‘Bescherm de Europese landbouw’

Het handelsoverleg met de Mercosur-landen in Zuid-Amerika dreigt de verkeerde kant op te gaan. Voorzitter Sonja De Becker van de Belgische Boerenbond roept Europese leiders op om de eigen landbouw beter te beschermen.

In 2017 kende de landbouwsector in Europa een economische heropleving. De prijzen voor zuivel verbeterden en ook de varkenssector kende na jaren van diepe crisis eindelijk weer eens een beter jaar. Voor de vleesveehouderij blijft de crisis nog voortduren. De heropleving is bijzonder broos. Daarom roepen wij als Boerenbond de Europese leiders op om zeer voorzichtig te zijn en de landbouwsector te beschermen.

Landbouwmarkten in gevaar

Onlangs stonden er op de agenda van de Europese raad voor de landbouwministers 2 items die de broze heropleving van de landbouwmarkten in gevaar kunnen brengen, namelijk het handelsakkoord met Mercosur en de afbouw van de melkpoeder-interventievoorraden. Mercosur is de douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Venezuela en Bolivia.

80% van het in de EU geïmporteerd rundvlees komt uit Mercosur-landen

Mercosur handelsakkoord

Wat het handelsakkoord met de landen van het Mercosur-partnerschap betreft, zijn wij als Boerenbond altijd heel duidelijk geweest. De handelsbalans tussen de EU en Mercosur is zonder meer negatief voor de agrovoedingssector, met een tekort van € 18 miljard op de handelsbalans tussen beide regio’s.

Dit is vooral toe te schrijven aan de Europese import van rundvlees uit die regio. 80% van het in de EU geïmporteerd rundvlees komt al uit de Mercosur-landen. 67% van de grondstoffen van dierenvoeding is ook afkomstig van de Mercosur-landen en twee derde van die grondstoffen komt uit Brazilië.

Het is dus duidelijk dat er al een zeer sterke agrovoedingshandel aanwezig is en dat een eventueel akkoord de voedselzekerheid in de EU niet zal doen toenemen, integendeel zelfs.

Landbouw mag geen wisselgeld zijn voor de economische belangen van andere sectoren

Bedreiging

Dit handelsakkoord is ronduit een bedreiging voor de Europese landbouwsector in het algemeen en België in het bijzonder, omdat het landbouwproductiemodel in deze landen standaard niet beantwoordt aan de Europese normen. Als voorzitter van de Boerenbond vraag ik aan de Europese landbouwministers om een duidelijke positie in te nemen waarbij de naleving van de Europese normen en standaarden gegarandeerd moet worden om een eerlijke concurrentie te garanderen. Daarnaast moeten onze kwetsbare sectoren, met name in de dierlijke productie, afdoende beschermd blijven. Landbouw mag geen wisselgeld zijn voor de economische belangen van andere sectoren.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Interventievoorraden melkpoeder

Een tweede dossier dat zware gevolgen zou kunnen hebben, is het dossier van de melkpoedervoorraden. Ook hier roepen we als Boerenbond op tot voorzichtigheid. Sinds het afschaffen van het melkquotum is de prijsvorming in de zuivelsector een stuk volatieler geworden. Grote schommelingen van het aanbod kunnen de prijsvorming dan ook sterk beïnvloeden. We pleiten voor een zeer doordachte, geleidelijke afbouw van de voorraad met marktconforme prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.