Redactieblog

‘We‘ve got him!’

De nieuwe derogatie is binnen. Na alle hobbels die genomen moesten worden, mogen boeren weer gebruik maken van de regels, zij het deze keer voor korte duur.

Er moet deze week wel een zucht van opluchting geklonken hebben in het ministerie van landbouw: het nitraatcomité stemde in met het voorstel van de Europese Commissie om Nederland opnieuw derogatie te verlenen. Uit de uitslag van de stemming was geen vorm van twijfel af te lezen: alle lidstaten stemden voor, een land onthield zich van stemming.

Sinds de Commissie een voorstel voor een nieuwe Nederlandse derogatie publiceerde, was de grootste spanning over een nieuwe derogatie uit de lucht. Doorgaans publiceert de EC een voorstel pas als het vrijwel zeker wordt aangenomen.

Reacties tegenstanders en lobby

Maar toch moest het nitraatcomité er nog een plasje over doen. Dierenrechtenorganisatie Dier&Recht greep deze strohalm aan om te blijven lobbyen tegen een nieuwe Nederlandse derogatie. In totaal tekenden 13.420 mensen de petitie om te stoppen met derogatie. Vorige week kwamen ook Franse boeren in verzet: ze vinden het oneerlijk dat Nederland derogatie krijgt, ondanks de geluiden over mestfraude. Eerder uitte GroenLinks haar zorg over de Nederlandse mestproblematiek bij de Europese Commissie. Uiteraad heeft de landbouwlobby ook aangeklopt bij de Commissie om het belang van de derogatie te benadrukken.

Dankzij de derogatie mag twee jaar lang meer mest worden aangewend dan de Europese norm toelaat. - Foto: Michel Velderman
Dankzij de derogatie mag twee jaar lang meer mest worden aangewend dan de Europese norm toelaat. - Foto: Michel Velderman

Extra reisjes naar Brussel

De spanning was nu misschien wat minder groot, maar minister Schouten had toch even een ‘yes‘- gevoel toen de kogel door de kerk was. Er is vanuit het ministerie hard gewerkt aan deze nieuwe derogatie. De overschrijding van het fosfaatplafond en daarna de berichtgeving over mestfraude en de problemen met de registratie van runderen maakten de klus niet makkelijker. Er zijn hierdoor wel wat extra reisjes naar Brussel gemaakt om de situatie uit te leggen.

Het ministerie en de landbouwsector zijn blij met de derogatie. Al zijn de kleine lettertjes nog niet bekend

Commissie heeft vertrouwen

Maar de Europese Commissie heeft vertrouwen. De milieuresultaten op derogatiebedrijven zijn goed, dus technisch is er geen bezwaar tegen derogatie. Bovendien zou het – met het oog op het sluiten van kringlopen en de klimaatopgave – vreemd zijn om melkveehouders te dwingen om meer dierlijke mest af te voeren en meer kunstmest aan te voeren. Aan de totale toegestane hoeveelheid stikstof, uit dierlijke- en kunstmest, verandert er immers niets.

Het ministerie en de landbouwsector zijn blij met de derogatie. Al zijn de kleine lettertjes nog niet bekend. Daarin zat bij de vorige derogatie nog een lelijk addertje onder het gras, met het verbod op het gebruik van fosfaatkunstmest. Dier&Recht ziet de nieuwe derogatie ook als winst: hij is namelijk maar voor twee jaar afgegeven in plaats van voor vier jaar en dat is – in hun ogen- winst.

Mestfraude aanpakken

Voor het ministerie en de landbouwsector ligt er nu een belangrijke opgave: de mestfraude aanpakken. Want als dat niet gebeurt, raakt Nederland de derogatie zeker kwijt. En dan wordt de wens om kringlopen te sluiten en minder kunstmest te gebruiken nog lastiger. De vlag kan dus uit, maar moet op tijd weer binnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.