37 reacties

‘We kunnen best zonder glyfosaat’

Oranje gekleurde percelen vallen op in het voorjaar. Volgens Jan Overesch is het onnodig om vanggewassen of grasland dood te spuiten met glyfosaat.

Als je dezer dagen door Salland (Overijssel) rijdt, maar ook in andere delen van Nederland, zie je verschillende weilanden en akkers die helemaal oranje/geel gekleurd zijn. Boeren weten wat dit betekend maar de rest zal zich afvragen wat de oorzaak van deze verkleuring is. Deze verkleuring, ook wel landschapspijn genoemd, wordt veroorzaakt door het spuiten van het gif glyfosaat, ofwel Roundup, in de traditionele landbouw.

Het middel wordt gespoten op grasland om gras, en op bouwland om groenbemesters als rogge, dood te krijgen. Roundup doodt zowel het bovengrondse deel van de plant als de wortel. Ook bermen en sloten worden soms meegenomen in de vernietigingsdrang.

Lang niet alle traditionele boeren gebruiken het middel Roundup. Deze, en de biologische boeren, laten zien dat we makkelijk zonder gif kunnen telen en boeren.
Artikel gaat verder onder de foto

Percelen die een behandeling met glyfosaat hebben gehad, vallen op in het voorjaar. - Foto: Henk Riswick
Percelen die een behandeling met glyfosaat hebben gehad, vallen op in het voorjaar. - Foto: Henk Riswick

Vastgeroeste tradities

De vraag is waarom gebruiken boeren en adviseren loonwerkers dit middel? Is de gebruiker bekend met de gevolgen van het gebruik van gif als Roundup? Lezen deze gebruikers geen artikelen over de schadelijke gevolgen van het middel voor het milieu, bodemleven, grondwater, biodiversiteit en uiteindelijk voor mens en dier? Dit lijkt mij onmogelijk! Voer voor onderzoekers en journalisten.

Zoals gezegd het kan makkelijk zonder. Het is een kwestie van de juiste techniek en mechanisatie toepassen. Maar vastgeroeste tradities en invloed van erfbetreders zoals verkopers/adviseurs en loonwerkers, beïnvloeden boeren om toch deze middelen te blijven gebruiken. Het is net als met het asbest: daarvan was rond 1990 al bekend dat het een slechte invloed had op de gezondheid van de mens en toch duurde het nog jaren eer het verboden werd. Ook het gebruik van DDT was destijds zo iets.

Glyfosaat gevaar voor onze gezondheid

Het grootste ongemak over glyfosaat is dat het langzamerhand overal te vinden is in de bodem en grondwater, zelfs in de urine. Glyfosaat geeft al problemen bij de Nederlandse drinkwatervoorziening. In oppervlaktewater dat wordt gewonnen om er drinkwater van te maken, zit volgens de drinkwaterbedrijven “al jaren” te veel glyfosaat. Het staat daarom op de lijst van ‘probleemstoffen’. Glyfosaat ofwel Roundup is een gevaar voor onze gezondheid. In 2013 werd urine van inwoners uit 18 Europese steden onderzocht, waaronder van een aantal Nederlanders. In 5 van de 8 Nederlandse urinemonsters werd glyfosaat aangetroffen.

‘Groenbemesters kunnen prima met schijveneggen of een combinatie van bemester/schijveneggen verwerkt worden.’

Alternatieven

Zoals gezegd we kunnen best zonder het gif glyfosaat. Vele traditionele boeren hebben niets met het middel. Groenbemesters kunnen prima met schijveneggen of een combinatie van bemester/schijveneggen verwerkt worden. Ook in grasland kan de zode met frees of schijveneg bewerkt worden. Om wortelonkruiden te bewerken kan de triltandcultivator nadien de oplossing bieden. Ook heeft de loonwerker oplossingen in de vorm van machines in huis om glyfosaat-vrij te kunnen boeren. Kijken bij boeren die glyfosaat-vrij werken kan verhelderend werken. De overheid zou ook stimulerend kunnen bijdragen door demo projecten op te zetten voor gifvrije werkwijze.

Op de sociale media zie je ook dat de burgers, dus de consumenten, verontwaardigd zijn over de oorzaak van de geel/oranje verkleuringen. Dat zijn onze klanten!

Het gebruik van gif is niet vrijblijvend. Hulde aan de boeren die het niet gebruiken, duurzame landbouw heeft geen gif nodig, we hebben de aarde te leen van onze kinderen.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Ik kan u precies vertellen waarom wij met Roundup werken. Het is een bedrijfszekere methode om het inkuilen van groenbemester te voorkomen. Het stigmatiseren in dit geval dmv de verkleuring is een methode om de boer te verketteren. Wij hebben leergeld betaald in het verleden met als gevolg een half maisgewas. Een schade van 10 tot 20.000 Euro kunnen wij helaas niet lijden op ons bedrijf. Misschien zou de situatie veranderen als de produkten structureel meer zouden opbrengen. Dan kun je weer risico's nemen en dat is ondernemen. Ik ben het met u eens dat we veranderingen moeten nastreven en dat doen de voorlopers. Die volgen we dan vanzelf als hun resultaten binnen een bepaalde risicomarge blijven. Vergelijk het met het terugdringen van antibiotica gebruik. Dat lukt beter in de veehouderij dan in de spreekkamer bij de huisarts!

 • farmerbn

  Afgelopen zaterdag ook Roundup ( touchdown) gespoten. Prachtproduct. Na twee dagen mag je de grond al bewerken. Als burgers een hekel hebben aan een gele grasmat dan moet je die dus eerder omploegen. We hoeven niet alles te pikken van de burgers. Boeren vinden dat burgers niet zo vaak moeten vliegen. Gaan ze dat dan minder doen?

 • John*

  oranje of zwart na het ploegen..

 • AikeP

  Nee, ik ben geen ondernemer. Ik weet amper iets over de bedrijfsvoering van boerenbedrijven. Gezond verstand heb ik echter wel en dat zegt dat het gebruik van giffen in de landbouw een uiteindelijk dodelijke weg is, zeker voor boeren die afhankelijk zijn van leven.

 • agratax(1)

  @Jan Overesch. De vraag is hoe komt de glyfosaat of zijn afval product in menselijke urine en dus in het menselijke lichaam? Komt dit omdat de Nederlandse boeren het spuiten en er dus enige drift in de lucht zit? Of komt het met via het voedsel in het menselijke lichaam van de Nederlandse stedeling? Als dat zo is dan zal einde RoundUp niet betekenen einde RoundUp in de pispot, want dan blijft het via ons eten van de wereldmarkt op ons bord komen. Er worden tientallen miljoenen hectares RoundUp Read gewassen geteeld en de producten daarvan kunnen vrijelijk op onze markt verschijnen zonder aantekening of waarschuwing. In dit licht bezien is een RoundUp verbod niet meer dan een politiek symbool besluit. Als nl. de politiek echt geloofd dat hun besluit in dezen hout snijd dan moeten ze echt hun schoolgeld terug vragen of zich weer aanmelden voor het middelbaar onderwijs om te leren nadenken en af te leren om hun kiezers na de mond te praten om weer in het pluche te komen.

 • eenvoudige boer

  Stel dat we wereldwijd allemaal biologisch zouden gaan boeren, dan halveren ongeveer de fysieke opbrengsten per ha en gaan de prijzen exploderen.
  De honger in de wereld zal dramatisch stijgen. Dit wil toch niemand hoop ik.

 • alco1

  @Aikep. Er zijn vroeger volksstammen verhongerd doordat gewassen aan allerlei ziektes niet tot wasdom kwamen.
  Wat waren ze toen blij dat er gewasbescherming middelen kwamen.

 • herman

  Bij Jan deugt alleen biologisch,lees zijn artikelen op salland cenrtaal

 • Het alternatief voor glysofaat is schadelijker.
  Andere middelen met de zelfde werking zijn schadelijker.
  Begin eerst dit middel te verbieden voor de consument.
  Wij als professionals mogen het glysofaat gebruiken als we een licentie hebben behaald zo niet dan zijn wij in overtreding.
  De consument gebruikt glysofaat zonder te weten waar je op moet letten.
  Ze gebruiken op dit momenteel meer dan de agrariërs in Nederland.
  De reacties zijn eigenlijk gericht tegen het doen en laten van het bedrijf Mosanto.
  Veel, niet alles is politiek gemotiveerd.

 • Bolder01

  Help jij ook met het onkruit verweideren

 • farmerbn

  De schrijver zal geen gebruik maken van Roundup en dus kan dat product volgens hem verboden worden. Ik maak geen gebruik van de ww. Die dus ook maar wegdoen? Als de schrijver vindt dat hij geen Roundup hoeft te gebruiken dan gebruikt hij geen Roundup. Wat anderen doen heeft hij niks mee te maken.

 • Behoorlijk misselijkmakend, het lezen van de commentaren van biologische boeren op de gangbare landbouw. Laat ze deze deze oprispingen aub behouden voor hun eigen linkse alternatieve flut tijdschriften en val de professionele landbouw hier niet mee lastig!

 • DJM

  Om je groenbemester te vernietigen door middel van grondbewerking, ben je veel meer arbeidsuren en diesel nodig, dan dat je dat gaat doen met glyfosaat.

 • kanaal

  roundup verbieden de ploeg ook daarna kan de boer vertrekken en dan lekker goedkoop alles importeren

 • sjoerddehoop1

  De gangbare boeren zouden kunnen beginnen met selectief gebruik van Roundup. Stoppen met:
  PreHarvest spuiten op graan is in verschillende landen al verboden. Gelukkig vind de LTO nu ook dat je dat niet moet doen.
  Ga experimenteren met mechanisch groenbemester vernietigen.Doodspuiten is lang niet altijd nodig als droog weer een beetje meehelpt. Doe het selectief.
  1 keer in 10 jaar spuiten voor graslandverbeteren valt echt wel mee. Maar:
  Ga je eens verdiepen in bodembiologie. Wanneer je jaar op jaar Roundup in je bouwplan gebruikt dan krijg je ophoping van residu.De bodembacterien en -schimmels hebben er dan behoorlijk last van.

 • sjoerddehoop1 • info36

  Dit hele artikel is gebaseerd op emotie en niet op wetenschappelijke feiten. Zoals alles op dit moment wordt heel veel geregeerd op emotie en niet op feiten waardoor je ellendige regels krijgt die nergens op gebaseerd zijn. Round up is bewezen veilig en alle emotie onzin. Overigens spuit de consument in verhouding meer Round up dan de boeren omgerekend per m2. Dus de consument moet zich gewoon gedeisd houden.

 • alphons1

  sjoerddehoop1 je hebt gelijk. het is slecht voor de bodembiologie. en die gaat in de toekomst heel belangrijk worden.

 • egbert

  Glyfosfaat heeft voor de gemiddelde burger iets magisch ze denken dat alles er aan dood gaat en dat het zeer giftig is vervolgens staat menig huisman vrouw met de handen in vaatwastabletten en allerlei ander schoonmaakartiekelen te graaien zonder handschoenen. Dit is de gewoonste zaak van de wereld .veel artiekelen zijn minstens zo giftig

 • Jan-Zonderland

  Iemand die geen auto rijdt kan ook wel zeggen dat iedereen wel zonder auto kan. Mind your own business.

 • Can

  Als de klant koning is en die wil geen of minder glysofaat , de reden geeft niets.
  En toch wil je er aan leveren , dan is er een probleem, eigenlijk zou dan je klant weg lopen, maar dat kan in dit geval ook niet!
  Dus is er maar een goede oplossing,glysofaat minderen of verbieden maar wereld wijd.

 • A4

  Can
  Als de klant koning is moet hij kunnen kiezen
  Anders is het wat een paar roeptoeters bepaald hebben wat we moeten doen.

  Als de klant mag kiezen, nemen ze gewoon het normale en niet het duurdere product.

 • j.verstraten1

  In het voorjaar kleurt de wereld na een grauwe soms koude winter eindelijk weer groen, worden de paasvuren aangestoken, de lammetjes geboren en de koeien in de wei. En dat 'feelgood' moment verstoren wij tegelijkertijd door velden oranje bruin te kleuren. Het is de kleur van de herfst, het afsterven van gewassen. Dat wringt en verstoort het voorjaarsgevoel. Voorjaar is nieuw leven. Niet de dood.
  Zou het grasland in oktober bruin worden dan gaf dat minder.
  Als je als boer te boek wil staan als hoeder van de bodem dan past het gebruik van glyfosaat op deze schaal simpelweg niet. In principe gebruik je gewasbeschermingsmiddelen alleen als het nodig is. In veel gevallen is het niet nodig, maar glyfosaat is efficiënt en te goedkoop geworden, het spaart diesel uit en kan helpen verderop in het groeiseizoen inzet van schadelijkere middelen te voorkomen. Zelf gebruik ik het ook in combinatie met NKG. Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe ik zonder ploegen een groenbemester voldoende kan bewerken dat het volggewas er geen hinder van ondervind. Wat ik wel weet is dat als wij op de huidige manier met glyfosaat door gaan het een kwestie van hooguit nog 5 jaar is en dan ben je het helemaal kwijt. Of het nu schadelijk is of niet, je krijgt dezelfde discussie als met gmo- gewassen: de onderbuik regeert en dat is een gegeven. Dus zul je ook op die onderbuik in moeten spelen.

 • alco1

  Roundup te koop voor burgers zou al het grootste deel van vervuiling in afvoer water oplossen.

 • kleine boer

  precies alco1 zo van de stoep af het riool in ze spuiten echt niet alleen het plantje onkruid op de stoep maar pakken gelijk de hele stoep daarna nog ff met fomaline/algendood erover en hun eige stoepje is schoon en de boer moet maar zien....

 • alco1

  Ik kwam er eentje tegen die niet wist dat je het verdunnen moest.

 • arink

  Info 36; lekker genuanceerd man, daar komt de landbouw verder mee.
  Het feit dat er zoveel boeren pleiten voor behoud van Glyfosaat geeft aan dat de erfbetreders hun werk goed hebben gedaan.
  Tuurlijk kunnen we zonder, en komt er dan via een andere manier Glyfosaat in ons voedsel, dan is daar werk te verrichten.
  Aan de schandpaal met de eerste supermarkt die dat waagt, daarbij staan maatschappelijke organisaties in de startblokken om te helpen.

 • farmerbn

  Ze doen net alsof er in gangbaar voedsel altijd sporen van glyfosaat zitten. Dat is natuurlijk niet zo. De kans dat je die vindt in biologische producten is veel kleiner maar natuurlijk niet uitgesloten. Bio tapt mineralen van gangbaar dus die glyfosaatsporen kunnen zo meefietsen.

 • @zuperboer, ik werk niet met RU. En als ik kijk naar de opbrengsten van de mais op percelen die behandeld zijn met RU en zonder RU dan durf ik keihard te beweren dat de mais op percelen zonder RU een VEEL hogere opbrengst hebben dan de percelen met RU. Ik denk dat we de hele manier van verbouw van mais eens opnieuw moeten bekijken want als ik lees hoeveel vooruitgang er geboekt wordt met de suiker, opbrengst tegen de 20ton netto suiker dan is 50 ton gehele maisplant silage gewoon dramatisch.

 • koeien10

  als je in plaats van een paarliter rondup 300liter diesel er door jaagt wat is er dan slechter voor het milieu?

 • Gezond verstand

  Ik vind...

 • Vlamings

 • leon.coenders@ziezo.biz

  Het is makkelijk om te roepen dat je zonder glyfosaat kunt als je er niet van afhankelijk bent of een goed alternatief hebt. Wij hebben een bedrijf gespecialiseerd in de teelt van kerstbomen die met potten in de grond staan en waarbij het gewas de hele teelt duur van 5-8 jaar open blijft Bij ons is er geen alternatief; machinaal schoffelen gaat niet, andere contactmiddelen zijn verdwenen of gaan verdwijnen. Blijft over bodemherbiciden; deze werken niet op alle onkruiden en ga je handmatig schoffelen dan gaat de werking weer teniet. Het zal voor ons wellicht beteken dat we moeten stoppen met onze goed lopende teelt.

 • eltjo.huizenga1

  Ik vind het schandalig dat De Boerderij zich leent als podium om onwaarheden te verkondigen zoals in dit artikel. Als Roundup zo giftig zou zijn (lees: bij een bepaalde dosering onaanvaardbare neveneffecten op mens, dier of milieu zou geven) als hier geschreven wordt, dan zou het niet toegelaten zijn. De EU toelating is gehandhaafd omdat het veilig is mits toegepast volgens het etiket, niet uit coulance met de landbouwsector! In dit soort van artikelen had ik graag hoor en wederhoor toegepast zien worden waar de onwaarheden door feiten zouden zijn weerlegd. Het zou jammer zijn als De Boerderij een spreekbuis wordt van tegenstanders. Daarentegen zou het een spreekbuis moeten zijn van de boerenstand wetenschap-inclusief (niet alleen natuur-inclusief).

 • Jan-Zonderland

  @Can, de klant (comsument) is koning, idd en ze kunnen wel degelijk kiezen: gangbaar, biologisch of zelfvoorzienend worden. Wat willen ze nog meer aan keuzemogelijkheden ? Ja ja, de 2e keuze vindt men veelal te duur, de derde teveel gedoe en niet zo makkelijk als je midden in de winter sla of verse boontjes wilt eten maar het is een keuze. Gaat het alleen om glyfosaat, dan hebben ze pech want dat zal nog wel even duren voordat dat wereldwijd verboden gaat worden. Atrazin is ook nog steeds in grote delen van de wereld gewoon toegestaan en als de verhalen die je soms hoort wordt er nog steeds DDT gebruikt. Misschien wel op die lekkere biologische wilde rijst uit Verwegistan.
  Als de consument mijn producten waar ik ook glyfosaat op gebruik, niet meer wil eten dan heb ik ook keuze genoeg: overschakelen op biologisch, andere, misschien wel schadelijkere producten gebruiken die echter minder bekend zijn bij Jan Publiek, if stoppen met de voedselproductie behalve voor mezelf en laat de consument dan maar honger lijden. Ik vind alles prima, ik red me wel.

 • aardappelboer

  Als ze nu eerst eens stoppen met die onzin regels om na mais verplicht groenbemester te zaaien zou dat al veel gele velden besparen. Op ons bedrijf is mechanisch geen oplossing, daarvoor is ons bedrijf te groot en groeit bv rogge na een week warm weer in het drukke voorjaar te snel en kun je nog niet alle percelen op omdat het te nat is om te bewerken.

 • haj146

  Groenbemesting is met een schijveneg goed kapot te krijgen. Als gangbare boer vindt ik het ook onzin deze dood te spuiten. Het werkt ons wel tegen idd al die bruine percelen. In de maisteelt is er nog genoeg te doen aan onkruid dus lijkt me het probleem niet zo groot. Maar verbieden nooit!! Kweek in je grasland is andersniet kapot te krijgen

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.