Commentaar

12 reacties

‘Wie wil er werken voor grote boeren?’

Voor opschalende boerenbedrijven wordt het heel lastig personeel te vinden, want landbouw is niet ‘sexy’ om in te werken.

Of je als boer nog een schaalsprong kan en wilt maken is al een complexe keuze. Laat staan of je vervolgens met personeel gaat werken of alleen verder gaat en volledig inzet op automatisering. Met die laatste vraag zullen veel boerenbedrijven het nog verdraaid lastig krijgen.

Schaalvergroting

Een doorgaande ontwikkeling is de schaalvergroting. Sinds 2000 is de totale Nederlandse boerenstand met 44% afgenomen van ruim 97.000 bedrijven naar bijna 55.000 in 2017. Met dank aan deze schaalvergroting is 100 het nieuwe 50. Akkerbouwbedrijven van 50 hectare en melkveehouders met 50 koeien waren voor het millennium de regel. Dan hoorde je erbij. Nu is 100 hectare akkerbouw of 100 koeien melken gewoon. Daarnaast ontstaan er meer megabedrijven in alle sectoren. Akkerbouwers met een teeltareaal van over de 1.000 hectare komen steeds vaker voor, als ook melkveehouders met meer dan 1.000 koeien en varkenshouders met meer dan 1.000 zeugen.

Functiespecialisatie

Op deze schaal een boerenbedrijf runnen vraagt om een totaal andere bedrijfsvoering dan die van het traditionele gezinsbedrijf. Een personeelsbestand van 10 tot 20 medewerkers is noodzakelijk bij zo’n bedrijfsomvang. Bij de gezinsbedrijven is iedereen intensief betrokken en is er sprake van een natuurlijke taakverdeling waar iedereen elkaar waar nodig kan vervangen. Maar een groot boerenbedrijf vraagt om functiespecialisatie. Dat heeft dan wel weer als voordeel dat de kwaliteiten van het personeel beter kunnen worden benut. Maar dan moet je wel personeel kunnen vinden.

Vooral de onregelmatige werktijden maken het werken op boerenbedrijven onaantrekkelijk

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren volledig gekanteld. Door de florerende economie is er krapte aan personeel. En dan moet de landbouw het al snel afleggen tegenover andere bedrijfstakken. Alle toegenomen belangstelling voor de herkomst van ons voedsel ten spijt, volgens experts is de landbouw nog steeds niet ‘sexy’ om in te werken. Vooral in de primaire sectoren zijn functies moeilijk vervulbaar, zoals melkers of een hulp tijdens de oogst van gewassen. Vooral de onregelmatige werktijden maken het werken op boerenbedrijven onaantrekkelijk.

Gezocht: jong talent dat teeltkennis combineert met IT-kennis om precisielandbouw uit te voeren

Voor de opschalende boerenbedrijven wordt het dan ook heel lastig personeel te vinden. Er zal veel creativiteit nodig zijn om gespecialiseerde vacatures goed ingevuld te krijgen, zoals voor jonge talenten die teeltkennis kunnen combineren met IT-kennis om precisielandbouw in de praktijk uit te voeren.

Automatiseren en overmechaniseren

Verregaande automatisering wordt dan ook eerder een noodzaak dan een keuze. Automatiseren en overmechaniseren om de werkomstandigheden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het resterende, broodnodige personeel. Wat dat betreft kan die autonome trekker er niet snel genoeg komen.

Laatste reacties

 • massy

  Wat kun je er verdienen per maand ? die onregelmatige werktijden is nog niet het probleem.

 • xw

  Dan kun je beter als zzp-er in de bouw gaan werken of zo iets

 • Klomp

  Ik ben het totaal niet eens met dit verhaal. Ik denk dat de landbouw en veehouderij heel sexy( alleen het woord al) is om te werken en dat heel veel jongeren er graag in willen werken. Maar door de manier waarop ze worden ingezet bij deze <grote ondernemers??> verlaten ze de sector meestal weer heel snel. Bij de grote zeugenhouders, drie dagen biggen enten en twee dagen schoonspuiten. Wie wil dat doen week in week ui?. Bij bedrijven waar ze koffie drinken haast nog niet in een ruimte mogen doen, bang voor besmetting.

  ?
  En dan wordt hier gesproken over functiespecialisatie, Dit is net de dood in de pot. Zorg dat er afwisseling is, een dag enten, een dag schoonspuiten, een dag in de dekstal,
  Zorg dat het gezellig is in de kantine, drink even koffie met de chauffeurs van de biggenauto. Maar nee, dat kan allemaal niet meer, is niet efficiënt.
  Maar ik denk niet dat er veel mensen in onze sectoren blijven werken als het zo doorgaat.
  En wat die autonome trekker betreft, ik weet het niet of we daar beter van gaan worden. Als je met heel veel boeren praat gaat het meestal over trekkers, en dat is dan ook verleden tijd...…..
  Maar ik weet ook wel dat de techniek doorgaat, maar ik wil alleen maar zeggen, als we mensen aan willen trekken zorg dan eerst dat degenen die er nog in werken het geweldig naar de zin hebben. En als die enthousiast naar buiten komen, komen er vanzelf weer anderen bij die maar wat graag in 'de o zo sexy landbouw willen werken!!

 • Maas1

 • agratax.1

  We hoeven niet lang te praten over "Is werken in de landbouw sexy of niet". Tijdens de afgelopen crisis waren er ca. een half miljoen werkzoekenden / werkelozen en werkten er ca 400.000 arbeidsmigranten in de Nederlandse land-, tuinbouw en voedsel industrie". Het blijkt dat de Nederlander of moet ik zeggen de moderne mens zijn voedselvoorziening liever overlaat aan arbeidsmigranten, mensen die het nog slechter hebben dan jijzelf. Het arbeidsprobleem in land en tuinbouw is in heel veel landen een grote uitdaging. In landen waar onze arbeidsmigranten weg komen, wordt de voedselvoorziening en andere minder sexy jobs gedaan door arbeidsmigranten uit landen waar het nog slechter is gesteld met de economische omstandigheden. Mijn ervaring is "Overal ter wereld woont men liever in de stad zonder dak boven het hoofd en met een lege maag dan op het platteland blijven met eten en de kans op economische verbetering. Dit maakt automatisering van de voedselproductie nodig en hiermee wordt ook deze laatste economische activiteit tot speelbal van de groot investeerder. De gevolgen laten zich raden.

 • Jan-Zonderland

  Ik denk niet dat het probleem zozeer die grote boer is. Het is een probleem in vele sectoren waar nog fysieke arbeid geleverd moet worden. Om het woord maar even te gebruiken: het klinkt niet sexy als je zegt ik zit op de lts en leer voor timmerman, loodgieter, electricien, machinebankwerker etc etc, net zo min als dat het sexy klinkt van ik zit op de lagere landbouwschool want ik wil in de landbouw gaan werken. (Deze 2 schoolvormen hebben tegenwoordig ook een andere naam want de oude namen klonken ook niet, ja u raad het al, ......)
  En dit alles wordt nog een heel groot probleem en dus niet alleen in de agrarische sector. Kinderen moeten studeren, hoe langer hoe beter, minimaal een hogeschool opleiding, nog beter een universitaire.
  Al die hoog opgeleiden kunnen veel bedenken op gebied van automatisering maar voor bepaalde dingen heb je gewoon mensenhanden nodig en dat zal altijd zo blijven. Er komt een tijd dat de loodgieter duurder is dan de boekhouder.
  2 van mijn kinderen zijn lager opgeleid, de derde iets hoger. Ze hebben allemaal veel plezier in hun werk en hun inkomen is goed genoeg om van te leven dus wat wil je nig meer. Sexy ? Nee misschien wel niet. Plezier in het leven ? Zeker weten.

 • veldzicht

  @jan zonderland.Er zijn ook steeds meer meisjes met een hogere opleiding en die kijken echt niet naar een jongen met een lbo opleiding,en anders houden de ouders het wel zoveel als mogelijk tegen.

 • agratax.1

  In mijn beleving zijn er velen met een burnout voor ze aan hun (te?)hoge wel sexy opleiding hebben afgerond. Hoe dit kan is voor de veel eisende ouder geen vraag. Zij wijzen met hun prik vinger naar de veel eisende opleidingsinstituten en de veel eisende maatschappij en zien niet de drie vingers die in hun eigen richting wijzen. De gevolgen laten zich gemakkelijk raden te veel ongelukkige jongeren met niet passende (te Hoge) opleidingen of drop outs en te weinig jongeren die met een te (volgens hun naasten) lage opleiding vermoedelijk zeer happy zouden zijn in een bij hen passend beroep. Hier komt bij dat de maatschappij zit te springen om mensen met "gouden handjes" en ze ook wel wil betalen.

 • RIEN65

  In de crisis periode werden vakmensen ontslagen en nu komen we ze weer te kort.
  Maar de cao lonen van arbeiders gaan niet omhoog.

 • GJ Bunt

  Klomp ,jammergenoeg vertel jij hier m,n praktijkervaring, ben nou 20 jaar zzp-er in de varkenshouderij, en wil het werk niet meer doen.
  Het beetje ervaring in melkvee wat ik heb gaat het daar niet veel anders worden.
  Biologisch is qua werken nog het mooiste...

 • pinkeltje

  Zet 20.000 Euro bij het salaris op en het wordt opeens heel erg sexy.... You get what you pay!

 • koestal

  Hier veel vraag naar melkers bij boeren die 3 keer per dag melken,deze boeren willen dat zelf niet. Het is gewoon slavernij.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.