Redactieblog

‘What’s in a week’

Melkveehouder Jan van Weperen vertelt hoe zijn week eruit ziet.

De week begint op maandag. Voor mij betekent dat een schooldag waarop lessen verzorgd worden op het Nordwin College in Leeuwarden. In de A- en B-periode van het schooljaar verzorg ik dan beginnend management bij de 2e klassers, dat zijn de boeren van Noord-Nederland over 10-15 jaar. Een mooie doelgroep, zo’n 75 leerlingen verdeeld over 3 klassen. Vaak ook nog wat coachwerk, voor één van de klassen met 25 leerlingen.

Commissievergaderingen

Afgelopen week na school gelijk naar het Wetterskipkantoor voor commissievergaderingen. Er stond voor mijn portefeuille een tweetal peilbesluiten en een kwestie over baggeren. Ook veenweide op de agenda, alleen maar informatief; discussie komt nog. Bij die andere onderwerpen alle 3 keer een inspreker en dan weet je nooit hoe de discussie gaat lopen. Het hangt af van de kwaliteit van de inspreker, hoe is het verhaal opgebouwd, hoe sterk zijn de argumenten, passende intonatie en emotie.

Portefeuilleoverleg

De dag erop meteen een portefeuilleoverleg: ontwikkelingen op dossiers en actualiteiten. Vaak is het een komen en gaan van ambtenaren, die dan hun zaak toelichten. ’s Middags nog even voorbereiding voor een korte pitch die ik verderop in de week zou doen: wat hoort erin, wat niet. Goeie aangevingen, als bestuurder maak je daarin zelf keuzes. ’s Avonds nog een informatiebijeenkomst over een besmettelijke paardenziekte bezocht.

Bedrijfspresentatie beoordelen

De dag daarop een Wetterskipdag gesnoept en voor school aan het werk: bedrijfspresentatie beoordelen op stagebedrijven, waar leerlingen 30 dagen zijn geweest. In groepjes van 4, alles met elkaar vergelijken, met ook technische en financiële kengetallen. Overal bij langs op het bedrijf, benieuwd naar de verbanden en analyses die ze kunnen maken in de stal, bij het vee, in het land enzovoort.

Culturele verrijking

’s Avonds een uur gezwommen in Drachten, baantjes trekken voor lichaamsonderhoud. De dag erna voorbereiding voor een gesprek met een ontevreden ingeland en vele andere kleine zaken. Voor culturele verrijking ’s avonds naar Sexbierum, waar in de tomatenkas het mooie theaterstuk Lost in the Greenhouse werd gespeeld.

Na vrijdag nog een Wetterskipdag te hebben ingevuld zijn het boerderijdagen daarna. De weekenddagen één keer melken, wat kalveren doen, insemineren en klauwbekappen. En natuurlijk extra tijd voor family-life en onze Friese paarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.