Commentaar

1 reactie

‘Meer onderzoek nodig naar geitenhouderij’

Het nieuwste onderzoeksrapport over gezondheid en veehouderij bevat goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat de laatste jaren rondom pluimveebedrijven geen verhoogd aantal mensen met longontsteking is gevonden, vergeleken met elders.

Het slechte nieuws is dat rondom geitenhouderijen statistisch gezien wel meer gevallen van longontsteking voorkomen. Het is de bevestiging van de uitkomst van eerder onderzoek.

Te weinig aandacht

Gezondheid is een open zenuw in de maatschappij en de geitenhouderij staat er nog altijd slecht op vanwege de Q-koorts. Terecht stellen slachtoffers van die ziekte dat er te lang te weinig aandacht voor dat probleem is geweest.

Geen overhaaste conclusies maken

Toch moeten we waken voor overhaaste conclusies. Zolang er geen oorzakelijk verband is, kun je over een verklaring alleen maar gissen, zeggen ook de onderzoekers zelf. Er zijn geen aanwijsbare ziekteverwekkers in beeld. Dat is een groot verschil met de Q-koortscrisis van 10 jaar geleden.

Ook al zullen veel mensen nu maatregelen tegen de geitenhouderij eisen, dit rapport biedt daarvoor nog onvoldoende basis

Het enige wat erop zit is het verdere onderzoek af te wachten. Ten eerste om helder te krijgen of er echt geen andere oorzaak is voor die extra gevallen van longontsteking dan de geitenhouderijen. En ten tweede om het eventuele oorzakelijke verband nader te duiden. Pas dan kun je gericht actie ondernemen. Ook al zullen veel mensen nu maatregelen tegen de geitenhouderij eisen, dit rapport biedt daarvoor nog onvoldoende basis.

Eén reactie

  • nieuwste

    De 4 provincies die een uitbreidingsverbod voor geitenhouderijen instelden denken hierover anders dan de Chef Redactie Ondernemen van Boerderij. Wie neemt verantwoordelijkheid voor het verhoogd risico op longontsteking? Chef Redactie Ondernemen vast niet!
    Maatregelen genoeg te bedenken om verhoogd risico te voorkomen. Denk bijvoorbeeld eens aan spreiding of zoeken naar dunbevolkte regio’s i.p.v. met contouren over kernen.
    Dat vraagt om regulering waar ondernemers (achterban Boerderij) per definitie tegen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.