Expertblog

‘Parijs-akkoord voor antibioticaresistentie nodig’

De Europese Unie moet het voortouw nemen in de aanpak van antibioticaresistentie. De aanpak in Nederland is een goede leidraad, stelt VVD-Europarlementariër Jan Huitema.

Wereldwijd neemt het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica toe (AMR). De gevolgen hiervan kunnen desastreus zijn. Als we geen actie ondernemen zal antibioticaresistentie in 2050 naar verwachting meer levens eisen dan kanker. Het is dus essentieel om nu actie te ondernemen.

Nederland voorop in aanpak antibioticaresistentie

Nederland loopt voorop in de aanpak van antibioticaresistentie, maar bacteriën kennen geen landsgrenzen. Een grensoverschrijdende, internationale aanpak is dus noodzakelijk. De Europese Unie moet hier het voortouw in nemen. Ik pleit daarom voor een Parijs-akkoord voor antibioticaresistentie, met Nederland als gidsland.

Kennis verzamelen

De eerste stap is het verzamelen van kennis. Meten is tenslotte weten. Die bundeling van kennis heeft twee doelen. Door data te verzamelen over de aanpak van antibioticaresistentie in verschillende landen en innovaties te delen kunnen we enerzijds leren van elkaars best practices.

'Een monitoringssysteem is nodig om het gebruik van antibiotica gerichter vast te kunnen stellen en te verminderen.' - Foto: Jan Willem Schouten
'Een monitoringssysteem is nodig om het gebruik van antibiotica gerichter vast te kunnen stellen en te verminderen.' - Foto: Jan Willem Schouten

Stoplichtensysteem veesector

Anderzijds is een monitoringssysteem nodig om het gebruik van antibiotica gerichter vast te kunnen stellen en te verminderen. Bijvoorbeeld door de Nederlandse strategie van het stoplichtensysteem in de veesector te gebruiken, waarbij wordt aangegeven of het gebruik per bedrijf verantwoord is of niet. Bedrijven die in het rood en oranje staan krijgen binnen dit systeem extra aandacht omdat hier een verhoogd risico bestaat op resistentievorming.

‘De Nederlandse sector verdient een pluim voor het terugdringen van antibioticagebruik’

Dat het antibioticagebruik in de Nederlandse dierhouderij sinds 2008 met 60% is gedaald door nauwe samenwerking en kennisdeling tussen dierenartsen, veehouders en de overheid toont aan dat deze aanpak tot gewenste resultaten leidt. De Nederlandse sector verdient daarvoor een pluim!

Verantwoord gebruik van antibiotica

Daarnaast is het belangrijk dat Europa werkt aan richtlijnen over infectiepreventie en verantwoord gebruik van antibiotica. Voorkomen is in deze context letterlijk beter dan genezen, dus moeten we zorgen dat de noodzaak om antibiotica te gebruiken tot een minimum beperkt wordt. Goede hygiëne, ventilatie in de stal, management en het ontwikkelen van vaccins zijn werkende voorbeelden van preventie.

Nadat Nederland antibioticaresistentie tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 tot een prioriteit maakte, is de Europese Commissie met een ‘One Health Action Plan against AMR’ gekomen. De inzet: antibioticaresistentie inperken bij zowel mensen als dieren en in het milieu.

‘Antibioticaresistentie heeft veel weg van het klimaatprobleem’

Het rapport wordt op dit moment behandeld in het Europees Parlement, en ik zet me in voor duidelijke richtlijnen en een gelijk speelveld. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat Nederland zich netjes aan de hygiëne-vereisten houdt en daarmee ook hogere kosten maakt, terwijl in andere landen preventief antibiotica wordt gegeven. Als we dit probleem samen willen aanpakken, is een gezamenlijke inzet een eerste vereiste.

'Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat Nederland zich netjes aan de hygiëne-vereisten houdt en daarmee ook hogere kosten maakt, terwijl in andere landen preventief antibiotica wordt gegeven.'Foto: Henk Riswick
'Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat Nederland zich netjes aan de hygiëne-vereisten houdt en daarmee ook hogere kosten maakt, terwijl in andere landen preventief antibiotica wordt gegeven.'Foto: Henk Riswick

Gezamenlijke aanpak

Op het internationale toneel pleit ik ook voor deze gezamenlijke aanpak. De EU kan het belang van antibioticaresistentie uitdragen, bijvoorbeeld binnen handelsverdragen en door druk uit te oefenen binnen de Verenigde Naties. Antibioticaresistentie heeft veel weg van het klimaatprobleem, ook een grensoverschrijdende uitdaging die vraagt om eensgezinde oplossingen. Daarom stel ik een Parijs-akkoord voor over antibioticaresistentie, waarbinnen de focus moet liggen op het bundelen van kennis, innovatie en preventie.

Als Europese Unie staan we sterker om een dergelijk akkoord op poten te zetten. Binnen een AMR-akkoord kan de Nederlandse aanpak vervolgens als voorbeeld dienen voor de rest van de wereld. Met boerenverstand omgaan met antibioticagebruik is in het belang van iedereen!

Of registreer je om te kunnen reageren.