Commentaar

1 reactie

‘Luchtwassers beter onderzoeken’

Het ministerie van LNV wil de normen voor luchtwassers sterk aanscherpen. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat de effectiviteit van biologische luchtwassers en combiluchtwassers veel minder is dan verwacht.

Het gewraakte onderzoek betekent inderdaad slecht nieuws voor deze typen luchtwassers. De rendementen zijn flink minder dan verwacht, is een van de conclusies. Maar er staan ook belangrijke kanttekeningen in. Zo zijn er opvallende verschillen tussen Duitse en Nederlandse laboratoriumuitslagen. En bij de onderzochte stallen zelf zijn onverklaarbare verschillen in meetuitslagen. Ook de herhaalbaarheid van de metingen is laag, wat duidt op een hoge toevalsfactor. Aanbeveling van de onderzoekers: er moet uitgebreide steekproef komen om de normen die tot nu toe gelden eens goed te toetsen.

‘Voortvarendheid is meestal goed, maar je kunt ook te snel willen’

De minister wil daar kennelijk niet op wachten. Zij komt nu al met een voorstel om de normen fors naar beneden bij te stellen. Voortvarendheid is meestal goed, maar je kunt ook te snel willen. Het gaat om grote investeringen, en om een groot maatschappelijk belang. Dat vraagt om een betere onderbouwing dan dit ene onderzoek, dat nog veel vragen onbeantwoord laat.

De kogel is nog niet door de kerk, er is nu een zogeheten consultatieronde gaande tot einde deze maand. Zaak om die tijd goed te benutten.

Eén reactie

  • farmerbn

    Je gaat zo wel heel slecht over de overheid denken.

Of registreer je om te kunnen reageren.