Redactieblog

5 reacties

‘Schouten: landbouw is meer dan economie’

De landbouwminister moest zich deze week in de Eerste Kamer verantwoorden. Het bracht haar tot de ontboezeming dat ze aan de formatietafel eigenlijk geen mening had over de heroprichting van het ministerie van landbouw.

De Eerste Kamer is niet het toneel van heftige politieke debatten met hoog oplopende emoties. Af en toe komt een politiek debat in de Eerste Kamer tot een hoogtepunt, als het erom spant of de senaat wel of niet akkoord gaat met een wetsvoorstel. Afgelopen week mocht landbouwminister Carola Schouten zich in de senaat verantwoorden voor de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Welk beleid en hoeveel geld

De begroting gaat over wat de minister in het komende jaar aan beleid wil gaan voeren en hoeveel geld ervoor wordt uitgetrokken. Maar dat leek de Eerste Kamer niet echt te deren. GroenLinkser Harmen Binnema wierp de vraag op of de heroprichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het allemaal wel waard was.

Uitgesproken opvatting ChristenUnie

Dat bracht minister Schouten tot de ontboezeming dat zij aan de onderhandelingstafel tijdens de formatie geen mening had over de herleving van het ministerie. Dat was op zich opmerkelijk, want de ChristenUnie had tijdens de verkiezingscampagne in 2017 wel een uitgesproken opvatting.

Boerderij Stemhulp

De stelling dat er een ministerie van landbouw moest komen, inclusief een minister, werd door de ChristenUnie hartgrondig onderschreven in de Boerderij Stemhulp, aan de hand waarvan boeren en tuinders hun stem konden bepalen. Het afschaffen van het ministerie in 2012 was volgens de ChristenUnie “een cruciale fout geweest”. De partij bepleitte de aanstelling van een minister van voedsel, “die opkomt voor de agrosector in binnen- en buitenland en ook voor zaken als voedselveiligheid en -kwaliteit.”

Oprichting ministerie in straatje GroenLinks

Schouten heeft ondertussen haar mening wel gevormd. Hoe kan het ook anders nu ze zelf de leiding heeft over het ministerie. Dat er een landbouwministerie kwam en dat zij daarvan minister werd, was geen kwestie van een paar bordjes verhangen, zei de minister. Nee, met de oprichting van het ministerie wil dit kabinet uitdrukking geven aan het feit dat landbouw zoveel meer is dan een economische activiteit. “Dat zou GroenLinks moeten aanspreken”, hield ze senator Binnema voor.

Binnema had vastgesteld dat het opsplitsen van het ministerie van Economische Zaken in een nieuw ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ettelijke tientallen miljoenen kost. Was dat het wel waard?

Nationaal belang

Volgens Schouten is het niet alleen de economie waar het om gaat. “Het gaat over iets ongelofelijk fundamenteels, namelijk onze voedselvoorziening, over onze leefomgeving, onze inrichting van het landelijk gebied. Dat zijn allemaal zaken die van nationaal belang zijn, in het belang van iedereen, en waarbij afwegingen moeten worden gemaakt de breder zijn dan misschien alleen het economische aspect.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Doet Schouten jokken, is ze dom of heeft ze een kort geheugen? Eén van de drie.

 • G. Peltjes

  Ze heeft een stomme fout gemaakt door Fosfaat rechten aan vleesvee toe te kennen. Maar voor de rest staat ze met de rug tegen de muur dankzij het wanbeleid van haar voorgangers Sharon Dijksma en Martijn van Dam met behulp van lto en nzo.

 • Alco

  Ja @Peltjes. En het plafond is aan de melkveehouderij toegekend.
  Als deze fout niet gemaakt was zaten we nog ruim onder het plafond.
  Ergerlijk is dat hier gisteren niets over gezegd werd met het debat.
  En Annie maakte er nog wel melding van.

 • koestal

  IK wil toch wel wat verdienen

 • dwarse geit

  Dan maar een ministerie van (landbouw)cultuur ,dier en plantwetenschappen. Gaan we allemaal landbouwkunstenaar worden met bijbehorende uitkering uiteraard.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.