Redactieblog

1 reactie

‘Meer werk maken van marktmacht boeren’

Goed dat de overheden werk maken van meer marktmacht voor de boeren. Dat geeft eerlijker onderhandelingen.

De laatste weken is in het ‘akkerbouwnieuws’ veel te doen geweest over de prijzen van de akkerbouwproducten en van voedsel in het algemeen. Goed dat er aandacht voor is. Het meest opvallend hierbij was wel de kop in een van de landelijke kranten: ‘Supermarkten waarschuwen Brussel voor hogere voedselprijzen’.

Wat is er aan de hand? EU-landbouwcommissaris Phil Hogan heeft een voorstel in de maak om de onderhandelingspositie van boeren te versterken. Hij hoopt dat in april te presenteren.

Ontheffing van mededingingsrecht

Eind vorig jaar heeft de EU ook al stappen gezet om de onderhandelingspositie van boeren te verbeteren door de zogenaamde ‘omnibusverordening’ in te voeren. Deze verordening stelt dat producentenorganisaties van boeren een expliciete ontheffing krijgen van het mededingingsrecht bij het plannen en verkopen van hun producten.

Ook het regeerakkoord van het kabinet verwoordt soortgelijke voornemens. Hierin is opgenomen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een speciaal team krijgt om oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht in de voedselketen aan te pakken.

In andere landen speelt dit thema ook en werkt de regering mee aan verbetering van de marktmacht van boeren. Zo zint de Franse president op een proef waarbij supermarkten niet meer mogen stunten met voedselprijzen.

Supermarkten waarschuwen voor duurder voedsel

Zo te zien is er, terecht, vanuit de politiek meer aandacht voor de prijs van voedsel. De supermarkten voelen dat blijkbaar aan en zijn een tegenactie gestart. Supermarktconcerns uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk maken zich grote zorgen over de plannen van de Europese commissie om de positie van boeren bij de onderhandelingen over prijzen te verbeteren. Die dreigen volgens hen te leiden tot stijging van de prijzen voor de consument, zo gaf de berichtgeving aan.

De vraag is of de supermarkten een terecht punt hebben. Is het reëel dat de voedselprijzen gaan stijgen en is dat een risico?

Voedselprijzen meten

Hoe meet je de prijs van voedsel? Daar heeft de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties een instrument voor ontwikkeld, het zogenaamde FAO-Mandje met bijbehorende FAO Food Price Index. De FAO meet elke maand de prijs van suiker, graan, olie/vet, vlees en zuivel en berekent daar een index uit. Deze index is een goede weergave van de voedselprijsontwikkeling op de wereldmarkt. Deze FAO Food Price index is gestart in 1990 en toen op 100 gesteld.

Deze FAO Food Price Index schommelt rond de 170. Dus met andere woorden: ons voedsel is ten opzichte van 1990, in 28 jaar, gestegen van 100 naar 170. De kosten zijn ongetwijfeld harder gestegen.

Deze FAO Food Price Index stond in 2011 nog op 235 punten. We kunnen dan ook concluderen dat ons voedsel op dit moment helemaal niet duur is, wat helaas wordt bewaarheid door de prijzen van akkerbouwproducten.

Supermarkten hebben geen punt

De retailbedrijven die nu bang zijn dat voedsel te duur zou worden, hebben geen punt. In 2011 waren het immers pas reële prijzen voor de producenten. Goed en terecht dat de overheden werk maken van meer marktmacht voor de boeren zodat er eerlijker wordt onderhandeld.

Eén reactie

  • farmerbn

    Waar volledige concurrentie is , zijn de marges klein. Waar de marges groot zijn , heerst er geen volledige concurrentie. Kijk je bv naar winstcijfers van banken of telefoonproducenten dan kun je stellen dat ze onderlinge afspraken gemaakt hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.