10 reacties

‘Laat verbod op neonics begin zijn van noodzakelijke omslag’

Het is hoog tijd voor de noodzakelijke omslag naar een ecologisch verantwoorde landbouw, vindt Bertus Buizer. Boeren zijn daar prima toe in staat. Als de minister maar zorgt voor een adequaat overheidsbeleid en voor goede afspraken met de actoren in de hele voedselketen.

Het is vaak indrukwekkend om te zien hoe geweldig boeren en tuinders zich inzetten voor hun onderneming. De boer/tuinder is misschien wel te vergelijken met CEO’s (Chief Executive Officers) als Ralph Hamers (ING), Paul Polman (Unilever) en Ben van Beurden (Shell). Met het verschil dat deze 3 heren de nodige helpers hebben die het beleid uitvoeren. Zij hebben daarom tijd over om, zoals in de afgelopen weken gebeurde, bij de aandeelhouders met succes een flinke salarisverhoging en een exorbitante bonus uitkering te bedingen.

‘De boer/tuinder maakt niet alleen het beleid, hij moet het vaak ook nog in zijn eentje uitvoeren’

De boer/tuinder heeft de luxe van die 3 CEO’s niet. Hij maakt niet alleen het beleid, hij moet het vaak ook nog in zijn eentje uitvoeren. En hij kan ook niet zo maar bij de minister-president binnenlopen zoals zijn collega-CEO’s na een telefoontje wel kunnen. Nee, de boer/tuinder is afhankelijk van een weinig doortastende belangenorganisatie.

Plantgezondheid 2030

Neem bijvoorbeeld het ambitieplan Plantgezondheid 2030 ’Gezonde teelt, Gezonde toekomst’, dat LTO Nederland medio vorig jaar publiceerde. Daarin vormt de beschrijving van de uiteindelijk te realiseren mijlpalen een sterke afzwakking van het ambitieuze streefbeeld in het plan. Dat luidt onder meer als volgt:

“In 2030 produceert de Nederlandse land- en tuinbouw emissieloos en natuurrijk: milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen worden niet meer teruggevonden in de omgeving, en plantaardige productie levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier.”

Voor de ‘korte termijn’, die jaren lijkt te duren, worden bovendien nog allerlei voorwaarden genoemd, die nog steeds de gangbare praktijk vertolken. Dan zeg ik: kom op LTO, nu gelijk inkoppen bij het verbod op die neonicotinoïden.

Kan teelt suikerbieten zonder neonicotinoïden?

Uit een poll die Akkerwijzer onlangs hield over de vraag of de teelt van suikerbieten (een van de zogenaamde probleemgewassen) zonder neonicotinoïden kan, reageerden circa 320 personen (Nederland telt 8.000 suikerbietentelers). Volgens uitslag van de poll op 15 mei, vindt 59% dat de bietenteelt zonder kan. Een kleine kwart daarvan denkt ook dat dat wel opbrengst kost. Twee derde van die 59% denkt zonder de neonicotinoïden met meer insecticiden te moeten spuiten.

‘Het biologisch evenwicht is weg’

Zo werkt dat dus: je schaadt jaar in jaar uit het insectenbestand en vervolgens moet je nog meer spuiten omdat schadelijke middelen – in dit geval 3 neonicotinoïden – wegvallen. Niet verwonderlijk, want het biologisch evenwicht is weg.

Niet dralen, maar doen

Nu is de natuur veerkrachtig, dus het hoeft nog niet te laat te zijn. Maar de tijd dringt wel, zo blijkt uit diverse betrouwbare wetenschappelijke studies. En we weten nog heel veel niet. Daarom is het van groot belang dat de boer/tuinder heel terughoudend is met het gebruik van chemische middelen in bodem en gewas. Het verbod op neonicotinoïden kan het momentum zijn om de noodzakelijke omslag van de gehele landbouw naar agro-ecologie. De markt biedt veel kansen voor onder meer groenten en fruit en hoogwaardig uitgangsmateriaal. En voor een geslaagde omslag geldt: niet dralen, maar doen!

Adequaat overheidsbeleid nodig

De boer/tuinder heeft voor de aanpassing van zijn bedrijfsvoering de minister nodig die zorgt voor een adequaat overheidsbeleid voor de lange termijn. De instellingen en organisaties die de boeren steeds de verkeerde richting in hebben geloodst, gaan dan wellicht flink op de schop. Ook moeten er goede afspraken komen met de verschillende actoren in de hele voedselketen, onder meer voor een eerlijke boerenprijs. En de omslag naar agro-ecologie maakt wellicht ook een gunstige verschuiving in de GLB-subsidies mogelijk met steun van Frankrijk en Duitsland.

Wat betreft die hoge bonus: voor de boer zijn dat al die nuttige insecten en organismen in bodem en gewas als er weer sprake is van een biologische evenwicht, een ontelbaar aantal helpers, waar de CEO’s van ING, Unilever en Shell niet aan kunnen tippen.

Laatste reacties

 • alco1

  Eerst een slijm verhaal, dan aan de haal gaan met onderzoeken naar insecten die qua datum niet met elkaar vergeleken kunnen worden.
  Dan suggestief op emotie laten horen hoe erg het is met minder insecten.
  Hoewel we blij zouden zijn met minder vliegen op de koeien.
  Beste Bertus: Kom met een goed voorbeeld ( alternatief).
  Dan ben je geloofwaardig.

 • DJ-D

  Betrouwbare wetenschappelijke studies?

  <>

 • alco1

  Oproep aan de redactie:
  Geef een man als Rypke Zeilmakers eens het woord?????

 • farmerbn

  Spuiten doet een boer nier voor de lol en het is ook niet gratis. Een boer spuit omdat hij denkt meer te verdienen door een hogere opbrengst/ betere kwaliteit, en omdat hij minder risico loopt op een misoogst. Dit zijn begrijpelijke redenen. De politiek en de burgers (maar niet de consumenten) willen het gebruik van chemische hulpmiddelen wettelijk verminderen en de boer met het verhoogde risico op misoogsten en lagere winst laten zitten. Een faire oplossing moet niet van de boeren komen maar van de politiek maar die komt met niks behalve een verbod.

 • kleine boer

  precies farmerbn en zo is het.

 • Bennie Stevelink

  Enige tijd geleden was er bij Foodlog een discussie onder de titel: “na het gif”. In deze discussielijn werden deelnemers uitgenodigd om hun visie te geven op een voedselproductie waarbij geen enkel bestrijdingsmiddel gebruikt wordt. Hoeveel voedsel kunnen we nog verbouwen? Wat zijn de kosten? Welke alternatieven zijn er om teelten in stand te houden? Wat zijn de economische en sociale complicaties?
  Opvallend was dat deelnemers die normaliter iedere gelegenheid aangrijpen om af te geven op gebruik van bestrijdingsmiddelen bij deze discussie geen enkele reactie gaven. Ze doken geheel weg. Geen reactie van Dick Belderbos, geen reactie van Henk Tennekes en geen reactie van Bertus Buizer.

 • Jan-Zonderland

  Die vergelijking met de ceo's van bovengenoemde bedrijven gaat natuurlijk totaal mank. Deze mensen staan (tijdelijk) aan het hoofd van een multinational en geven in zekere mate het te volgen beleid aan, vaak ook voor eiegne gewin ( bonussen) en lukt het even niet of gaan ze de mist in dan verdeijnen ze met een vette handdruk voor de geleverde wanprestatie om vervolgens bij een ander bedrijf weer op te duiken. Voorts hebben multinationals dermate veel invloed dat ze regeringsbeleid naar hun hand kunnen zetten ( afschaffing dividend belasting). Als vliegtuigen op neonics zouden vliegen dan werd het spul niet verboden. Verder papagaait dhr Buizer ook maar wat wat betreft de afname van insectenbestand. Nog nergens is bewezen dat dat (alleen) door de landbouw komt en al helemaal niet door de enkele zeer specifieke toepassingen van genoemde 3 middelen in niet bloeiende gewassen. Oh ja dhr Buizer ziet ook zoveel kansen voor de boeren maar ga het dan zelf eens proberen man. Ziek word je van dergelijk profeten

 • Bertus Buizer

  @alco 1: Boeren heb ik hoog staan. Dat is geen schijn. Het gaat vooral om het beleid en de uitvoering van dat beleid, de verkeerde richting waarin boeren steeds worden geloodst en de onzekerheid voor de lange termijn.

  Luister als je wilt ook eens naar deze uitzending van 22 mei 2018 in het NPO Radio 1 - programma 'Dit is de Dag' over de toekomst van de landbouw. Ik ben hier in gesprek met presentator Tijs van den Brink en Jaap van Wenum, voorzitter Akkerbouw van LTO Nederland, naar aanleiding van het verbod op drie chemische insecticiden uit de groep van vijf neonicotinoïden (afgekort 'neonics'). Je merkt in die discussie dat ook LTO Nederland wel naar een ecologisch verantwoorde landbouw wil. Maar daarvoor is zoals ik probeerde aan te geven wel een andere en overtuigende inhoud van beleid en uitvoering nodig.

  Hier vind je de link naar de uitzending: <>

  @Bennie Stevelink: Aan de discussie die jij noemde, heb ik niet deelgenomen. Je hebt toen misschien toch een ander zien wegduiken. Ik kan dat in ieder geval niet geweest zijn. En weet je het zeker dat je die andere twee die je noemde wel hebt zien wegduiken?

 • Bertus Buizer

  Meer dan 80% van de Nederlandse boeren (m/v) wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden.

  Landbouworganisaties vertellen niet het juiste verhaal, vindt bijna 90%.

  Bijna de helft van de agrarische bedrijven zegt binnen 10 jaar te willen overschakelen naar een duurzame vorm van landbouw.

  Dit en meer blijkt uit 'De Staat van de Boer', het grootste opinieonderzoek ooit onder agrariërs gehouden, zo schrijft dagblad Trouw op 19 juni 2018. Het betreft onderzoek van Trouw, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Geelen Consultancy.

  Hoogleraar Han Wiskerke van Wageningen Universiteit heeft het project begeleid. Hij vindt het representatief en bruikbaar voor nieuw beleid en zegt: 'We hebben een visionair nodig, een bewindspersoon die over zijn eigen regeerperiode heen kijkt.'

  Ik ben erg blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Ze leggen de goede kernwaarden van de boeren bloot en de zaken waarmee zij worstelen. Deze belangrijke en onmisbare ondernemers verdienen een duidelijk en werkbaar duurzaam lange termijn beleid van de overheid en het juiste verhaal van de hun belangenorganisaties.

  <>

 • Alco

  Allereerst Bertus.
  Noem het LTO geen boerenbelangenbehartiger.
  Hun inkomen bestaat voor een groot deel uit het begeleiden van groen projecten.
  Maar dat terzijde:
  Ik worstel vooral met de gedachte. "Wat is nog waar van wat er gezegd of onderzocht wordt.
  Fipronil hoort niet in de eieren, dat zonder kijf.
  Maar tegenstanders van de pluimveehouderij grepen het aan met grote artikelen in de krant met uitspraken over het ongeboren kind, kanker ed.
  Een ander bericht zei dat een miljoen eieren de mens nog niet ziek zouden maken.
  Wat is waar?
  Tweelingfraude bleek ook sterk op geblazen.
  Natuurlijk wil iedereen met zo weinig mogelijk middel bespuiten.
  Maar zijn we vergeten dat vroeger hele volksstammen verhongerden?
  Wij mensen zoeken ook de medici voor een gezond leven.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.