Commentaar

4 reacties

‘Verdienmodellen: baat het niet, dan gaat het niet’

In het Deltaplan Biodiversiteit moet het voor boeren makkelijker worden de biodiversiteit op en in hun bodem te herstellen. Ook hiervoor is er nog geen concreet verdienmodel.

De ambities van de initiatiefnemers van het Deltaplan, waaronder naast LTO, banken, natuurbeschermers, de levensmiddelenindustrie en nog een tiental andere partijen, zijn hoog. Zo moet in 2022 alle tegenstrijdige wetgeving op het gebied van milieu, natuur en klimaat zijn uitgebannen. Het streven is om boeren zoveel mogelijk voor biodiversiteit te belonen in plaats van ze te straffen wanneer ze er niks aan willen doen.

Nieuwe verdienmodellen nodig

En voor dat belonen moeten dus nieuwe verdienmodellen komen. Hoe blijft nog de grote vraag. Behalve voor meer biodiversiteit moeten er trouwens ook verdienmodellen komen om precisielandbouw renderend te maken, om bodemdaling tegen te gaan, om teelten weerbaarder te maken tegen het slinkende middelenpakket en het grillige weer, om de CO2-emissie te reduceren en om de circulaire landbouw te stimuleren.

Meer kosten, lagere opbrengst

Die nieuwe verdienmodellen zijn nodig aangezien nieuwe productiemodellen meestal geld kosten en/of een lagere opbrengst geven.

Alle nobele bedoelingen ten spijt, uiteindelijk draait het om de knikkers

Concreet voorbeeld: volgens het onafhankelijk adviesbureau Delphy kan telen volgens het PlanetProof-keurmerk alleen uit wanneer akkerbouwers hiervoor zo’n € 1.000 per hectare extra aan vergoeding krijgen om aan alle strenge milieueisen te kunnen voldoen. En alle nobele bedoelingen ten spijt, uiteindelijk draait het om de knikkers.

Hoe wordt de boer gecompenseerd voor zijn extra inspanningen?

Dus ligt de nijpende vraag voor: wie gaat hoe de rekening betalen worden voor al die wensen en eisen aan de productie? Of anders gezegd, hoe wordt de boer gecompenseerd voor zijn extra inspanningen?

Compensatie moet. Want zoveel is wel duidelijk, baat het niet, dan gaat het niet.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Al de boven genoemde eisen om de "Wereld te redden" zullen bij grootschalige implementatie leiden tot een afnemende Voedselzekerheid met alle gevolgen van dien. De meeste van deze "prachtige" regels worden ons aangedragen door de progressieve groepen, die zichzelf aanprijzen als "ultra sociaal" en opkomend voor de minder bedeelden op de aarde. Helaas dit soort van productie eisen zonder kosten compensatie zullen de voedselproductie doen afnemen en de vluchtelingen stroom uit de arme hongerende landen doen groeien. Dan rest een hieruit voortvloeiende sociale onrust, die het klimaat zeker niet ten goede komt.

 • farmerbn

  Als we onder biodiversitiet al die andere (nu al 7) wensen schuiven, weet je zeker dat het niet gaat lukken. Onze 'partners' zullen hun marge nemen en de boer staat weer voor nop te zwoegen.

 • Noordam2

  goede analyse agratax, de grachtengordel zal nog wel eens terugdenken aan de huidige overvloedige en goedkope markt. Als ondernemer hoop ik dat ze snel de kunstmest verbieden. Sociaal gezien wordt dat echter een ramp dus zit ik in een spagaat. ik hoop dat de kunstmest blijft!!!!!!!!!

 • landboer

  80/20 eis bij derogatie van tafel ,dat belemmert biodiversiteit en kringlooplandbouw!
  Noordam: interessante reactie, leg dat eens beter uit? (kunstmestverbod)

Of registreer je om te kunnen reageren.