Boerenblog

16 reacties

‘Waardering voor de boer loopt via de maag’

Als boer zou je er horendol van worden: vlees als het nieuwe roken en de toekomstvisioenen zijn geheel veganistisch.

En weer is er een rapport uitgekomen dat een taboe legt op dierlijke consumptie. Vlees wordt het nieuwe roken genoemd, en toekomstvisioenen zijn geheel veganistisch. Als boer zou je er horendol van worden, en reacties vanuit de boerenorganisaties zijn als vanouds defensief.

De huidige coalitie wuift de aanbeveling weg en schuift het rapport bij tientallen andere in de la, maar het geluid blijft. Omdat deze opgeklopte boerengenocide niet vanzelf overwaait, is het beter om met een effectief antwoord te komen.

Agrarische sector is de makkelijkste prooi

De Nederlandse overheid laat zich vaak leiden door de waan van de dag, een eigen visie is er niet. De Randstedelijke waan wordt bepaald door kleine groepjes grote schreeuwers en hits op social media. Om een visie te ontwikkelen (….) worden onderzoeksbureaus ingezet, die vervolgens rapporten spuwen en er vaak al gekleurde meningen bij verstrekken. De agrarische sector is de makkelijkste prooi, goed te duiden, electoraal van geen betekenis en zelf te druk met voedselproductie om een krachtig antwoord te hebben op het toppunt van hypocrisie.

‘Van alles maken we veel te veel, geven het achteloos mee aan de afnemer en krijgen er veel te weinig voor betaald’

Want hypocriet is het, de bevolking groeit in Nederland onbelemmerd door, evenals het aantal woningen. Per 2 inwoners is er een woning beschikbaar en nog spreekt men van woningnood. Gelijk het autoverkeer en het wegennet moet Schiphol vooral blijven groeien, wanneer het niet bij Amsterdam kan, dan maar bij Lelystad.

Oké, de feiten en de hypocrisie kennen we nu, het gebrek aan politieke visie en de gekleurdheid van rapporten eveneens, nu het boerenantwoord. Zoals Loesje al opmerkte: “Heb je jaren gestudeerd, wordt boerenverstand weer hip”.

Het Trump-effect

Kijk naar het Trump-effect, niet de waarheid lijkt belangrijk maar het belevingsgevoel, de emotie regeert. Wanneer in Europa, Nederland in het bijzonder, de interesse voor voedselproducenten tanende is, waarom daar dan niet op anticiperen? De uitgaven aan voedsel zijn in rap tempo gedaald van 30 naar 10% van het burgerinkomen, en als boeren hebben we dit zelf veroorzaakt. Van alles maken we veel te veel, geven het achteloos mee aan de afnemer en krijgen er veel te weinig voor betaald.

Dierenactivisten protseteren bij een pluimveehouder waar kippen worden geruimd vanwege de fipronilcrisis. 'De agrarische sector is de makkelijkste prooi, goed te duiden, electoraal van geen betekenis en zelf te druk met voedselproductie om een krachtig antwoord te hebben op het toppunt van hypocrisie.' - Foto: ANP
Dierenactivisten protseteren bij een pluimveehouder waar kippen worden geruimd vanwege de fipronilcrisis. 'De agrarische sector is de makkelijkste prooi, goed te duiden, electoraal van geen betekenis en zelf te druk met voedselproductie om een krachtig antwoord te hebben op het toppunt van hypocrisie.' - Foto: ANP

Overproductie is doodsteek voor boereninkomens

Waarom moeten we dan in de kramp schieten bij elk rapport dat ons gezegende groeimodel van de jaren 50 aantast? Van kramp naar krimp, net zo ver dat het bij velen tot in de buik gevoeld wordt. Het politiek succesvolle instrument “Geef het volk (veel) brood en spelen” is ontspoord, de doodsteek voor boereninkomens geworden en heeft de waardering voor voedselproductie vermoord. Het tij zal niet eerder keren dan dat deze waardering weer terugkomt, en dit wordt via de maag beleefd.

Enorme vergrijzing in Europese boerenstand

Gelukkig is er al een flinke neerwaartse beweging gaande. Jonge boeren worden nauwelijks nog geboren, de vergrijzing in de Europese boerenstand is enorm. Tot op heden wordt dit nog opgevangen door schaalvergroting, mechanisering en automatisering, maar het optimum is al bereikt. Personeel is meer en meer nodig en het tekort hieraan neemt toe, mede vanwege voornoemde beleving. Daar kunnen we over jammeren, beter wellicht is bejubelen.

‘Pleiten voor stevige krimp van Europese voedselproductie zet zoden aan de dijk’

Voedselproductie mag de komende decennia niet eenvoudig zijn, al wat makkelijk gaat brengt immers niks op. Velen kijken nu gelijk naar de waarde van hun eigen bedrijf, maar stap eens over die eigen schaduw heen. Voor de Nederlandse varkenshouderij liggen honderden miljoenen klaar voor opkoop. Rood voor rood biedt nog volop perspectief bij voornoemde vermeende woningkrapte.

Krimp van Europese voedselproductie

Sluit als boerenorganisaties aan bij de politieke belevingswereld en laat ze vooral nog veel meer geld vrij maken voor opkoop, rol de regelingen Europees uit. Pleiten voor krimp in bevolking, wegennet en vliegverkeer is niet hip en electoraal dodelijk, gaat dus niet gebeuren. Pleiten voor stevige krimp van Europese voedselproductie zet zoden aan de dijk.

Weet dat dit uiteindelijk via de maag wel kan rekenen op waardering bij burgers, consumenten en overheden, zowel sociaal als geldelijk. Het armste deel van de bevolking zal zich als eerste gaan roeren, dit voor de zoveelste maal in de geschiedenis. Een Europese lente is niet ondenkbaar en gezien het maatschappelijk gedrag kennelijk gewenst.

Laatste reacties

 • aitink

  Johnny fantastisch geschreven.

 • DJ-D

  Europees misschien wel. Maar het is alleen Nederland.....

 • agratax(1)

  Johny dat je de overproductie ziet als het grote probleem voor de boeren. Ik kan hierin met je mee gaan. Helaas productie beperking betekent dat de voedselzekerheid voor de wereldbevolking slechter wordt. Minder voedsel betekent een prijs verhoging althans dat zou jij ook graag willen. Een hogere prijs betekent meteen, dat er minder mensen zijn die nog eten kunnen kopen. De groep hongerende mensen zou dan wel eens kunnen stijgen en daarmee ontstaat een nieuw evenwicht waarbij het de vraag is of de boerenprijs voldoende verhoogd is. Een andere optie is De regeringen grijpen in en bepalende de productie om nog meer hongerende mensen en klanten bij de voedselbank willen voorkomen. Ik denk dat de oplossing van het voedselvraagstuk groter is dan het lijkt.

 • Bolder01

  Als de . P..v.d.d het egt meend wat ze zeggen dan hadden zij. zich wel laten horen en hadden zij in de tijd van M.K.Z. met. FIPRONIEL me tOOSTVAARDERPLAS. Met FOSFAAT. Reductie. Wel ingezet ZOVEEL GEZONDE DIEREN VERNIETIG. WIE daar lid van is moest zich schamem BA

 • jfvanbruchem1

  nou ja meld je maar vast aan bij rood.

 • Vhouder

  allemaal stoppen kan johhny nog een stal bijzetten

 • ghsmale

  Een mens eet nu eenmaal alles,
  anders hadden we konijnen tanden
  Gooi dit rapport maar in de papier container

 • alco1

  Het enigste wat zoden aan de dijk zet is het besef over te brengen dat vlees een duurzaam product is.
  We laten ons nu in alle landelijke programma's afschilderen als een milieudelict.

 • info@pov.nl

  spijker op z'n kop

 • Omgevingskennis

  Wat zeg je alco1: vlees is een duurzaam product? Zoals dat nu gangbaar geproduceerd wordt is dat zeer zeker niet het geval.

 • ENDE902

  @11:48
  Duurzaam is een containerbegrip heb ik van Dirk Strijker begrepen. Dus gangbaar kan daar onder de huidige productieomstandigheden makkelijk onder vallen.

 • alco1

  van Brouwershoven
  Trap jij ook al in de anti landbouw propaganda.
  De landbouw is namelijk circulair. Voeding moet namelijk als saldeer baar gezien worden.
  Dat kan niet gezegd worden van de mensheid.

 • kleine boer

  alco1 hij snapt niet denk ik dat wat van menselijke consumptie overblijft als diervoer gebruikt word er dus geen rest product overblijft duurzaam is...

 • alco1

  Hej "kleine boer"
  Heb je mijn nieuwe lied al gespot.
  Voor nieuwsgierigen: Facebook "tweelingfraude" Albert Altena.
  Toch alweer zo'n 11.000 keer bekeken.
  Zou toch ook "boerderij .nl aandacht aan kunnen schenken.
  Of past het niet in hun straatje?

 • kleine boer

  Ja hoor heb je er al x voor bedankt ergens meen ik zo niet dan bij deze. Super tekst wederom. Zet het ook maar even op you tupe ik heb geen facebook moest kijken via een ander en zullen er vast meer zijn. En op melkweb doet ie het vast ook goed.

 • dre v Helmond

  De Nederlandse landbouw krimpt maar de schaalvergroting gaat gewoon door!
  En dat is niet wat de Groene elite willen .
  De meeste consumenten willen goed goedkoop en absoluut veilig voedsel .
  Koeien zijn er al veel minder dan 30 jaar geleden.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.