Redactieblog

17 reacties

‘PAS op de plaats’

Het PAS is afgeschoten. Het is tijd voor verhandelbare stikstofrechten.

Het kan zijn dat ik te somber ben, maar volgens mij hebben de Europese rechters het PAS afgeschoten. Het PAS is het systeem waarmee de neerslag van stikstof in natuurgebieden gereguleerd wordt. Het systeem als zodanig vinden ze oké, maar de voorwaarden die ze er aan verbinden zijn zo, dat het PAS niet meer doet waar het ooit voor uitgevonden is.

Dat betekent dat de afgifte van Natuurbeschermingsvergunningen stil ligt en waarschijnlijk op deze manier ook niet meer op gang komt. En dat betekent dat veehouderijen in de buurt van natuurgebieden niet meer kunnen moderniseren en uitbreiden. En het is maar de vraag wat het op termijn betekent voor bestaande vergunningen. Op korte termijn blijven die in stand, maar ooit moeten ze vernieuwd worden en dan kan het gedoe worden.

Een marktoplossing had tot meer koeien en minder varkens geleid

Verhandelbare fosfaatrechten

Ik moet zeggen dat ik het PAS nooit helemaal begrepen heb. Dat is niet zo gek, ik ben én geen jurist én geen scheikundige. Economen hebben het niet zo op dit soort vergunningen. De economische theorie heeft liever dat de kosten en de baten van milieuoverlast in evenwicht worden gebracht. Dat is met de verhandelbare fosfaatrechten feitelijk ook gebeurd. Vanuit diezelfde theorie gezien is het overigens niet zo handig de fosfaatrechten van koeien en varkens gescheiden te houden. Een marktoplossing had tot meer koeien en minder varkens geleid, en we hadden dan wellicht geen saneringsgeld en Stalderingsregeling nodig gehad.

Het probleem met stikstof schijnt te zijn dat het net zo instabiel is als moderne huwelijken

Verhandelbare stikstofrechten

Voor stikstof zou je dus eigenlijk hetzelfde moeten doen: introduceer zoiets als verhandelbare stikstofrechten. Het probleem met stikstof schijnt te zijn dat het net zo instabiel is als moderne huwelijken, en dat elke meting weer andere waarden oplevert. Aan de andere kant, als je in het PAS precies kunt zeggen hoeveel stikstof van een boerderij op een natuurgebied neerslaat, dan kun je dat ook in de vorm van rechten gieten. Als je dan vervolgens vaststelt hoeveel rechten er op welke afstand van een natuurgebied mogen worden uitgegeven, dan ben je er eigenlijk toch wel uit.

Met regels voor minder dieren zal het antwoord van veehouders zijn dat ze opgepompte dieren gaan houden

Carola Schouten

We weten dat in de Tweede Kamer een grote groep naar minder dieren wil. En dan niet alleen linkse partijen, maar ook rechtse. De clubs van Wilders en Baudet zitten wat de veehouderij betreft in hetzelfde mandje als de Partij voor de Dieren.

De minister wil het er tot nu toe niet over hebben, net zo min als de boerenorganisaties. En terecht. Met regels voor minder dieren zal het antwoord van boerenslimme veehouders zijn dat ze opgepompte dieren gaan houden, die heel veel melk en mest geven. Dat is dus geen verstandige weg. Ik ben er erg voor dat we de milieuvraagstukken van de landbouw volgens de economische theorie oplossen. Dus met verhandelbare rechten, ook voor stikstof op een of andere manier. Dan zoeken de bedrijven het onderling verder wel uit.

Lees ook: ‘PAS wankelt door arrest Europees Hof’

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dus stikstofrechten voor veehouders, vliegvelden en burgers met een auto? Van mij mag het.

 • Alco

  Ja ja. Nog meer rechten.
  We leven niet in een omheining wat Nederland heet.
  Het buitenland wrijft zich erbij in de handen.
  Ik hoorde een machine dealer al zeggen dat de handel bijna stil lag, vanwege een nieuwe concurrent. Namelijk het "fosfaatrecht".
  Moet daar ook nog stikstofrecht bij komen?
  En daarbij is de neerslag op de natuur een farce om de landbouw te decimeren.
  Let nou eens op het gras in de bermen?
  Ziet men verschil bij een grote schuur en in stal loze gebieden?
  Gewoon allemaal even schraal!
  Er is niet voor niets wind.

 • Maas1

  Een dergelijk systeem hebben we eerder gehad in de vorm van ammoniakrechten. Vele zullen zeggen het werkt kostprijs verhogend het geeft je dan wel in bepaalde mate bestaansrecht financiëel moet je het dan financiëel technische oplossen. Men kan de vrij komende rechten van de stoppers dan weer in zetten voor ontwikkelings ruimte en het geeft de stoppers nog een gift na. Ik vind het schrijven van Dirk Strijker nog niet zo'n gek idee!

 • john***

  in het huidige systeem wordt ook gerekend met stoppers.. met dierrechten wordt al stikstof van stoppers overgeheveld naar blijvers. Bij de koeien is dat nu ook geregeld met fosfaatrechten. Samen is dat wel een sterk punt om de pas erin te houden..

 • Maas1

  @Kesselb Nooit geweten dat fosfaatrechten varkensrechten en pluimveerechten deel uit maken of versleuteld zijn in de NBW vergunningen! Het rechtenstelsel van dierrechten en fosfaatrechten heeft niets van doen met het verkrijgen van een NBW vergunning!

 • john***

  De systematiek van de pas is dat er gerekend wordt met het feit dat voor elke nieuwe stal met emissie arme technieken er een oude stal verdwijnt of niet meer in gebruik genomen wordt. Bij de varkens is bijvoorbeeld alle nieuwbouw 85% reductie daarvoor verdwijnen nu stallen met 50% reductie. Alleen met het melkvee is er even het een en ander verstoort geweest door de explosieve groei met daaraan gekoppeld nu de krimp. Andere zaken zoals grondgebruik blijven toch hetzelfde..

 • Maas1

  @Kesselb jou schrijven deed mij deze insteek al vermoeden niet sturen op gezonde gezinsbedrijven maar via een omweg op reductie van de veestapel en het uitroken van. Vandaag is het 85 % reductie en morgen 95% reductie ofwel de end of pijp oplossing voor de sector.Het zal me niets verbazen als men emmisie reducerende technieken eist die er überhaupt niet zijn! Volgend jaar zijn er weer verkiezingen dat kan sommige delen van het land weer hoop geven. Vergunningen zijn rechten ga er zorgvuldig mee om ! De visie van Dirk Strijker is zo gek nog niet!

 • Maas1

  De PAS heeft toch als doel het verlagen van de stikstofdepositie op natuurgebieden deze wordt toch niet gemeten maar in geschat door het rekenmodel Aerius? Waar is dan de wetenschappelijke onderbouwing? De ammoniak uitstoot is vanaf 1990 toch met 70% gedaald? Hoe kan het dan naar al die investeringen dat men spreekt over een toename van? Zijn er nog medere bronnen van uitstoot dan alleen de landbouw? Of is het zoals Alco het mooi verwoorden er staat geen hek om Nederland,er is ook nog zoiets als wind! Zeg het maar de overheid is aan zet.

 • Achso

  Opgepompte dieren, die heel veel melk en mest geven”: leg eens uit??

 • Peerke1

  En vadertje Overheid maar hopen dat velen zullen Pas(sen) en anders wel moeten.

 • john***

  @maas1, ook een gezond gezinsbedrijf moet regelmatig vernieuwen en investeren in renovatie of nieuwe stallen. En daarmee komt er vanzelf een sector met minder uitstoot. het is een langzaam maar gestaag proces. Maar in het kader van stallenbouw kan er dus best gerekend worden met een toekomstige reductie dankzij de dierrechten.

 • deB.


  Ga nu niet zeggen dat je als grondgebonden melkveebedrijf, een bedreiging zou zijn voor die gemaakte natuur!! Het is de wereld op z'n kop.

  De gehele shit van de samenleving wordt afgewenteld op onze sector! Het is BEZOPEN.
  De achterliggende gedachte is helder, ze hebben heel veel compensastie nodig voor alle soorten van maritiem, vlieg-en weg verkeer! WALGELIJK

 • agratax.1

  Hoe meer verhandelbare rechten, hoe beter voor de handel / bemiddelaars en notarissen. Zij kunnen deze rechtenhandel aan hun reeds ruime rechtenpakket pakket toevoegen. Voor de stoppende boer misschien nog een beetje extra en voor de jonge boer een extra kosten post. Heeft de landbouw op termijn voordeel bij nog meer verhandelbare rechten??

 • deB.


  Kijk wat er stopt....met de week worden het er meer.
  Op deze manier is de toekomst weg...of steekt men zich veel te diep in de schulden of maakt zich afhankelijk van investeerders! rendement 0

 • Firma Vellenga

  En wat als er zoveel boeren (moeten) stoppen? Gaat het land overgenomen worden? Door wie? Natuurorganisaties/gemeentes hebben daar geen geld voor. Maar waarschijnlijk komt er dan ineens wel geld van uit de overheid om de natuur te onderhouden. Geld wat wij nu zo nodig hebben

 • NLiszinkendschip

  <>

 • Noks

  Verhandelbare (stikstof) rechten is niet zo’n gek idee om de schaarste te verdelen. Stel dat er een Nox exchange komt, dan kan Nederland bv ook rechten kopen om te voldoen aan de afgesproken (EU) normen.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.