Commentaar

4 reacties

‘Rekenen met organische stof’

Vanaf 2021 telt de vastlegging van CO2 in de bodem mee bij de nationale boekhouding voor broeikasgassen.

Een belangrijke mijlpaal. Vanaf dat moment wordt het interessant om te gaan rekenen met koolstof en zijn er mogelijkheden voor stimulerend beleid, zoals een bonus voor vastlegging van organische stof of een malus voor het opsouperen daarvan.

Wat je nu weggeeft, ben je straks kwijt

Wie cynisch redeneert zal zeggen: doe nu nog maar even niks, want wat je nu weggeeft, ben je straks kwijt. De ervaring leert inderdaad dat het vaak zo werkt bij nieuw beleid. Maar het antwoord daarop is eenvoudig: die 2,5 jaar zijn zo voorbij en ontwikkelingen in de bodem gaan traag. Er is dus geen reden om nu niet alvast voor te sorteren.

Bodembrief van Schouten

Minister Schouten doet daarvoor aanbevelingen in haar bodembrief van deze week: snel kennis ontwikkelen, technisch innoveren en duurzamer relaties tussen pachters en verpachters.

Vooral dat laatste is een heikel punt. Pachters en verpachters liggen al jaren in de clinch. Met het oog op duurzaam bodembeheer is er alles voor te zeggen om langdurige pacht te bevoordelen. Puntje voor de pachters, zo lijkt het dus.

Akkerbouwers onder druk

Maar ook boeren met eigen grond komen straks voor de keus: ga ik voor behoud van mijn grasland of ga ik cashen met eenmalige verhuur voor bollen of knollen? Wat de bal ook bij de akkerbouwers legt. Die komen onder druk om de grond die ze te leen krijgen, na de teelt met evenveel organische stof weer op te leveren. Dat wordt nog een hele uitdaging.

Laatste reacties

 • moi !

  De overheid doet er verstandig aan om nu al met resultaten en aanbevelingen te komen.

 • alco1

  Als je denk dat je met vastlegging van CO2 in de bouwvoor de wereld red, ben je wel van Lotje getikt.

 • Jan-Zonderland

  @Alco, dat zijn al die "deskundige" beleidsmakers toch ook. Mest verbranden, aardgas gebruiken om kunstmest te maken, organische stof gehalte daalt. Pure logica toch ?

 • pinkeltje

  Het verhaal is net zo kort als dat het simpel is. CO2 in de bodem vastleggen geeft slechts een tijdelijk effect. Als het al een merkbaar/meetbaar effect heeft. Het organische stofgehalte van de bodem gaat echt niet eindeloos oplopen zolang je daar landbouw op bedrijft. Zoveel fossiele brandstof er wordt opgestookt, zoveel koolstof (CO2) komt er in de kringloop bij. En helaas ziet het er op wereldschaal nog niet naar uit dat we met het opstoken van de voorraden gaan stoppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.