Boerenblog

‘Honger en zonneparken, waar zijn we mee bezig?’

Grote grazers verhongeren op dure grond, en op andere grond zonnepanelen? Waanzin!

Ik zag afgelopen weekend een uitgebreide discussie op tv over de Oostvaardersplassen, een natuurgebied van 5.600 hectare. Aanwezig was ook de architect van dit drama, Han Olff, ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij is professor, dus je zou verwachten dat hij er verstand van zou hebben. Ik heb hem gegoogeld. Bovenaan staat de link naar zijn werkgever, RUG. Daar tref je zijn cv aan. Hij is in Groningen in 1982 begonnen als student en werkt er nog steeds, inmiddels als professor. Ik denk dat hij een beetje weggepromoveerd is. Veel staat er niet op zijn cv, hij heeft een beetje heen en weer gehuppeld tussen Wageningen en Groningen.

‘Daar worden de dieren ‘vrolijk’ van’

Olff houdt vol dat de Oostvaardersplassen een natuurgebied is, omdat daar veel dieren met hun jongen rond kunnen rennen, en dat is iets waar deze dieren – en dan citeer ik hem – vrolijk van worden. Hij vertelt er niet bij dat ze in het najaar en de winter niets te eten hebben totdat ze – gelukkig – afgeschoten worden. In maart zijn meer dan 1.000 grote grazers doodgegaan of afgeschoten.

Overheid is veehouder in Oostvaardersplassen

Als een veehouder een van zijn dieren onvoldoende te eten geeft, gaat hij meteen op de bon. Ik vind dat er zo snel mogelijk een rechtszaak tegen de overheid opgestart moet worden om aan te tonen dat de overheid in de Oostvaardersplassen veehouder is en zich dus aan alle wettelijke eisen moet houden, inclusief ammoniakuitstoot van alle grazers. Hier ligt een taak voor LTO en ook onze club POV zou zich hier sterk moeten laten horen.

En dan nog iets, op boerenbusiness vraagt een ondernemer of een bedrag van € 3.350 per hectare genoeg is om in te schrijven bij de uitgifte van 1.000 hectare landbouwgrond in de Flevopolder. Nu vind ik dat voldoende. Een eenvoudige rekensom leert dat we met de Oostvaardersplassen jaarlijks € 18.760.000 plus de huidige beheerskosten oftewel een slordige € 20 miljoen mislopen. Wie kan dat verantwoorden en ook nog duizenden dieren laten verhongeren? Misschien eens iets om Kamervragen over te stellen.

Zonnepanelen op goede landbouwgrond

Een volgend punt waar ik grote vraagtekens bij zet, is het gebruik van goede landbouwgrond voor het plaatsen van zonnepanelen. Nu weet ik uit ervaring dat overheidsfunctionarissen niet uitblinken in enige kennis over wat buiten onze landsgrenzen gebeurt. Anders hadden ze uit de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar in Duitsland al lang kunnen leren dat het plaatsen van zonnepanelen op akkers absoluut niet duurzaam is. Gewassen benutten ook het zonlicht en maken er iets eetbaars van, iets wat zonnepanelen niet doen.

In Duitsland mogen alleen zonnevelden gebouwd worden op gronden die eerder bebouwd zijn geweest en ongeschikt zijn voor de landbouw. We zullen eens kijken hoe lang het duurt voordat in Nederland dit kwartje valt en deze grondprijs opdrijvende activiteit verboden wordt.

Foto

  • Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. - Foto: ANP

    Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. - Foto: ANP

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.