt aan het nut van al die miljarden aan landbouwsubsidies, momenteel nog altijd goed voor 38% van het EU-budget. In dat opzicht lijkt de landbouwsector er redelijk goed af te komen. Of mag het misschien wel de handen dichtknijpen na de presentatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Landbouwcommissaris Phil Hogan houdt het erop dat het totale landbouwbudget met niet meer dan 5% wordt verminderd.

‘De kans op (fors) meer bezuinigingen blijft ook boven het GLB hangen’

Er komt dus minder geld uit Brussel de komende decennia. Maar de impact ervan lijkt voor de Nederlandse boeren vooralsnog mee te vallen. Zo heeft de aftopping van boeren die jaarlijks meer dan € 60.000 aan EU-subsidies ontvangen, nauwelijks effect. Het zal uiteindelijk hooguit enkele tientallen boeren echt flink raken in hun portemonnee. Pijnlijk voor hen, maar onvermijdelijk, zo lijkt het.

Phil Hogan op 1 juni tijdens de persconferentie over het Europees landbouwbeleid. Volgens Hogan gaat er maximaal 5% van het landbouwbudget af. - Foto: ANP
Phil Hogan op 1 juni tijdens de persconferentie over het Europees landbouwbeleid. Volgens Hogan gaat er maximaal 5% van het landbouwbudget af. - Foto: ANP

Meer verplichtingen op gebied van klimaat en milieu

Waar zit dan het echte venijn in het Europese landbouwbeleid na 2020? Duidelijk is dat boeren moeten rekenen op meer verplichtingen op gebied van klimaat en milieu, als tegenprestatie voor de directe inkomenssteun. Op welke manier is echter nog verre van uitgekristalliseerd. Details die wel een grote impact kunnen krijgen in de boerenpraktijk. Essentieel hierbij is dat niet de weg van renationalisatie wordt ingeslagen, maar juist voor behoud van een gelijk speelveld wordt gekozen.

Handelsoorlogen

De kans op (fors) meer bezuinigingen blijft ook boven het GLB hangen. Onderhandelingen over een Europese meerjarenbegroting zijn altijd intens en complex. Dat de bezuinigingen nu relatief meevallen, heeft zeker te maken met het feit dat de Europese economie weer groeit. Het is voor de boeren dan ook vooral te hopen dat de Europese economie de komende jaren niet weer een knauw krijgt, bijvoorbeeld door de toenemende dreiging van handelsoorlogen. Behoud van het budget is gewenst. Maar lukt dat niet, dan geldt wel: de pijn gelijk verdelen.

Eén reactie

  • j.h.vonk@home.nl

    Het aanjagen van digitale economie .!. Al dat digitale verkeer is dat niet schadelijk voor BIJEN en INSECTEN . Die dan het spoor en de weg door de lucht kwijt raken en dood gaan?!?!.

Of registreer je om te kunnen reageren.