Commentaar

2 reacties

‘Ogen te veel op inkrimpen veestapel gericht’

De veehouderij moet aan de slag met de CO2-uitstoot. Maar de aanpak moet in samenhang en in evenredigheid gebeuren.

Ontkenners van klimaatverandering zetten zichzelf buiten spel. De noodzaak tot ingrijpen staat buiten kijf. Het akkoord van Parijs is hierin uitgangspunt. Ook de landbouw wacht een taakstelling. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert het kabinet het mes te zetten in de veestapel. Technologische vernieuwing om de uitstoot terug te dringen zou ontoereikend zijn. De raad bepleit ook invoering van emissierechten.

Volgens de raad moet de consument minder vlees, melk en eieren en meer groente en fruit eten. Het kabinet kan dit met een vleestaks bespoedigen.

Een kilo vlees of melk heeft in Nederland een veel lagere CO2-footprint dan elders in de wereld

De economische paragraaf in het advies is niet het sterkst. De bijdrage aan de schatkist, export en werkgelegenheid komt niet echt uit de verf. De raad heeft geen oog voor de unieke (wereldberoemde) positie van de veehouderij. Een kilo vlees of melk heeft in Nederland een veel lagere CO2-footprint dan elders in de wereld. De productie per kilo CO2 ligt veel hoger. Inkrimping in Nederland heeft per saldo een negatief klimaateffect.

Verkeer

En hoe staat het met de vlieg- en auto-industrie? Met eenzelfde compromisloze aanpak is vliegveld Lelystad overbodig. Files behoren tot het verleden.

De veehouderij moet aan de slag, zoveel is duidelijk. De veehouderij is gebaat bij een license to produce. Maar de aanpak moet in samenhang en in evenredigheid gebeuren. Deze tunnelvisie op alleen inkrimping draagt daar niet echt aan bij.

Laatste reacties

  • alco1

    Inkrimping van de veestapel waar ook ter wereld heeft geen enkel effect op de klimaat verandering.
    Het hele circulaire gebeuren moet onder de aandacht komen.

  • koestal

    Dan ook inkrimping van de vliegtuigstapel en de autostapel

Of registreer je om te kunnen reageren.