Expertblog

5 reacties

'Verbod pulsvisserij voorbode Europees zwaar weer?'

Twee dagen vóór de zware januaristorm van donderdag trok een parlementaire EU-storm een allesverwoestend spoor door onze innovatieve Nederlandse visserijsector.

Als lid van het Europees Parlement ben ik naast de milieu- en landbouwcommissies actief in de visserijcommissie. Ondanks Brexit en knellende aanlandplicht hebben vooroplopende Nederlandse vissersgezinnen de afgelopen tien jaar niet stil gezeten, maar met Europese ontheffingen en subsidie volop geïnnoveerd en geïnvesteerd in selectieve pulskortechniek. Bescherming van de zeebodem, minder brandstof, minder CO2, minder bijvangst. Vissersgezinnen blij, mariene ecologen en wetenschappers positief.

Totaalverbod op pulsvisserij

Totdat deze gitzwarte week alle hoop de grond in werd geboord. Op basis van hypediscussies en fake news bereikte een rijk monsterverbond van protectionisten, rechts- en links-extremisten en radicale dierenactivisten dat plots een grotendeels ondeskundige meerderheid van het Europees Parlement een totaalverbod op pulsvisserij steunde. Lijnrecht tegen alle wetenschap, eigen visserijspecialisten en de Europese Commissie in!

Die specialisten hadden onvoldoende gerekend op deze gevaarlijke cocktail van radicale eco-activisten en frustratie onder achtergebleven, vooral Franse, collega’s met problemen. De zondebok werd snel gevonden: Nederland en puls.

Op de Grüne Woche wordt onze Nederlandse land- en tuinbouwsector terecht geprezen. Trots, wereldwijd na de VS de tweede exporteur in landbouwproducten! Vol vertrouwen lopen onze boeren voorop als het gaat om innovatie. Veredeling, gewasbescherming, hoogwaardige mestbewerking en -verwerking. Houden we andere EU-lidstaten voldoende in ‘t oog?

Monsterverbond tegen wetsvoorstel

Ik denk na deze week vooral aan de nieuwe derogatie waarvoor in ons land onnoemelijk zware offers zijn gebracht en waarover in het Brussels nitraatcomité nog door diezelfde lidstaten zal worden gestemd, de Brexit-storm en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. Eenzelfde monsterverbond formeerde zich maanden geleden in Straatsburg tegen ons CDA-wetsvoorstel tot aanpassing van de Nitraatrichtlijn om versneld mineralenconcentraat als groene kunstmestvervanger toe te laten.

Dit voorspelt weinig goeds voor de komende derogatieonderhandelingen. Wat dacht u van de komende herziening van het EU-landbouwbeleid in 2020?

Eurocommissarissen Hogan (landbouw, christendemocraat) en Vella (visserij) hebben wij aan onze kant. Desondanks moet ons devies tijdens het dreigende Europees zwaar weer zijn: alle (Nederlandse) hens aan dek; sector, ministers, kabinet, Europarlementariërs en Eurocommissarissen! Het gebeurt in Brussel, erop of eronder!

Laatste reacties

 • ron_kleinsman1

  Ik mag er vanuit gaan als er tegen !!! Derogatie gestemd word de maat vol is !!!! Wij als Nederlandse boeren er voor gaat zorgen dat samen met de onze landbouw vertegenwoordigers ( Niet praten LTO / NAJK ) Heel Nederland en Brussel plat gaan leggen toch !!!!!

  Goed weekend.

 • benrhag


 • farmerbn

  Het probleem is de Nederlandse arrogantie. Wij zijn de beste boeren, wij hebben het beste land, de beste landbouwuniversiteit, wij zijn de beste vissers, wij zijn de beste in alles. Als jij zo'n jongetje in de klas had die iets van de klas wilde krijgen , dan zouden wij allemaal dat niet geven. Dat is toch logisch?

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, het zesde deel van het totale Europese landbouwbudget gaat naar Frankrijk. Welk recht denken de Fransen te hebben om Nederland, die netto betaler is, te verbieden zijn eigen broek op te houden?

 • farmerbn

  Europa heeft beslist dat de premies per ha uitgekeerd wordt. Het is logisch dat het grootste land dan het meeste geld krijgt. Alles heeft te maken bij het gunnen. Europa gunt Nederland steeds minder omdat de Nederlanders te arrogant zijn, alles beter weten en zich steeds op de borst kloppen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.