Redactieblog

3 reacties

‘Overal zonnepanelen’

Er is dringend gemeente-overstijgend beleid nodig voor zonnevelden, want nu ontstaat een lappendeken.

Vorige week zondag spoelden we hier bijna weg na urenlange hoosbuien. Gelukkig woon ik achter de Hondsrug en die hield veel buien tegen, maar aan de westkant was behoorlijk wat schade. Toen ik daar in de buurt rondkeek, rukten heel wat boeren uit met greppelfrees en spade om de bietenplantjes weer boven water te halen.

Financieel gewin door zonnevelden

Toch zijn de afgelopen weken heel erg zonnig geweest. Ik heb al jaren zonnepanelen op mijn dak en het lijkt een topmaand te worden. Met zulk weer wil iedereen wel panelen. De belangrijkste reden dat er overal zonnevelden ontstaan, is echter niet de weersverwachting, maar de subsidieverwachting. Niet Buienradar.nl, maar Subsidieradar.nl. Snelle jongens maken boeren de kop gek om akkerland in te zetten voor zonne-energie. Zelf strijken ze een aanzienlijk deel van de buit op. Het zijn van die knapen die vorig jaar in bitcoins zaten, het jaar daarvoor een re-integratiebureau runden, en nu de wereld gaan redden met zonne-energie.

Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Het resultaat is er naar, de plannen buitelen over elkaar heen. Er wordt lukraak grond gekocht of gecontracteerd, met als enige afweging of het financieel gewin oplevert. Ik heb het hier al eerder gezegd, er is coördinerend beleid nodig op dit terrein. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat veel landbouwgrond onttrokken wordt voor het snelle geld, om te voorkomen dat er een lappendeken van zonnevelden ontstaat, en om te voorkomen dat de netbeheerders de opgewekte stroom niet aankunnen.

Nationaal ruimtelijk ordeningsbeleid

Vroeger, toen alles beter was, maar niet heus, hadden we nationaal ruimtelijk ordeningsbeleid. Dat was traag en defensief en zorgde ervoor dat goed nagedacht werd voordat grote ruimtelijke ingrepen plaatsvonden. Die traagheid had zeker nadelen, maar het voordeel was dat die ingrepen enigszins samenhangend waren. Het zorgde ervoor dat niet overal bedrijventerreinen aangelegd werden, dat niet overal in het land kassencomplexen ontstonden, en dat er ruimte overbleef voor de landbouw. Dat beleid bestaat niet meer. Het is weggedaan aan de provincies en vooral aan de gemeenten en die beconcurreren elkaar of hebben geen enkel benul van ruimtelijk beleid. De politiek wordt in veel gemeenten inmiddels gedomineerd door lokale partijen, en die hebben geen enkele boodschap aan vraagstukken die het dorpsplein overstijgen. Het resultaat is zoals gezegd een lappendeken van zonnevelden, althans als alle plannen doorgaan.

De liberalisering en decentralisatie van de afgelopen jaren heeft ons veel goeds gebracht, maar ook dit soort vervelende gevolgen. Ik heb niet zoveel op met groene clubs, maar dat zijn wel de enigen die voor deze ontwikkelingen waarschuwen. Dezelfde clubs die voor groene energie zijn. Dan moet je in Den Haag en op het gemeentehuis toch even heel goed na gaan denken.

Laatste reacties

 • John*

  als de netbeheerders nu al aangeven dat het 3 jaar kan duren voordat het zonneveld aangesloten kan worden is de subsidie en de zin van snelle jongens zo voorbij!

 • Jaap39

  Het is toch volkomen normaal dat een ondernemer inspeelt op mogelijkheden die er geboden worden. Dat niet elke plek een gunstige keuze is Ok, maar je kan niet alleen maar meer windmolens en zonnepanelen bij een ander plaatsen, het NIMBY verhaal gaat niet meer op. Iedereen zal bij moeten dragen aan totstandkoming van voldoende duurzame energie.
  Kortom, de komende jaren zul je overal windmolens en zonnepanelen geplaatst zien worden.

 • agratax(1)

  Laten de lokale en regionale overheden eerst eens nadenken over "Hoe zij een energie neutrale gemeente/provincie of Nederland voor zich zien". Daarna zullen ze zich moeten afvragen of een Nederland zonder fossiele brandstof wel mogelijk is, zonder de voedselvoorziening en het welzijn van de bevolking op het spel te zetten.
  Mijn ervaring uit de gemeente politiek geeft me niet bepaald hoop op een doordacht energie transitie plan bij de gemeenten. Naderende verkiezingen dwingen de raden via (onhaalbare) voorstellen positieve besluiten te nemen over dit onderwerp, omdat geen partij als milieu onvriendelijk de verkiezingen in wenst te gaan. Er is geen mens die precies weet of Energie Neutraal wel haalbaar is zonder de armen nog armer te maken. Dit is nl. de massa van de bevolking en zij zullen onevenredig worden geraakt door de kosten verbonden aan deze snelle energie transitie.

Of registreer je om te kunnen reageren.