Expertblog

‘Niet te moeilijk doen’

Agri IT blinkt niet bepaald uit in gebruiksvriendelijkheid. Applicaties bevatten over het algemeen veel meer functionaliteit dan de boer nodig heeft.

Of je snapt als gebruiker niet hoe je beschikbare functionaliteiten moet benutten. Dit komt onder andere omdat het heel lastig is om als ontwikkelaar technologie te ontwikkelen met het kennisniveau van de boer voor ogen. Als ontwikkelaar heb je toch meer oog en gevoel voor wat vanuit de technologie allemaal mogelijk is.

‘Het enige waar hij als melkveehouder echter in geïnteresseerd is, verzuchtte hij, is hoeveel kilo fosfaat hij meer produceert dan is toegestaan’

Allerlei features

Een mooi voorbeeld is de terugkoppeling van een melkveehouder die onlangs beschikking kreeg over een complexe fosfaatapplicatie, waarmee je als boer van alles over je fosfaatboekhouding kan berekenen. De applicatie bevat allerlei features, opties, een scroll-menu, tabbladen, buttons en grafieken. Het enige waar hij als melkveehouder echter in geïnteresseerd is, verzuchtte hij, is hoeveel kilo fosfaat hij meer produceert dan is toegestaan.

‘Wij constateren toch nog altijd bij iedere hackathon of designsprint dat boerenverstand de missende link is’

Je wilt als boer niet zozeer data, maar zo precies mogelijk weten wat er speelt in het veld, of in de stal. Je wil in één oogopslag kunnen zien of op je bedrijf op dat moment de vastgestelde doelen worden behaald. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend. Maar wij constateren toch nog altijd bij iedere hackathon of designsprint die we met app-ontwikkelaars doen, dat boerenverstand de missende link is.

Laagdrempelig en interessant

Daarom is het belangrijk om technologie samen met de boer te ontwikkelen. Met FarmHack proberen we het zo laagdrempelig en interessant mogelijk te maken voor boeren om aan te haken bij het ontwerpproces van nieuwe applicaties en tools voor de landbouw. En zo op te schuiven van relatief passieve eindgebruiker naar actieve meedenker en ontwerper van technologie. En aan de andere kant mobiliseren we capaciteit bij technologie-aanbieders om zich meer – en continu – bloot te stellen aan de wensen van de gebruiker. Deze kruisbestuiving is wat ons betreft cruciaal om Agri IT meer te laten vliegen!

Of registreer je om te kunnen reageren.