Expertblog

12 reacties

‘Klimaataanpak: zoek naar een oplossing, geen zondebok!’

Naast een nieuw verdienmodel, zijn er meer voordelen voor boer en milieu bij aanpak CO2-uitstoot.

Recentelijk hebben zowel ‘Zondag met Lubach’ als Klaas Dijkhoff kernenergie opnieuw op de agenda gezet. Een goede zaak, want te vaak laten we ons leiden door angst en onwetendheid in de discussie rondom kernenergie. Die angst vinden we ook terug in het algemene debat rondom klimaatverandering. De opgave om opwarming van de aarde aan te pakken leidt vaak tot polarisatie en een zoektocht naar een zondebok.

Lees verder onder de film.

Terugdringen CO2-uitstoot

Het in oktober verschenen rapport van het wereldklimaatpanel (het IPCC) laat zien dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de aarde niet verder op te laten warmen. Dat kunnen we alleen door het hoofd koel te houden en objectief alle opties te overwegen in het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Dat is noodzakelijk, want het IPCC-rapport laat ook duidelijk zien dat we het klimaatprobleem in de verste verte niet kunnen oplossen met alleen wind- en zonne-energie (de knuffelbeer onder de groene energiemogelijkheden). Juist ook ‘lelijk eendje’ kernenergie wordt genoemd als onderdeel van de oplossing. Een mix van maatregelen is nodig!

De land- en tuinbouwsector wordt zonder pardon uitgekozen als zondebok

Inkrimping veestapel

In plaats van dus rationeel naar de opties te kijken, vervallen we nu te vaak in zwart-witdenken en wijzen we sommige opties zonder de juiste kennis resoluut af terwijl we tegelijkertijd graag met de vinger wijzen naar de ander. Dit bewijst de discussie rondom kernenergie, maar een ander tekenend voorbeeld is de landbouw. Vooral in Nederland wordt klimaataanpak vaak in één adem genoemd met de inkrimping van de veestapel. De land- en tuinbouwsector wordt zonder pardon uitgekozen als zondebok.

Landbouwvisie Carola Schouten

Maar laat nou juist de land- en tuinbouw ook een belangrijke oplossing in handen hebben. Tijdens het recente ‘Boerderijdebat’ met landbouwminister Carola Schouten werd een belangrijk vraag gesteld. Niet alleen is de CO2-uitstoot per kilo voedsel van de Nederlandse agrarische sector een van de laagste ter wereld, ook ontwikkelt de Nederlandse veredelingssector nieuwe rassen waarmee in delen van de wereld die het meest kampen met klimaatverandering toch nog voedsel verbouwd kan worden. Ook kan het als een van de weinige sectoren CO2 opslaan in de bodem in de vorm van organische stof! Gaat de minister boeren hiervoor belonen?

CO2 opslaan in bodem

In het Europees Parlement hebben we ervoor gezorgd dat het binnen EU-wetgeving mogelijk is voor landen om een systeem op te zetten, waarbij boeren betaald kunnen worden om CO2 vast te houden in de bodem. Oostenrijk en Frankrijk zijn hier volop mee bezig. Afgelopen week heb ik het landbouwministerie opgeroepen serieus naar deze optie te kijken. Ik zie namelijk een prachtige win-winsituatie. Naast een nieuw verdienmodel, zijn er meer voordelen voor boer en milieu. Een hogere organische stof gehalte in bodem kan gunstig zijn voor gewas, de waterhuishouding, bodemverdichting, uitspoelingsrisico nutriënten et cetera. Tot slot hebben andere sectoren die moeite hebben hun klimaatdoelstellingen te halen, zoals bijvoorbeeld de transportsector, de mogelijkheid om rechten te kopen bij de boer!

In plaats van de agrarische sector steeds in het verdomhoekje te sturen, zou het sieren om met respect naar deze innovatieve en moderne sector te kijken en ook de oplossingen te zien die de sector in handen heeft.

Laatste reacties

 • Firma Vellenga

  Onlangs een artikel gelezen hoe dat gaat in het buitenland. Bedrijven betalen daar voor certificaten Co2 . Gaat om ca. 200 a 300 honderd euro per hectare per jaar. Lijkt ons helemaal passen in de toekomst visie. Zou zeggen: maak hier werk van Schouten. Wij hebben inkomsten nodig

 • Maas1

  Is het niet zo dat 10.000kwh een C02 certificaat vertegenwoordigd van € 400 / € 450 reken dit maar om naar de opslag van C02 in het gewas of bodem en je weet een uitgangspunt prijs stelling. Waarom dacht je anders dat zonneparken op landbouw grond zo gewild zijn in relatie tot subsidie en C02 certificaten,denk goed na voor dat je je huid duur ( goedkoop) verkoop!

 • agratax.1

  De CO2 die onze dieren uitademen komt uit hun voedsel en de productie van dit voedsel voor het volgende jaar neemt deze CO2 weer op (kringloop). Hoe broeikasgas. Als voor dieren geldt dat er meer wordt uitgeademd, dan in het voedsel zit, dan geldt dit ook voor de mens en moet ik de mens ook als vervuiler aanmerken met alle consequenties van dien. Nee de opwarming van de aarde is voor de progressieven op aarde een goede reden om de dierhouderij als grootste vervuiler aan te wijzen, de meeste mensen hebben geen idee waar het over gaat.
  Voor biobrandstoffen en andere positieve activiteiten (volgens milieu goeroes) geldt dat de uitgestoten CO2 weer wordt opgenomen voor nieuwe productie. Voorbeelden Energie mais, palmolie etc. Geven de producten aan onze dieren dan geldt dit kringloop verhaal niet volgens linkse politicie. Wie het begrijpt mag het me uitleggen.

 • Maas1

  @Agrotax dat gene wat je hier boven over de mens schrijft ben ik met je eens ik ben het volstrekt met je eens dat deze " gekte" uitermate gevaarlijk voor de mensheid kan zijn.We voelen allemaal aan onze klompen aan dat er veel veranderd ook in Nederland soms houden we onze "adem"in.We moeten het beste er maar van hopen en elkaar in dit land elkaar niet als schuldige aanwijzen maar dat alles rustig mag verlopen,al heb ik daar wel een hard hoofd in.

 • Hilhorst100

  Een beter klimaat begint bij een ander, we zijn hier al schoon genoeg bezig. Ik heb er nu schoon genoeg van, en stem niet op een partij die achter het klimaatakkoord staat

 • farmerbn

  Je kunt als politicus flink voordeel halen als je klimaatverandering hoog op je agenda zet. Ook bij de VVD. Heel die hype over het klimaat is gebaseerd op gevoel. Je gaat denken dat je er iets aan kunt doen maar dat is helemaal niet zeker. Meer CO2 opslaan in de bodem lijkt goed maar kan ook niets opleveren. Organisch materiaal wordt daarheen gesleept waar het het best betaalt wordt. Je krijgt veel organische stof hier en veel minder op een andere plaats. Per saldo geen winst.

 • agratax.1

  Als het klimaat de dames en heren bestuurders echt een serieus probleem is dan zoeken ze naar oplossingen, waar ook ter wereld, waar onze Euro's het meeste klimaat rendement opleveren. Dat is zeker niet in Nederland waar bv. dhr. Klaver de kip met gouden eieren (CO2 uitstotende industrie) liever weg pest naar het buitenland waar ze dan net zoveel kunnen uitstoten, zo lang ze maar werk en geld in het laatje brengen. Per saldo geeft een negatief klimaat resultaat. Verder heeft hij de subsidie op voor de middenklasser onbetaalbare elektrische auto hoog in het vaandel. Hoe goed hij aan zijn eigen clean, de boven modaal, denkt. Redt de wereld door de voedselzekerheid en de ontbossing de wereld uit te helpen. Dit kost minder dan eerst Nederland aan de wind en zon energie te helpen, zonder de bevolkingsgroei af te stoppen en de energie verslindende Servers en automatisering een halt toe te roepen.

 • Alco

  Elke dag wordt de productie van olie nog vergroot.
  Dat is de enigste graadmeter die zegt. Dit gaat niet goed!!!

 • Albert Albers

  Als je geen verstand van zaken hebt, schrijf dan geen artikel. CO2 opslaan in de bodem is goed voor de grond, meer organische stof. CO2 is verbrande organische stof, als je dat in de bodem stopt zal geen enkel effect hebben. Het enige wat helpt is een goed gewas verbouwen. Hoe groener het gras, hoe meer CO2 opname. Dus niet biologisch, gewoon volop bemesten met drijfmest.

 • Vhouder

  gewoon doorgaan er is toch niks aan te doen

 • agratax.1

  Ieder zichzelf respecterende politicus kan niet anders dan filosoferen over het milieu op een manier dat wij allen wel moeten geloven dat zij de waarheid verkondigen. Ik vermoed dat de waarheid niet mooier is dan wat de natuur voor ons in petto heeft en dat zou wel eens kunnen betekenen dat we moeten leren leven met een veranderende wereld. Hooguit kunnen we wachten op een oplossing voor de overbevolking en die zal niet van de politiek komen, maar zal ons overkomen zonder, dat de machthebbers een schuldige kan aanwijzen buiten hun clean.

 • veldzicht

  Wat je ook doet hier in Nederland wereldwijd maakt het niks uit en moeten ondanks de vele honderden miljarden nog steeds de dijken worden verhoogd.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.