Expertblog

‘Bijentaakkaart moet boer helpen bij gewasbescherming’

Er is al best veel informatie over het effect van pesticiden op bijen. Nu gaat het erom deze info voor boeren moeiteloos toepasbaar te maken.

Het ministerie werkt samen met maatschappelijke partners aan een Nationale Bijenstrategie. Meer dan de helft van het aantal bijensoorten staat op de Rode lijst, aandacht voor deze (en andere insecten!) insecten is hard nodig.

Op 14 en 15 december organiseren we voor het ministerie een hackathon om te verkennen of Big Data kan bijdragen aan het realiseren van de doelen van de bijenstrategie. In de voorbereiding is de spanning merkbaar die de bij met zich meebrengt in het landbouwdomein. Verstokte voor- en tegenstanders van gewasbescherming hebben de wind in de zeilen. Met als resultaat dat de politieke druk op toelatingen zo groot is, dat meer en meer middelen op de Zwarte lijst komen.

Lees verder onder de tweet.

Terwijl de polarisatie regeert, vinden resultaten zoals de omslag naar specifiek werkende middelen met minder milieubelasting buiten de landbouw weinig gehoor. Vanuit Farmhack geloven we dat er ruimte voor nuance gewonnen kan worden met een eigenwijze, transparante en pro actieve landbouwagenda. In onze ervaring kan op zo’n agenda veel creatief en maatschappelijk betrokken IT-talent worden gemobiliseerd.

Bij veel toelatingen zijn de regels bij periode van gebruik aangepast per gewas

Een paar jaar terug maakte een team tijdens een hackathon de bestrijdingsmiddelendatabank van het Ctgb beter doorzoek- en begrijpbaar voor computerprogramma’s. Zo kon makkelijk en zelfs automatisch gecheckt worden of een (geplande) bewerking volgens de regels was en konden app’s ontwikkeld worden om de teler daarbij te helpen.

Sinds kort publiceren veel Europese landen bij de toelatingen van middelen het risico voor bijen. Bij veel voor deze toelatingen hebben ze de regels bij periode van gebruik aangepast per gewas, met name om ervoor te zorgen dat je niet op bloeiende gewassen spuit. De volgende stap is dat je als boer deze informatie moeiteloos kan toepassen, bijvoorbeeld door taakkaarten te maken die automatisch spuitvrije zones aanhouden bij akkerranden en waterdragende watergangen. Een mooie challenge voor de komende bijen-hackathon!

Of registreer je om te kunnen reageren.