Redactieblog

19 reacties

‘Kringloopvisie is veel te vaag’

Is kringloop een gevaar of een kans? Daar kwamen ze in Driebergen ook niet uit. Een paar honderd boeren gingen in debat met minister Schouten over de toekomst van de landbouw.

Eén ding is bij mij vooral blijven hangen: de minister is vaag. Ze weet zelf ook nog niet hoe het allemaal moet.

Haar meest opvallende uitspraak vond ik dat de emissies van de landbouw bepalend zullen zijn. Het is volgens haar nu en in de toekomst nog steeds aan de boer of hij kringloop wil op zijn bedrijf. Daarbij maakte ze wel de intrigerende kanttekening: in Nederland of daarbuiten.

Vertrekken naar het buitenland

Dat geeft aanleiding tot nadenken. Schouten gaat er kennelijk niet vanuit dat alle boeren in Nederland de eindstreep in de kringlooplandbouw kunnen halen. Willen ze vertrekken naar het buitenland, prima. Dat is op zich geen nieuws, want het aantal boeren daalt elk jaar en er is geen reden om te denken dat dit stopt. Er zijn ook te weinig opvolgers op de bedrijven, dus gaat de schaalvergroting gewoon door.

Emigratiegolf achter de rug

Naar het buitenland gaan lijkt me wat moeilijker. De emigratiegolf van boeren is achter de rug en uit Denemarken komen boeren terug. Sommigen zien het daar niet zitten vanwege de hoge grondprijzen en slechte opbrengsten, anderen hebben de grondprijzen zo zien stijgen, dat ze de boel verkopen. Ze komen rijk terug in Nederland en genieten hier van hun nieuwe vrijheid.

Vrije tijd is prachtig als je het niet hebt, maar zodra je zwemt in de vrije tijd, dreig je verzuipen

Nou ja, genieten, ik sprak ook met een terugkeerder uit Denemarken die het bedrijf erg miste. “Wat zou ik elke ochtend graag even naar de boerderij gaan om wat klussen te doen”, verzuchtte hij. “Vrije tijd is prachtig als je het niet hebt, maar zodra je zwemt in de vrije tijd, dreig je verzuipen”.

Ruwe schets

Terug naar Driebergen en Schouten. Wat opviel was dat haar kringlooplandbouw nog maar een ruwe schets is. Alles moet nog ingevuld worden. Anders gezegd: het doel is bekend, maar de minister weet nog niet op welke wijze ze richting het doel kan reizen. Datzelfde geldt dus ook voor de Nederlandse boer.

Dat kan een bevrijdend gevoel geven, maar ook beklemming. De bevrijding betekent dat je, vooral als je wat ouder bent, best gewoon door kunt boeren zoals je nu doet. Voor de jongere en de boer met opvolgers ligt het anders. Daar ligt de grens van de emissies als een monster op de loer. We hebben gezien wat een fosfaatplafond teweeg kan brengen. En nu weer de stikstofneerslag bij natuurgebieden. PAS wankelt.

Te vrijblijvend

Boeren die toekomstgericht zijn, hebben te weinig aan de opstelling van Schouten. De weg naar de kringloop is veel te vrijblijvend. Om een doel te bereiken moet je een route uitstippelen. Met de plannen van nu lukt dat niet.

Dan val je weer terug op politici, die zonder veel verstand van zaken nieuwe normen en regels vaststellen

Jammer. Dan val je weer terug op politici, die zonder veel verstand van zaken nieuwe normen en regels vaststellen. Dat is een slecht vooruitzicht.

Lees ook: Terugblik landbouwdebat: antwoorden van minister

Laatste reacties

 • jfvanbruchem1

  ach ze willen alleen maar minder vee.

 • Maas1

  Ik vind deze stellingname van vergaderboer teveel negatief belicht achter de schermen wordt er door diverse in de ketens toch gewerkt aan transparantie door de ketens heen.Als het logo van foo(d)(t) print op de verpakking staat dan moet je daar wat mee als schakel in de keten,er is een heet hangijzer het moet wel betaald worden anders is het gedoemd te mislukken.Of het nu meer of minder ecologische of biologische of segmenten of regulier moet zijn dat bepaalt de markt en uiteindelijk de consument de consument dat zijn wij zelf. Het voorstel van Calon dat het Minas 2.0 zou kunnen zijn vind ik niet zo gek dan kan veel geborgd worden.Alles staat of valt met een eerlijk verdien model.Ik zie het als een kans handen af van de markt grijpt men daar in dan stort het evenwicht in.

 • farmer135

  Waarom moeten er weer strakke regels komen over kringloop van vergaderboer, laat het lekker vrijblijvend.

 • john***

  als ze een beginnen met toetsen van alle (nieuwe) regels die ze in willen voeren te toetsen aan de kringloopgedachte: verbeterd de regel de kringloop ja, dan aanhouden, zo nee dan vlug afscheid nemen.

 • Alco

  Ik vind de Visie wel duidelijk:
  Namelijk dat we allemaal biologisch moeten worden.
  Dat dat de doodsteek wordt voor de Nederlandse landbouw hebben we al veelvuldig beschreven.
  De Visie is zelfs zo slim geschreven, als een soort "Mind Fucking", dat velen denken dat organische mest de plaats in mag nemen van kunstmest.

 • Maas1

  @Alco als dat zo is houd het gelijk op dan is er wel een taak van de overheid om eerst klare wijn te schenken of dat de diversiteit van het houderijsystemen en de daarmee verbonden geproduceerde producten de diversiteit van de portemonnee in de winkelschappen houdt.Als het zo is zoals jij het weergeeft is het einde oefening en zal het alleen maar verliezers kennen.

 • egbert

  Het grootste probleem van de kringloop is het weer .
  Afgelopen jaar voor max droge stof bemest maar het is niet gegroeid.
  Hoe intensiever hoe beter .
  Dit was nou net niet de bedoeling.
  De wijze mannen van lto dachten als je bovengemiddeld presteerde met kringloopwijzer je meer vee kon houden binnen de p ruimte.
  Dit gaat niet gebeuren.
  Dan zijn er nog veehouders met akkerbouw .
  De Minas was nog beter en dat is ooit al afgeschoten dan kun je dit direct naar prullenbak verwijzen.

 • Attie

  Denk dat het meer een robuuste kringloop gaat worden, waar fosfaattoestand van derogatiemonsters het toelaat wat verruiming van mest ipv kunstmest.

 • farmerbn

  Let op ; de kringloopvisie is er niet om de boeren blij te maken maar om de veestapel te verkleinen. Het ministerie houdt de visie expres vaag omdat er anders teveel kritiek komt. Nu ben je te vroeg met kritiek en straks te laat maar dan is alles strak ingevuld en moet de veestapel er aan.

 • haj146

  Precies wat Alco en farmerbn zeggen, kringloopwijzer en gedachte is een ramp! Dat kunstmest ingewisseld kan worden voor eigen mest gaan wij niet meemaken. Kringloopwijzer bijvoorbeeld gaat over CO2 en brandstof verbruik.. Gaat je echt geen ruimte opleveren zoals met de bex. Schouten blijft lekker vaag zodat zij haar periode rijkelijk uit kan zitten. Miss maar goed ook, met de hele zwarte piet discussie etc denk ik dat het volgende kabinet behoorlijk rechtser zal zijn.

 • Bennie Stevelink

  De kringlooplandbouw is in eerste instantie op de agenda gekomen doordat D’66 deel ging uitmaken van de coalitie. Tjeerd de Groot was al voor de verkiezingen met de kringlooplandbouw aan het rondventen. Hij wilde D’66 groen profileren naast GroenLinks.

  Later werd besloten dat de aardgaskraan dichtging. Daardoor ontstond een nieuw politiek belang bij de kringlooplandbouw. De kringlooplandbouw moet ons helpen minder afhankelijk te zijn van aardgas. Kunstmest waar je nooit wat over hoorde is plotseling een probleem.

  Zonder derogatie geen kringlooplandbouw. Het politieke belang achter de schermen heeft ons het afgelopen jaar geholpen de derogatie te redden. Zonder dat belang was de derogatie waarschijnlijk verloren gegaan.
  Het politieke belang achter de schermen motiveert de politiek om zich in Brussel in te zetten voor een zo ruim mogelijke derogatie waarbij een zo groot mogelijk deel van de stikstofbehoefte van het gewas met stikstof uit dierlijke mest kan worden opgevuld.

 • mtseshuis

  Je bent goedgelovig Bennie! We krijgen ook gewoon een kunstmestheffing en geen extra ruimte voor gebruik van drijfmest. Terwijl daar met die beperkte derogatie van 2 jaar prima wat mee had kunnen experimenteren... We worden door iedereen voor de gek gehouden en duidelijk is dat een aantal er ook met open ogen intrapt

 • farmerbn

  Bennie gelooft ook nog in sinterklaas. Nederland gaat zogenaamd verruiming vragen in Brussel voor extra organische mest op land. Ze vragen het zo dat Brussel nee zegt zodat ze in Nederland kunnen zeggen dat het niet mag van Brussel. Als je dit niet door hebt, ben je blind.

 • kanaal

  derogatie heeft kringlooplandbouw onmogelijk gemaakt, fatsoenlijke normen , dat is de oplossing

 • Attie

  Of je koopt van de de fosfaat opbrengst een bedrijf in Frankrijk. Daar kun je nog voor weinig een bedrijf beginnen (en stoppen?).

 • ghsmale

  500 mensen die wonen op een hectare wordt gezien als duurzaam wonen,
  3 koeien op een hectare als een milieu ramp.
  De landbouw is één en al kringloop.

 • Alco

  @Attie. Beleid in Nederland moet gestoeld zijn op de boeren in ons eigen land.
  Niet op financieren van emigrerende.

 • Attie

  Precies Alco, ff een uitstapje maar ben al weer terug.

 • Maas1

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.