Expertblog

11 reacties

‘Red de Grutto! Maar hoe?’

Redding van weidevogels kan niet zonder aandacht voor predatoren, ofwel roofdieren, betoogt Laurens Hoedemaker.

De afgelopen dagen is veel rumoer ontstaan over de reddingsplannen voor de akker- en weidevogels in Nederland. Natuur- en soortenbeschermingsorganisaties zetten vooral in op verbetering van de leefomstandigheden voor de akker- en weidevogels. Ze zijn er in geslaagd om daar al € 40 miljoen overheidssubsidie voor los te peuteren! Opvallend genoeg betekent deze ‘biotoopverbetering’ vooral dat de boeren hun grasland anders moeten gaan beheren. Ik heb nog niet precies gezien of en hoe dat geld dan bij de boeren terecht gaat komen, maar daar kan een standsorganisatie als LTO Nederland of een bruggenbouwer zoals Boerennatuur.nl vast wel antwoord op geven.

‘57% van de nesten wordt door vossen leeggehaald’

Beheer roofdieren

Wat ons – de Jagersvereniging – opviel, was dat de natuur- en soortenbeschermers met geen woord repten over het noodzakelijke beheer van roofdieren. Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat vossen en kraaien de overlevingskansen van weidevogeleieren en -kuikens ernstig bedreigen. 57% van de nesten wordt door vossen leeggehaald, en dan bij voorkeur ’s nachts. Niets is zo frustrerend dan als boer je stinkende best doen voor optimale omstandigheden voor weidevogels, om vervolgens het resultaat van al je inspanningen in 1 nacht weggevreten te zien worden door de vos.

‘Zonder beheer is biotoopverbetering dweilen met de kraan open’

Effectief flankerend roofdierenbeheer

De Jagersvereniging heeft de handschoen opgepakt: wij pleiten voor effectief flankerend roofdierenbeheer. Want zonder beheer is biotoopverbetering dweilen met de kraan open. Dat effectievere beheer bestaat inderdaad uit betere mogelijkheden om kraaien en vossen te bejagen. Kraaien mogen we nu bijvoorbeeld wel vangen in de kraaienvangkooi, maar onder de nieuwe Wet Natuurbescherming mogen we ze niet de nek omdraaien. Daarmee is de kraaienvangkooi een nutteloos middel geworden.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Nachtjacht op vossen

Vossen mogen we volgens de Landelijke Vrijstellingsregeling overal en jaarrond bejagen, maar alleen overdag. En dan laten de vossen zich niet zien. We willen die Landelijke Vrijstellingsregeling uitgebreid hebben met nachtjacht, zodat we de vos kunnen bejagen wanneer hij ’s nachts op strooptocht gaat om de weidevogelnesten te plunderen. Een weidevogelbeheerplan zou volgens ons ook moeten kijken naar nest- en uitkijkmogelijkheden voor kraaien en roofvogels.

Duur vossenvoer

Zonder beter roofdierenbeheer zal die € 40 miljoen vooral heel duur vossenvoer blijken te zijn. Het feit dat de Jagersvereniging daar aandacht voor vraagt wordt ons niet in dank afgenomen. Natuur- en soortenbeschermingsorganisaties en de Partij voor de Dieren lezen (bewust?) selectief en roepen daarna het hardst dat de jagers het mis hebben. En dat terwijl onderzoek aantoont dat mét roofdierenbeheer de overlevingskans van grutto-eieren tot vliegvlugge vogels toeneemt van 1:25 naar 3:25, en met beheer plús biotoopverbetering zelfs naar 8:25.

Roofdierenbeheer

Landelijk dekkend effectiever roofdierenbeheer heeft dus ook positieve effecten op de akker- en weidevogels die toevallig niet in de geselecteerde weidevogelgebieden leven. En op andere diersoorten zoals de wilde eend. De Jagersvereniging pleit voor een én-énbenadering: én de biotoop verbeteren, én de roofdieren beter beheren. Wij hopen dat ook de natuur- en soortenbeschermers die bredere blik willen delen.

In Boerderij Vandaag is per abuis op 9 maart een ander opinie artikel van Hoedemaker geplaatst. Vrijdag 16 maart verschijnt op de opiniepagina een juiste, vernieuwde versie.Laatste reacties

 • Jaap39

  Het lijkt zeker kansloos te worden voor de weidevogels. Het lijkt gewoon wachten tot de laatste vogel opgevreten wordt, in ieder geval krijgt de grondgebruiker altijd de zwarte piet. Altijd al zo geweest, zal wel niet anders worden.

 • veldzicht

  Partij voor de Dieren ziet liever dat de weidevogels uitsterven dan dat er 1 vos of ander roofdier wordt afgeschoten ,raar partijtje, en straks weer huilie huilie doen
  dat door toe doen van de boeren geen weidevogel meer overblijft.

 • frl

  Hier in de buurt hebben ze nu stroomdraden om het natuurgebied ( 2e jaar ) houd de vos er wel uit maar steenmarter glipt er nog wel doorheen, en dan de roofvogels als er kuikens zijn dan zie ik dagelijks de lucht gevechten.
  Waar die roofvogels een nest hebben zouden ze beter ééndags kuikens kunnen neer gooien, zodat ze niet over de weilanden struinen.

 • V

  Je kan ze ook dode kippen voeren, die zijn er voldoende sinds ze met hele snavels worden gehouden.

 • Bloemestein

  Laten we vooral ook de bejaging van vossen in de nepnatuurgebieden niet vergeten. Je kan wel dag en nacht in de weer zijn met vossenbestrijding, maar de jongen worden grootgebracht in gebieden waar vossenbejaging niet is toegestaan.
  Het is toch te gek, dat de terrein beherende organisaties subsidie ontvangen, en de vos beschermen, terwijl buiten deze gebieden het vossenvoer gesubsidieerd wordt in de vorm van weidevogelbescherming.

 • bankivahoen

  Betere kop was : red de boer ,maar hoe?

 • Henk Tennekes

  We gaan nu de roofdieren bejagen die er ook al waren toen het polderlandschap nog rijk aan weidevogels was, om een probleem op te lossen dat veroorzaakt wordt door milieuverontreiniging met bestrijdingsmiddelen. Carola Schouten schuift haar verantwoordelijkheid af naar de provincies die belastinggeld mogen verkwanselen in allerlei variaties van volkomen zinloos agrarisch natuurbeheer. Zo modderen we voort op het pad naar een ecologisch Armageddon, waarna we zulllen gaan zwartepieten over de zondebokken. Maar misschien verdienen we ook niet beter als goed gefundeerde waarschuwingen jarenlang in de wind worden geslagen.

 • DJ-D

  Henk je eerste zin klopt niet. Zie <>

  Ook de aantallen predatoren worden niet geteld, anders was helemaal makkelijk te zien hoeveel het aantal is toegenomen. Verder heb je helemaal gelijk. Zwarte pieten en dit jaar zijn de vogels echt gevlogen en komen niet meer terug

 • veldzicht

  @ Onzin wat je nu loopt te verkopen,40 jaar geleden waren hier in het westen (groene hart )helemaal geen vossen,ook het aantal kraaien, verwilderde katten en reigers was veel minder.Natuurlijk door vroeg en vaker maaien gaan ook veel nesten en jongen verloren,toch echter de boeren die hun best doen de weidevogels te behouden zien met lede ogen aan dat alles wordt opgevreten en alles voor niks is gedaan.Als je leest dat 57% VAN DE NESTEN WORDT LEEG GEHAALD DOOR ROVERS ZEGT MIJ WEL GENOEG LIJKT MIJ.en in de zuivere weidestreken is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen nihil,dat heeft geen invloed op de weidevogels

 • gerben5

  25 jaar geleden zag je nooit een ooievaar nu stropen ze in groepen het land af

 • Silke2012

  Vroeger kwam je in de krant als je een vos schoot.
  Zo weinig vossen waren er toen!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.