Redactieblog

4 reactieslaatste update:30 apr 2018

‘Minder dan 10% van totale CO2-uitstoot komt uit landbouw’

De landbouw levert maar een bescheiden bijdrage aan de uitgestoten broeikasgassen.

Er is al heel wat afgeschreven over het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), waarin beweerd wordt dat de veestapel moet krimpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Ook al is mijn goede oud-collega Krijn Poppe de coördinator van dat rapport, het is de zoveelste onterechte aanval op de landbouwsector. Begrijp me niet verkeerd, er zijn allerlei redenen om iets aan de milieueffecten van de landbouw te doen, maar ‘klimaat’ hoort daar niet meteen bij. Ik heb geprobeerd wegwijs te worden in de gegevens die het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) ons verstrekt. Houdt u vast, want er komen nu heel wat getallen.

Hoeveel procent van de totale CO2-uitstoot komt uit de landbouw?

Bij klimaat gaat het om broeikasgassen. In 2016 bestonden in Nederland die broeikasgassen voor 86% uit vrijkomende CO2. Daarnaast draagt methaan, uit onder meer koeienvlaaien en veengrond, bij: 10%. Van die 86% CO2 komt ruim minder dan 10% uit de landbouw! Op de klimaatmonitor van I&M kunt u zelf kijken hoe het in uw gemeente of provincie zit.

Ik was natuurlijk razend benieuwd naar de gemeente Aa en Hunze, mijn woonplaats. Aa en Hunze is dankzij de Aa altijd de eerste gemeente in de rij. Net als bestrijdingsmiddelenfabrikant AAgrunol vroeger, van de AAfleur. In Aa en Hunze komt 3% van de CO2 uit de landbouw, 5% uit de industrie, 44% uit verkeer en vervoer en 48% uit de gebouwde omgeving, zeg maar de inwoners in hun huizen.

Oké, zult u zeggen, maar in Noord-Brabant zal het toch wel anders zijn. Inderdaad, wel een beetje, maar niet zoveel anders. De landbouw zorgt daar voor 6%. Dat is een beetje vertekend, omdat er veel industrie in Noord-Brabant zit, en dat drukt de procenten van de landbouw. Stel dat er in Brabant helemaal geen industrie zat (dag Philips en DAF), dan was de landbouw goed voor 8% van alle Brabantse CO2. Het verbieden van alle Brabantse veehouderij en akkerbouw en alle andere landbouwactiviteiten zou de CO2-uitstoot daar dus met 6-8% verlagen.

Bijdrage van de voedingsmiddelenindustrie

Sommigen zullen nu ongetwijfeld roepen dat ik de voedingsmiddelenindustrie vergeet. Nee hoor, de jaarlijkse economische waarde van de voedingsmiddelenindustrie is ongeveer 20% van die van alle Nederlandse industrie. De bijdrage van die voedingsmiddelenindustrie aan de CO2-uitstoot is echter maar de helft daarvan: 10%.

Moet de landbouw iets doen aan de uitstoot van broeikasgas? Natuurlijk, maar op het totaal zal het niet zoveel helpen. Waar moet de klap dan vallen? Bij wegverkeer en woningen. Daar is nog veel te halen. Maak benzine duurder, voer een spitsbelasting in, en verplicht driedubbel glas en zonnepanelen voor elk huis. En ten slotte, kan het rapport van Poppe cs de kachel in? Nee, want dat veroorzaakt fijnstof.

Laatste reacties

 • alco1

  Beste Dirk.
  Als iemand ( verkeer) 1000 euro uitgeeft en niets in de portemonnee heeft kan dit niet.
  Als iemand ( Landbouw) 100 euro uitgeeft en ook 100 euro verdient is er niets aan de hand
  MAW. Minder vee betekend ook minder voedingsgroei voor dat vee wat juist het omgekeerde doet.
  Kortom, er is altijd balans in de landbouw.
  Daar moet de essentie van de discussie over gaan.

 • farmerbn

  De derde laatste zin laat duidelijk zien dat Mevrouw Strijker van groen links is. Maar wel een goed betoog.

 • Maas1


 • KingEdwin

  Als je per gemeente kijkt kan het zijn dat je ergens in Nederland een piek mist. Bijvoorbeeld gemeenten met een elektriciteitscentrale of met zware industrie. In de landelijke cijfers zie je dan ook dat deze twee bovenaan staan in de CO2 uitstoot. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990

Of registreer je om te kunnen reageren.