Commentaar

14 reacties

‘Realiteitszin bij LTO in visie op veenweide’

In bepaalde gebieden is misschien geen plek meer voor landbouw, zegt LTO. Een realistische visie.

Grond is heilig. Grond is de basis voor productie. Aan grond hangt veelal ook emotionele waarde; percelen zijn soms decennialang bij dezelfde familie in beheer. Logisch dat elke bestemmingsverandering of beperking in gebruik op weerstand stuit.

Veenweidegebied

LTO Nederland verzet zich doorgaans dan ook tegen het landjepik voor woningbouw, infrastructuur of natuur. In de visie op het veenweidegebied wijkt de organisatie af: in bepaalde gebieden is misschien wel geen plek voor landbouw meer. De kentering getuigt van realiteitszin.

‘Er moet iets gebeuren om te kunnen blijven boeren’

Wat is er aan de hand? De bodem in de veenweidegebieden daalt; de CO2-emissie stijgt. Er moet iets gebeuren om te kunnen blijven boeren. LTO stelt in eerste aanleg technische maatregelen voor, zoals onderwater- of peilgestuurde drainage. Ook kunnen andere teelten een oplossing zijn, bijvoorbeeld cranberry of lisdodde.

Tegemoetkoming in afwaardering van grond hoort erbij

Maar er zijn plekken waar die technische maatregelen geen soelaas bieden. “We lopen daar niet voor weg”, erkent LTO-portefeuillehouder Trienke Elshof in een notitie. Voorwaarde is dat bij een functieverandering maatwerk hoort, zoals een adequate tegemoetkoming in afwaardering van grond. Ook dat is realiteitszin, maar nu voor de plannenmakers.

Laatste reacties

 • veldzicht

  De meeste veenpolders zijn zo tussen het jaar 1000 tot 1600 ingepolderd en sinds dien daalt de grond zonder dat dat tot grote problemen leidde, nu opeens moet het water omhoog en de boeren eruit of een marginale opbrengst halen.
  Volgens mij is het alleen maar een truc er vele tienduizenden ha natuur bij te krijgen net als die z.g. wateropvandgebieden die overal te pas en te onpas worden aangelegd.

 • veldzicht

  wateropvangggebieden.

 • agratax(1)

  @veldzicht. Misschien is het voor alle partijen wel het beste als de veenweide gebieden weer terug worden gegeven aan de natuur. Moderne landbouw vraagt om totaal andere vormen van boeren dan landbouw ten tijde van het in cultuur brengen van deze landerijen. Er zit volgens mij geen boer meer te wachten perceeltjes van enkele tientallen meters breed en greppeltjes door het land, om maar te zwijgen van maaien met de hand of paardentractie en dan ook nog de steeds dalende bodem met alle gevolgen van dien. Hoe we het ook wenden of keren willen we blijven boeren op deze veenweide gronden dan moeten er dermate grote investeringen worden gepleegd om in de vaart der volkeren mee te kunnen komen, dat hier van rendabel ondernemen geen sprake meer is. Deze gebieden zijn helaas voor de huidige stand van zaken te marginaal geworden. Geef ze aan natuurboeren in beheer via opkoopregelingen van overheidswege of private partijen zodat de huidige boer geen schade lijdt.

 • veldzicht

  agratax1,Dat ben ik met je eens,er zijn inderdaad veenpolders zo als waterland en delen van de krimpernerwaard
  waar nauwelijks nog valt te boeren,toch echter de meeste veengraslanden zijn goed ontwatert en geven zeer hoge grasopbrengsten die niet onder doen voor andere grondsoorten.volgens mij willen ze die veengraslanden ook half onderwater zetten en is er dan inderdaad nauwelijks nog te boeren.

 • boerderij12

  lto langzaam ten onder

 • alco1

  Uiteraard zijn er plekken war het moeilijk is om te boeren.
  Maar deze teruggeven aan de natuur is weer een opschuiven richting omliggende boeren, waar hetzelfde probleem zich voor zal doen als het waterpeil in de kern omhoog gebracht zal worden.
  Ik had het al eens over onze dubbele pet van het LTO!!!!

 • Jan-Zonderland

  Nou beste veenweideboeren, dan weten jullie het nu. Het wordt jullie niet gevraagd of jullie het daar nog wel leuk vinden en of jullie nog steeds jullie eigen boterham verdienen. Nee, er wordt wel voor jullie besloten: oprotten! Want wij witteboorden denken er anders over. Ben je toch mooi klaar mee. Persona non grata op je eigen land.

 • agratax(1)

  @veldzicht het goed ontwaterd zijn is juist het probleem. Door deze ontwatering treedt de inklinking van het veen op en de "verbranding" van het veen op. Dit eerste betekent steeds dieper moeten ontwateren en het andere betekent CO2 vorming in de bodem. Als de boeren inderdaad worden uitgerookt en deze gebieden tot veengebieden worden omgezet is de vorming van broeigassen niet gestopt. Verrotting in een anaerobe omgeving geeft Methaangas, bekend bij de oude garde die vroeger zijn gasbel in de sloot had staan en zijn potje kookte op het gasfornuis zonder Gasunie. Ik wil maar zeggen de kans op klimaat winst bij uitroken van de veehouders zal zeer gering zijn.

 • veldzicht

  Er is geen laag veenland alleen hoog water.Hier in Z.H. heb je ook veel veengronden en denk je dat land ligt erg laag ,maar fiets je ,n stukje door duik je 4 meter naar beneden een voormalige droogmakerij in met land wat 2 m. uit het water ligt en voordat het veen even laag ligt kan je nog honderden jaren vooruit,na natuurlijk af en toe wat aanpassingen aan het gemaal en dijken.
  Het gaat mij er om allerlei groeperingen grijpen iedere kans om grote delen landbouwgrond in te pikken zoals Staatsbosbeheer die het "noodzakelijk"
  acht 100.000ha bos aan te leggen,ook op de betere gronden, om de Parijse
  klimaat doelen te halen.Gewoon hun eigen baantje en hobby veilig stellen meer is het niet.

 • ENDE902

  Volgens mij hebben onze grote denkers over de melkveehouderij de grote veenweidegebieden al opgegeven, want bij de discussie over grondgebondenheid lees ik over de zogenaamde samenwerking die met een akkerbouwer moet plaats vinden, dat dit alleen binnen een straal van 20 km kan. Voor grote veenweidegebieden is dit niet afdoende.
  Rest alleen nog de vraag, wie gaat het benodigde geld ophoesten.

 • landboer

  Wat een allerverschrikkelijkste grote onzin ,die hele klimaatdiscussie ,helemaal eens met veldzicht!

 • gerben5

  Laat ze het peil maar flink verhogen. Als straks alle kruipruimtes en kelders volstaan weten ze pas echt wat slecht is voor hun huizen

 • Erwin Haveman

  Er is visie op het westelijk veenweide gebied, namelijk boeren zolang als kan met oplossingen zoals onder andere onderwaterdrainage, kleideeltjes aanvoeren en weidemanagement. Zie Proeftuin Veenweiden!

 • koestal

  Aanpak van Co2 uitstoot geldt alleen voor boeren ,niet voor bv. Schiphol .aanpak methaan uitstoot in veenweidegebieden geldt alleen voor boeren ,niet voor natuurorganisaties ! De boer is altijd een pispaaltje ! Wat een land.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.