9 reacties

‘10 miljard mensen zijn te voeden zonder overschrijding milieugrenzen’

Marco Springmann en Wim de Vries
Met een gezonder voedingspatroon, minder verspilling en betere landbouwproductie kunnen 10 miljard mensen worden gevoed. En dat zonder overschrijding van milieugrenzen.

Als we met z’n allen meer gezonde en plantaardige voeding gaan eten, ons voedselverlies halveren, meer afval recyclen en onze landbouwpraktijken verbeteren, dan kunnen we rond 2050 zo’n 10 miljard mensen duurzaam voeden. Maar het moet wel een combinatie zijn, want met slechts een van deze maatregelen alleen gaan we het niet redden zonder milieugrenzen te overschrijden.

Grote veranderingen in manier van leven nodig

Er zijn grote veranderingen in onze manier van leven nodig om het risico te beperken van het overschrijden van mondiale grenswaarden. Dat zijn waarden die niet overschreden kunnen worden zonder de leefbaarheid van de aarde aan te tasten. Denk hierbij aan klimaatverandering, veranderingen in landgebruik, uitputting van de zoetwatervoorziening en de vervuiling van ecosystemen door overmatige toepassing van meststoffen. Een nieuwe studie, gepubliceerd in Nature, is de eerste die berekent hoe voedselproductie en voedselgebruik van invloed zijn op de overschrijding van deze mondiale grenzen. Het gaat dan om grenzen waarboven de vitale systemen van de aarde instabiel worden.

Klimaatverandering kan niet voldoende worden gereduceerd zonder veranderingen in het dieet in de richting van meer plantaardige voeding

Gecoördineerde actie

Geen enkele oplossing is op zich voldoende om het overschrijden van mondiale grenzen te vermijden. Zonder gecoördineerde actie kunnen de milieueffecten van ons voedselsysteem in 2050 met wel 50 tot 90% toenemen, als gevolg van de bevolkingsgroei en de opkomst van voedsel met veel vetten, suikers en vlees. In dat geval zouden alle mondiale grenzen met betrekking tot voedselproductie worden overschreden, sommige met een factor van meer dan 2.

Zonder gecoördineerde actie kunnen de milieueffecten van ons voedselsysteem in 2050 met wel 50 tot 90% toenemen, als gevolg van de bevolkingsgroei en de opkomst van voedsel met veel vetten, suikers en vlees. - Foto: AFP
Zonder gecoördineerde actie kunnen de milieueffecten van ons voedselsysteem in 2050 met wel 50 tot 90% toenemen, als gevolg van de bevolkingsgroei en de opkomst van voedsel met veel vetten, suikers en vlees. - Foto: AFP

Halveren van voedselverlies

Klimaatverandering kan niet voldoende worden gereduceerd zonder veranderingen in het dieet in de richting van meer plantaardige voeding. De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze voedselproductie zou zo met meer dan de helft kunnen worden verminderd. Ook een beter gebruik van meststoffen en van akkerland en zoet water, zou de milieu-effecten met een tiende tot een kwart kunnen verminderen. Daarnaast is halvering van voedselverlies en voedselverspilling nodig om het voedselsysteem binnen de grenzen van het milieu te houden. Het halveren van voedselverlies zou, als het wereldwijd lukt, de milieueffecten tot een zesde kunnen verminderen.

De managementmethoden en technologieën in de landbouw moeten worden verbeterd om de druk op landbouwgrond, zoetwaterwinning en kunstmestgebruik te beperken

Kringlopen moeten beter gesloten worden

De landbouwproductie moet wereldwijd worden verbeterd. De managementmethoden en technologieën in de landbouw moeten worden verbeterd om de druk op landbouwgrond, zoetwaterwinning en kunstmestgebruik te beperken. We ontkomen er niet aan om kringlopen beter te sluiten en daarmee het kunstmestgebruik te verminderen. Daarvoor zijn de juiste stimuleringsregelingen in de landbouw noodzakelijk, waaronder een eerlijke prijs, evenals kennis en ondersteuning om de best beschikbare praktijken toe te passen. Toenemende opbrengsten van bestaande akkers, een evenwichtige toepassing en recycling van meststoffen en een betere waterhuishouding kunnen de milieu-effecten van de hedendaagse landbouw, samen met dieetverandering en vermindering van voedselverlies, met ongeveer de helft verminderen.

Veel van de oplossingen die we hebben geanalyseerd, worden in sommige delen van de wereld al geïmplementeerd, maar er is een sterke mondiale coördinatie en toepassing nodig om echt effect te hebben.

Marco Springmann, onderzoeker van de Universiteit van Oxford, is mede-auteur van dit artikel.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Mensen van kantoor weten het allemaal heel goed. Mensen die zorgen voor het eten (boeren) zijn al vele jaren bezig om het voedsel zo slim en efficient mogelijk te produceren. Kantoormensen vergeten dat en denken dat het allemaal heel makkelijk anders kan. Maar dat is natuurlijk niet zo want anders deden we dat al lang anders.

 • Jan-Zonderland

  De wereld kan misschien wel 10 miljard mensen voeden maar de wereld kan 10 miljard mensen niet aan. Dat zijn er gewoon te veel. Iedereen wil naast eten ook nog andere dingen zoals vervoer ( auto's, vliegtuigen) en ze willen okk allemaal ergens wonen. Op veel plekken loopt het nu al bijna compleet vast. De oplossing: niet voeden dan loopt het aantal mensen ook niet zo snel op. Hard ? jazeker maar zo werkt de natuur waarvan wij nog steeds een onderdeel zijn.
  Overigens kletsen de auteurs van het artikel wel weer heel makkelijk over hoe het dan allemaal wel zou moeten. Ik zou zeggen: proof it first !

 • Maas1

  @Jan-Zonderland heb jij nooit gehoord van de honger winter in dit land ook dit kan jou treffen.Jij wenst de mensheid honger en vluchtelingen stromen toe,wat uiteindelijk ook jou hard zal raken in je bestaan in Europa.

 • Gat

  10 miljard mensen is het probleem niet. Het is de groeiende welvaart die de problemen maakt. Mja aan problemen is geld te verdienen.

 • info36

  Er is op dit moment veel te veel voedsel in de wereld getuige de grote voorraden en schandalig lage landbouwprijzen. Toch heerst er in de wereld op dit moment veel honger. Kijk maar naar Jemen waar we met zijn allen dit weer laten gebeuren. Misschien moeten we dit eerst eens zien op te lossen alvorens we over 2050 praten.

 • Alco

  @Maas. Je bent het vaak eens met mij. Maar ik begrijp wel wat @ Jan Zonderland wil zeggen.

 • husky

  Wij hebben het hier nog goed, maar in die miljoenen steden, over de wereld waar moord en doodslag, dagelijks realiteit is en de mens geen menselijk bestaan heeft en de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt of te wel de midden inkomens kunnen ook de lasten niet meer betalen en ook armer worden en de rijken zich nog meer naar zich toe eigenen. De vervuiling rond en onder die steden zal ook niet weinig zijn.
  Dan moet en zal er een keer iets gebeuren, misschien wel een wereld oorlog, het gevecht voor voedsel en water of een ziekte die de wereldbevolking met miljarden verminderd.

 • Alco

  In dit artikel staan veel fouten of beter gezegd eenzijdige belichting.
  1 Verspilling van voedsel een oplossing.
  Als het maar op de composthoop komt.
  2 Minder vlees als oplossing. Het dier is het enigste wezen wat circulair is en het maakt van veel afvalstoffen en gras hoogwaardige voedsel componenten.
  3 De mens vergiftigd zijn nutriënten in de wc pot met allerlei chemische prut.
  Ach zo kunnen we nog wel even doorgaan.
  In principe zegt @Gat in een paar woorden de waarheid.

 • de-boer-

  Als we de wereld willen voeden moeten we denk ik de dialoog met elkaar aan gaan dus de mensen achter het bureau met hun rekenmachine en de mensen die het voedsel produceren
  En wat ook gezegd moet worden is moet het voeden van deze mensen ook gezond ? Variatie?
  Wat vindt een huisarts bijv.als je zegt ik eet geen vlees en zuivel?
  En wat bij mij altijd een gevoel van onrecht geeft is dat eeuwige gezeur dat er beter kan zoals meer vegetarisch en dat dit milieu vriendelijker is ?
  Ik zeg niet dat het slecht is hoor .
  Maar door bijvoorbeeld reclame van een soort boter op t.v. wordt soms net gedaan of dat een plantje alleen maar zon en water nodig heeft
  Dus geen voeding in vorm van ....
  Is dit wel eerlijk? Om dit niet erbij te vertellen?
  Wereld voeden ? Is ook vertellen dat planten ook gevoed moeten worden en grond ook verschraalt door te ploegen en onkruidbestrijding ook nodig is
  In vorm van spuiten of schoffelen of handmatig

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.