Commentaar

2 reacties

‘Mensen zien vooral gevaren gangbare landbouw’

De kloof tussen wetenschap en samenleving is onvermijdelijk. Dat heeft gevolgen voor de landbouw.

“Wetenschap en samenleving mogen niet uit elkaar groeien. Dat is een van de uitdagingen voor de komende jaren”, aldus landbouwminister Schouten tijdens een toespraak ter viering van het honderdjarige jubileum van Wageningen Universiteit en Research.

Schandaal rond Diederik Stapel

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden niet meer als vanzelfsprekend aangenomen. En dat heeft diverse oorzaken. Zoals de toenemende drang bij wetenschappers om te scoren in de media. `Neem het schandaal rond onderzoeker Diederik Stapel van de universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek beweerde dat vleeseters asociaal zijn. Dat bericht bleek te berusten op valse data. Door dergelijke voorvallen is het vertrouwen in wetenschappers geërodeerd.

Gevaren gangbare landbouw

Door de groeiende belangstelling voor klimaatverandering, dierenwelzijn en voedselzekerheid wordt er nu vooral naar de gevaren gekeken van de succesvolle gangbare landbouw. En dat terwijl de Nederlandse agrifoodsector de laagste impact per kilogram voedsel heeft op milieu, klimaat en biodiversiteit, aldus Aalt Dijkhuizen, voorzitter Topsector Agri & Food en voormalig onderzoeker. Maar dat geloven de milieu- en dierenactivisten natuurlijk niet.

Richtingenstrijd in wetenschap

Wetenschap en samenleving mogen niet uit elkaar groeien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs binnen de wetenschap lijkt vaak sprake van een richtingenstrijd. En bovendien, per definitie staat de fundamentele wetenschap, die alles weet van weinig, ver van de samenleving.

Laatste reacties

  • alco1

    Toch zou ik als een agrarisch blad zijnde een iets andere kop boven het artikel gezet hebben. "Hoe voorkomen we dat de burger gevaren ziet in gangbare landbouw".

  • Jan-Zonderland

    Hekkert heeft het over de gevaren van de gangbare landbouw. Hoe kom je erop. Schrijf eens over alle goede dingen die de gangbare landbouw voor de gemiddelde burger betekend, dat zou beter staan in een "gangbaar" landbouwblad. Of schrijf over de gevaren van met het verkeerde been uit bed stappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.