Redactieblog

29 reacties

‘Natuurinclusieve onzin’

Meer ruimte voor weidevogels en akkeronkruiden kost veel geld en iemand zal dat moeten betalen.

‘Natuurinclusieve landbouw’ is momenteel hét modewoord in de landbouw. Wat het inhoudt weet niemand, althans, iedereen geeft er zijn of haar eigen invulling aan. Een containerbegrip, noemen we zo’n term, oftewel een bak waar alles in past.

Natuurinclusief huizen bouwen

Een kleine rondgang op internet leerde me dat Rijkswaterstaat denkt aan ‘natuurinclusieve wegen’, dat hordes adviesbureaus roepen dat ze erg natuurinclusief bezig zijn en in Amsterdam kun je zelfs natuurinclusief huizen bouwen.

Geen bestrijdingsmiddelen

Collega’s uit de ecologische hoek verstaan er graag een manier van landbouwen onder die geen schade toebrengt aan de natuur. Een landbouw zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen, waarin de grutto en de veldleeuwerik weer als vanouds aanwezig zijn, waar de akkeronkruiden floreren en waar de ganzen weer bescherming nodig hebben tegen uitsterven.
Blog gaat verder onder de tweet.

Lagere opbrengsten, hogere prijzen

Ik wil niet op de definities en de details ingaan, hoewel daar alle reden voor is, maar op de economische kant. Ik zie namelijk met regelmaat interviews van hooggeleerde biologen die zeggen dat iedereen er op vooruit gaat als we natuurinclusief gaan landbouwen. De achtergrond daarvan zou zijn dat je dan minder kosten hebt, dat je wat lagere opbrengsten hebt, maar dat dat ruimschoots wordt goedgemaakt door de hogere prijzen.

‘Zet in op biodiversiteit, zodat boeren meer verdienen’

Nichemarkten

Let wel, dit zijn beweringen van mensen die wel doorgeleerd hebben, maar niet hiervoor. De hogere prijzen die ze voor zich zien, leiden ze af uit de hogere prijzen voor weidemelk, biologische worteltjes en veelsterrig varkensvlees. Wat ze vergeten, of er niet bij zeggen, is dat dat nichemarkten zijn met beperkte groepen consumenten, met meestal een hoge opleiding en een dito inkomen. Dat soort markten kun je maar zo niet onbeperkt uitbreiden. Dan worden het namelijk weer gewone markten, met prijzen die te hoog zijn om dood te gaan en te laag om van te leven. Eén van de natuurinclusieve hooggeleerden is de Groningse trekvogelecoloog Theunis Piersma. Hij is een van de beste biologen in Nederland en heeft vele wetenschappelijke prijzen gewonnen, geen kleine jongen dus. En net als veel collegabiologen weet hij hoe het moet. Ik citeer: “Het is zaak in te zetten op bodemherstel en biodiversiteit, zodat de boeren meer verdienen en de wereldhandel minder.”

Kosten

Ik snap heel goed dat biologen zich zorgen maken over de achteruitgang van de landbouw-gerelateerde natuur. Dat doe ik ook en veel boeren met mij. Maar kom niet met onzin dat je met natuurinclusieve landbouw en terugtrekken van de wereldmarkt meer kunt verdienen. Ruimte voor de grutto en de akkeronkruiden kost de agrosector miljarden, en dat zal moeten worden betaald door degenen die er waarde aan hechten. Dat zijn deels consumenten, maar vooral de belastingbetaler. Dat is niet leuk, maar wel waar.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Helemaal mee eens.

 • Piet Piraat

  Natuurinclusieve wegen? (zandweg??)
  Natuurinclusieve woning? (een hol onder de grond? of een boomhut?)
  Natuurinclusieve landbouw? of toch gewoon biologisch.

  Inderdaad natuurinclusieve onzin dus. Men moet er voor waken om de biologische landbouw niet uit te hollen met "holle varianten" tussen de moderne milieubewuste landbouw en de biologische landbouw.

 • new kids

  Goed commentaar.
  Het zit de mensen tussen de oren.

 • frl

  Je hoeft toch ook niet overal geld voor , ik zit op dit moment in de wal mooi naar de weide vogels te kijken.
  Kievit, grutto, veldleeuwerik ja op dat oude greppelperceel krijg ik een vergoeding voor later maaien, maar zou de vergoeding eraf gaan dan hield ik het nog zo.
  Twee keer per jaar vaste mest erop , en er komen weer meer bloemen/kruiden ik vind dat ook gewoon leuk.

 • blaksmark

  Maar eigen keuze of opgedrongen is een wereld van verschil

 • John*

  ik denk wel dat we met die laatste 5% opbrengst waar we naar streven a de biodiversiteit naar de knoppen helpen en b onze opbrengstprijzen... wat is er mis om op 5% van het areaal ruimte creeren voor onze vogels, bijen en vlinders?

 • farmerbn

  Ja maar john, als jij 5% aanbiedt willen de ecolo's 10%. Na die 10% eisen ze 15% enz.

 • Ewullink

  Weer een heerlijk ontnuchterende column van Dirk. Tis een centen kwestie en als het om geld uitgeven gaat haakt de consument snel af.

 • DJ-D

  120000 vossen in nederland spreekt voor zich...

 • alco1

  Onzin.
  Een jager geeft zelfs jachtgeld.
  Het zit in de vergunning om predators af te schieten.

 • mr

  Lekker Dirk. Ook even publiceren in de landelijke dagbladen graag.

 • wmeulemanjr1

  Goed artikel van dhr Strijker!
  Wel gek dat de hele zuivelketen deze dwaze weg inhobbelt....

 • melkveehouder .

  @Dirk, je krijgt een pluim! Maar anderzijds benauwd het me dat zelfs onze eigen mensen c.q. organisaties en coöperaties ingezet worden om dit gedrocht aan de man te brengen. Let wel: als het een flinke plus op de netto winst oplevert hoort niemand me meer, maar ik geloof daar niet in.

  Het is griezelig om te zien dat onze bestuurders met topsalarissen huiswaarts keren nadat ze hun zegje in deze hebben gedaan en hun plasje hebben gepleegd. De boeren c.q. hun achterban in de waan achterlatend dat deze nieuwe weg de oplossing is. Sectorale volksverlakkerij, gevoed vanuit de politiek.

  Het wordt tijd voor een flinke omwenteling in de agrarische belangenbehartiging waarbij de meelopers van politieke partijen en zakkenvullers aan de kant worden gezet en belangenbehartiging op basis van een verdienmodel de boventoon gaat voeren.

  Afrekenen op basis van milieuprestaties? Prima, vooraf afrekenen graag!

 • alco1

  Mensen mensen.
  Doe je ogen open met pluimen te geven.
  Er wordt achterbaks wel even gezegd waar de oorzaak van de achteruitgang van de weidevogels volgens de heren betweters aan ligt.
  Maw. Deze richting moet men op en evt. toelage zal na enige tijd weer verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar onze buikriem zal op spanning blijven.
  Zijn we er toch weer ingetuind

 • agratax(1)

  Het plan van natuurinclusieve landbouw is een nobel streven maar dan wel graag mondiaal invoeren en niet alleen op de postzegel Nederland. Als dat gebeurd betekent het dat we een wedstrijd spelen waarbij het ene team veel soepelere regels heeft dan de andere. Zo'n ongelijke strijd moet zeker de landbouw organisatie niet willen. De meer prijs zal hooguit door een groep Grachtengordel bewoners worden betaald. Alhoewel ik dat betwijfel ok zij beleiden met de mond een ander geloof dan met hun bankpasje. landbouwinclusief mondiaal binnen een jaar invoeren, zal de wereld er gaan zien als de Oostvaardersplassen sterken zonder krimp en zwakkeren die omvallen en sterven. Is dat wat de inclusieven willen, moeten ze dat hardop zeggen.

 • Attie

  Een aai over de bol, na het groenlinks stemmen van dhr strijker ?

 • gvleemingh1

  Natuurinclusieve onzin bestaat niet , het verdienmodel en de margeverdeling maken initiatieven kwetsbaar.

 • Bennie Stevelink

  Bulkproductie op basis van kostprijsconcurentie is op de langere termijn in Nederland niet haalbaar. In Oost Europa kunnen ze veel goedkoper bulk produceren dan wij in Nederland.
  Willen we in Nederland een melkveehouderij behouden dan moeten we uit de bulk, we moeten ons onderscheiden.

  Publiek geld, de toeslagrechten, zullen in de toekomst alleen nog betaald worden voor groene diensten. Die miljarden waar Dirk Strijker over spreekt zijn er al. Alleen worden ze op dit moment nog gelijk over alle boeren verdeeld, in de toekomst alleen nog voor een groene tegenprestatie.

 • wmeulemanjr1

  Grote kans dat het nu nog gewaardeerd word als een soort van groene prestatie, maar het in de toekomst afdwingen onder het motto 'de supermarktketen' wil het gewoon voor normale inkoopprijzen..

 • landboer

  Juist melkveehouder ,vooral je laatste twee alinea,s
  Alco,vossen mogen ze schieten maar hier in de buurt lijkt het wel dweilen met de kraan open ,zoveel zijn er!

 • alco1

  Nederland heeft in principe geen bulk productie.
  Het is allemaal een hoog gekwalificeerd product.
  Waar wij ons allemaal door willen laten provoceren zijn regeltjes om de consument te misleiden.
  Maar daar lopen we mee tegen de lamp en dat zal het vertrouwen in ons ( Wat het allerbelangrijkste is) geen goed doen.

 • Henk Tennekes

  Er is een 100 miljoen jaar oude symbiose tussen planten en insecten, die in de halve eeuw van industriële landbouw na de Tweede Wereldoorlog werd weggevaagd door het gebruik van herbiciden en insecticiden. We staan aan de vooravond van een ecologisch Armageddon. Linksom of rechtsom zal het roer om moeten, Dirk Strijker.

 • alco1

  Daar heb je die fipronil opschudder ook weer.
  Het is de mens die heden ten dage alles vernielt.
  We moeten nu zelfs onze plee op riolering aansluiten.
  Vroeger via septictank lozen op de sloot, waardoor insecten te vreten hadden.
  Maar als we nu niet schoon werken, mogen we geen melk leveren.

 • frl

  Ze zouden als eerste het injecteren van mest moeten verbieden, mest op de grond trekt insecten aan.
  Als je dan bedenkt dat 1 grutto kuiken een paar duizend insecten per dag nodig heeft, de meeste kuikens komen dan ook om van de honger of zijn door zwakte een prooi voor de predatoren.

 • alco1

  Hoe kom je erbij dat de meeste kuikens omkomen van de honger?
  Je voorkeur voor bovenvelds uit rijden wil je toch niet staven op een wakker dier manier.

 • frl

  Alco1# ik moest er eigenlijks nog bij zeggen dat omkomen van de honger geldt voor het "boeren "land.
  Ik heb dat gehoord bij een bijeenkomst van een onderzoeker van het RUG rijks universiteit Groningen, die hier in zw Fryslân al 13 jaar onderzoek doen naar de weidevogels en dan met name naar de grutto.

 • alco1

  @frl. Verschraalde akkers veroorzaken honger. Dat is juist.

 • frl

  Alco 1 # ja bij de volwassen vogels , maar kuikens moeten het hebben van insecten, op gewoon boeren land zijn ook nog wel insecten alleen als het kuiken uit het ei is is het gras al te lang, en kan hij niet meer bij de insecten die op het gras zitten.
  Het is op te lossen door wat percelen vroeger te weiden dan krijg je wat meer verschillende hoogtes in het gras.

 • Hilhorst100

  weinig weidevogels oorzaak teveel vossen. Afname insecten oorzaak teveel vleermuizen. Weinig paling oorzaak teveel aal scholvers. Afname visstand oorzaak teveel zeehonden. Lastige asbestsanering oorzaak teveel mussen en vleermuizen. Autobranden en kortsluitingen oorzaak teveel steenmarters. Eenzijdige verkeersongevallen oorzaak teveel reeen en wilde zwijnen. Alleen niemand die dit voor waarheid zal aannemen

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.