1 reactie

‘Stalbranden: hoe lang tolereren we dit nog?’

Voorkomen van dierenleed door stalbranden is een kwestie van bereidheid van alle partijen in de keten om hier samen de schouders onder te zetten, en niet te wijzen naar ‘de ander’ in de keten. Alleen dan kan een halt worden toegeroepen aan de voortdurende reeks stalbranden, meent Anne Hanssen.

Voor de wet worden dieren nog steeds gezien als dingen. Dingen die geld kunnen opleveren en dingen die geld kunnen kosten. Vergroten van het welzijn van die dingen kost geld, het brandveilig maken van stallen kost geld. Kosten die de supermarkt door middel van een hogere prijs aan de consument zal doorrekenen. Welzijn van dieren is een geldkwestie.

Gevoelsleven van dieren

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek richt zich op de intelligentie en het gevoelsleven van dieren, ook van onze landbouwhuisdieren. Wetenschappers als Daniel Weary, Frans de Waal en Lori Marino tonen aan dat dieren, ook onze koe, kip en varken, veel slimmer zijn dan wij denken en een breed scala aan gevoelens hebben. Er is aangetoond dat ze verdriet en vreugde kunnen ervaren en bijvoorbeeld ook vriendschappen kunnen sluiten en rouwen om een overleden soortgenoot. Rapporten van Wageningen UR laten zien wat dieren als ongerief ervaren en hoe ernstig deze zijn. Veel van de oorzaken van ongerief zijn rechtstreeks te wijten aan het huisvestings- en productiesysteem in de industriële veehouderij.

‘Bij stalbranden zijn inmiddels honderdduizenden dieren omgekomen en het lijken er elk jaar meer te worden’

Toename stalbranden

We mogen ervan uitgaan dat ook bij stalbranden, waarbij dieren verbranden omdat er geen ontsnappingsmogelijkheden zijn óf omdat de dieren niet gewend zijn om buiten te komen, de dieren veel stress, angst en pijn ervaren. Bij stalbranden zijn inmiddels honderdduizenden dieren omgekomen en het lijken er elk jaar meer te worden. In 2015 133.000, in 2016 202.000, in 2017 229.000 en sinds het begin van 2018 inmiddels al 95.000 dieren. Dit terwijl goed bekend is welke mogelijkheden er zijn om deze te voorkomen, dan wel sterk te verminderen. Brandwerende bouw, beter aangelegde en beveiligde elektra, het weren van knaagdieren, rookmelders, vluchtwegen en beschikbaarheid van bluswater zijn logische oplossingen die doorgevoerd zouden kunnen worden. In het Actieplan Stalbranden is het allemaal te lezen.

Hoe kun je de brandveiligheid vergroten?

De meeste winst voor het vergroten van de brandveiligheid in bestaande stallen, die vóór 2014 gebouwd zijn, is volgens de brandweer te behalen door periodiek controleren van de brandveiligheid, verbeteren van de brandveiligheid van de technische installaties, brandveilig werken en het vergroten van kennis en bewustwording bij veehouders. Het zou bijvoorbeeld vanzelfsprekend moeten zijn dat tijdens werkzaamheden aan en om de stallen, zoals lassen, brandwerende maatregelen getroffen worden.

Caring Vets

De maatschappelijke verontwaardiging over de stalbranden groeit. Steeds meer organisaties en individuen spreken zich uit om het leven van dieren in het algemeen te verbeteren en zich daarvoor in te zetten. Caring Vets is zo’n organisatie. Een jaar geleden is deze vereniging van inmiddels meer dan 140 dierenartsen opgezet om vanuit ons beroep op te komen voor het dierenwelzijn. Enkele van de aandachtspunten zijn de misstanden in de industriële veehouderij, het dierenleed veroorzaakt door onbedwelmd slachten en de gezondheidsproblemen bij honden en katten met te platte neuzen (brachycefalen).

Produceren op diervriendelijke manier

Er zijn ook steeds meer boeren die niet meer willen meedoen aan goedkope productie ten koste van het welzijn van dieren en besloten hebben op een diervriendelijker manier te produceren. De markt voor deze producten is groeiende. In Limburg zijn daar prachtige voorbeelden van, zoals een actieve vereniging van biologische boeren, varkenshouderij Livar, kippenfarm Kipster, varkenshoederij Kuusj en vele anderen, allemaal initiatieven van boeren die het anders willen en anders doen. Een stal van Livar is ook afgebrand. Maar er vielen geen slachtoffers omdat de varkens naar buiten konden vluchten.

Eén reactie

  • ENDE902

    Leuke zin: "Voor de wet worden dieren nog steeds gezien als dingen". Dit doet mij onwillekeurig aan de heer Pauw denken, toen Yvon Jaspers bij hem aan tafel zat. Het gezicht van de heer Pauw sprak maar één ding uit: "Boeren zijn toch ook maar dingen".

Of registreer je om te kunnen reageren.