Redactieblog

6 reacties

‘Inkomensachterstand boeren wordt niet kleiner’

Hogere olieprijzen en stijgende rente zijn nadelig voor toekomstige boereninkomens.

Eind vorig jaar bracht de Europese Commissie weer een rapport uit over de perspectieven voor de landbouw, nu voor de periode tot 2030. De Commissie verwacht onder meer dat de inflatie wat zal aantrekken, mede door een stijging van de olieprijzen. Daarnaast kan de rente omhoog gaan, na tientallen jaren van daling.

Melkprijs in 2030 bijna 20% hoger

Een en ander heeft uiteraard een nadelig effect op de agrarische inkomens.

Naar verwachting zullen de meeste opbrengstprijzen achterblijven bij de inflatie. Opmerkelijk is dat volgens de Commissie de melkprijs in 2030 bijna 20% hoger zal zijn dan in 2017 en in de EU-28 gemiddeld boven 40 cent komt.

Dit lijkt mij erg optimistisch, maar als het klopt, wordt de groeidrang van de Nederlandse melkveehouderij verder gestimuleerd. Voor de hele EU verwacht de Commissie een toename van de melkproductie met een kleine 15%. Ook voor graan en eieren wordt een vrij forse productiegroei voorzien.

Als de cijfers van de Europese Commissie kloppen, zal de groeidrang van de Nederlandse melkveehouderij verder gestimuleerd worden. - Foto: ANP
Als de cijfers van de Europese Commissie kloppen, zal de groeidrang van de Nederlandse melkveehouderij verder gestimuleerd worden. - Foto: ANP

Agrarisch inkomen in 2030 20% lager

Het totale agrarisch inkomen in de EU-28 zou, na correctie voor de inflatie, in 2030 circa 20% lager zijn dan rond 2016. Doordat de daling van de agrarische beroepsbevolking onverminderd doorgaat – met bijna 30% tussen 2016 en 2030 – kan het gemiddelde inkomen per arbeidskracht ruim 10% stijgen; in de oude EU-15 zo’n 8% en in de EU-13 ruim 17%. De forse daling van het arbeidsvolume en de groei van de productie wijzen op een substantiële toename van de arbeidsproductiviteit.

‘In 2009 voorspelde de Commissie tot 2015 een inkomensverbetering van ongeveer 9%; in werkelijkheid was er een stijging van meer dan 20%’

Bij een economische groei van in totaal bijna 25% tussen 2016 en 2030, is een verbetering van het inkomen in de agrarische sector met 10% niet om over naar huis te schrijven. De inkomensachterstand die de Commissie signaleert, zal niet kleiner worden, zeker niet als de lonen sterker gaan stijgen. Overigens is de waarde van zulke projecties betrekkelijk. In 2009 voorspelde de Commissie tot 2015 een inkomensverbetering van ongeveer 9%; in werkelijkheid was er een stijging van meer dan 20%.

Landbouwbudget

Hoe dit zij, de recente inkomensprojecties leveren weinig argumenten voor een sterke verlaging van het landbouwbudget voor de komende jaren. Maar ik betwijfel of Macron, Merkel, Rutte en anderen daar ook zo over denken.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  De zogenoemde profeten die brood eten....

 • deB.

  20 % lager inkomen?

  in 2030 geen hond die dit meer wil!

 • gerben5

  2009 jaar met slechte prijzen. Kan ook voorspellen dat de inkomens flink gaan stijgen ten opzichte van 2016

 • info36

  Alleen bij Vergaderboer telt dit niet.

 • melkveehouder .

  tjonge jonge wat een optimisme. Achter 12 jaar een melkprijs van gemiddeld hoger dan 40 cent. In relatie tot de huidige prijs van fosfaatrechten kan iedere boer van 50+ zijn pensioen berekenen als hij geen opvolger heeft. De 30% boeren in Nederland die een opvolger heeft is nogal overschat bij deze melkprijs van de toekomst.

 • koestal

  Lagere prijzen wil niemand ,behalve de consument,dan de schappen maar leeg laten !

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.