Commentaar

3 reacties

‘Minder maatwerk in nieuw mestbeleid’

Trots is niemand op het mestbeleid. De regels zijn ingewikkeld en fraudegevoelig.

De administratieve lasten voor boeren én handhavers zijn torenhoog. En misschien nog wel het ergste: boeren zien de relatie tussen regels en doelen niet meer, en dat is toch echt schoon water.

Minister Carola Schouten vindt dit redenen genoeg om het beleid drastisch te herzien. Let wel: zij doelt op de periode ná 2021. Tot die tijd draait het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. En dit programma krijgt nog ‘gewoon’ invulling, onder andere op het gebied van naleving.

Lees ook: Terugdringen kunstmestgebruik speerpunt nieuw mestbeleid

Het zal niemand verbazen dat kringlooplandbouw het kader aangeeft voor de herziening. De term is het mantra in haar visie waaraan elk toekomstig beleid wordt getoetst. Speerpunt is inzet van minder kunstmest. Schouten zegt afgelopen zomer veel ideeën te hebben gehoord. Zij wil nu met boeren, waterschappen en drinkwaterbedrijven in gesprek. Eind 2019 presenteert zij haar voorstellen.

Dialoog schept verwachtingen

Het is goed dat de minister vanuit de praktijk op zoek gaat naar oplossingen. Let wel: een dialoog schept verwachtingen. De Europese kaders zijn echter strikt. Denk aan de discussie over mineralenconcentraat, die al meer dan 10 jaar loopt. En een simpel, eenvoudiger mestbeleid betekent minder maatwerk, minder uitzonderingsposities. Schouten kan straks niet iedereen tevreden stellen.

Laatste reacties

 • Alco

  Ze noemen het allemaal "Kringlooplandbouw".
  Maar in feite is het gewoon het starsein tot verschraling van de cultuur gronden.
  Ze denken dat door die uitputting van de gronden minder uitspoeling kan voorkomen.
  Maar juist het tegendeel zal ons ten deel vallen.

 • Bennie Stevelink

  Minder maatwerk kan volgens mij ten koste gaan van het kringloopprincipe.

 • Attie

  Kan best eenvoudig, de grondmonsters van derogatie geven de fosfaattoestand aan. Vervolgens bepaal je kg N uit mest/kunstmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.