3 reacties

‘Duurzaamheid uitdragen steeds belangrijker’

Verduurzaming is bij veel bedrijven een opeenstapeling van historisch gegroeide initiatieven en persoonlijke drijfveren, zegt Rob Morren van ABN Amro. Bij de toetsing van duurzaamheidsresultaten van een bedrijf, kunnen richtlijnen van de Verenigde Naties helpen.

Verduurzaming heeft al lang wortel geschoten in de foodsector. De redenen waarom bedrijven zich inzetten voor dierenwelzijn, suikerreductie of een eerlijke prijs voor de cacaoboer verschillen echter sterk. Ze variëren van intrinsiek gemotiveerd ’goed doen voor de wereld’ tot volledig extern gestuurd; ‘omdat de retailer het wil’, of ‘omdat een ngo een fanatieke mediacampagne is gestart’.

Kleine en middelgrote foodbedrijven hebben vaak een latente behoefte aan een gecoördineerde aanpak van verduurzaming en een aansluiting op hun bedrijfsstrategie; hoe draagt verduurzaming bij aan duurzame groei op (middel)lange termijn?

Resultaten meten

In gesprekken met fabrikanten hoor ik vaak dat hun maatregelen op het gebied van verduurzaming een opeenstapeling is van verschillende – historisch gegroeide – initiatieven en persoonlijke drijfveren van medewerkers. Dit maakt het voor buitenstaanders lastig te doorgronden en de resultaten te meten.

Juist dat laatste wordt steeds belangrijker. Bedrijven die verduurzaming hebben verankerd in hun strategie, presteren op termijn beter. Ook investeerders en financiers kijken steeds meer naar de groene balans van een onderneming. Dat er nu openlijk wordt gesproken over een belasting op CO2-uitstoot, is maatgevend voor de versnelling die plaatsvindt in duurzaam denken en de dwingende praktische vertaling daarvan.

De <a href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/">SDG</a>. - Afbeelding: Wikimedia
De SDG. - Afbeelding: Wikimedia

Blauwdruk voor verduurzaming

Een belangrijk startpunt voor een strategische aanpak van verduurzaming is het gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties (VN). Ze vormen de basis voor het duurzaamheidsbeleid van veel retailers. Wereldwijd vertalen overheden deze doelstellingen in convenanten en regelgeving. In 2015 stelden de 193 lidstaten van de VN zich zeventien doelen om voor 2030 onder meer honger de wereld uit te helpen, de aarde te beschermen en welvaart voor iedereen te bewerkstelligen.

Als je deze doelen over verschillende sectoren heen legt – van voedsel tot kleding of energie – zie je waar doelen meer of minder impact hebben. Zeker voor de mondiaal georiënteerde foodsector zijn het er tamelijk veel.

 • No poverty (1): extreme armoede de wereld uit helpen, onder andere door groei van besteedbare inkomens. Denk aan: boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs geven voor hun agrarische producten.
 • Zero hunger (2): iedereen toegang geven tot betaalbare voeding. Daar is onder andere een efficiënter en goedkoper voedselsysteem voor nodig.
 • Good health and well-being (3): onder meer het reduceren van wereldwijd gebruik van pesticiden.
 • Clean water and sanitation (6): efficiënt en zorgvuldig omgaan met drinkwater. Dit raakt de agrarische grondstoffenproductie wereldwijd.
 • Reduced Inequalities (10): onder meer een eerlijkere verdeling van welvaart in de wereld. Bijvoorbeeld door de inkomens van kleine boeren te verbeteren.
 • Responsible consumption and production (12): efficiënt omgaan met grondstoffen. De voedselverspilling wereldwijd halveren.
 • Life below water (14): overbevissing tegengaan.
 • Life on land (15): bodemerosie tegengaan. De vruchtbaarheid van de grond intact houden en herstellen.

Ambitieus

Kortom: het zijn behoorlijk veel én ambitieuze doelstellingen. Om deze te realiseren, is een gestructureerde opschaling van duurzame initiatieven nodig. Elk land richt daarbij zijn focus op voor hem relevante doelstellingen. De Nederlandse overheid wil bijvoorbeeld met het Nederlandse bedrijfsleven zorgen dat in 2030 50% van de primaire grondstoffen uit reststomen komt. Dit Grondstoffenakkoord is afgeleid van SDG 12: Responsible consumption and production.

Maar ook wereldspelers zoals Coca-Cola, Tesco, Ahold en Unilever, stellen hun eigen doelen vast in aansluiting op de SDG. Van de 30 grootste retailers en foodbedrijven benoemen negentien de SDG expliciet in hun strategie of duurzaamheidsbeleid. Sterker nog: bij Unilever vormt verduurzaming zelfs de kern van zijn strategie.

‘Bekijk waar je impact kunt bereiken met je keten’

Met je bedrijfsstrategie bijdragen aan alle development goals, is een onmogelijke opgave. Neem dus kennis van de inhoud van de doelstellingen en bepaal dan waar je impact kunt bereiken met je keten, op welke doelen jij je richt om de wereld beter te maken. Ben je een mondiale speler die vis verhandelt en verwerkt? Dan kan je doel bijvoorbeeld het verbeteren van de financiële positie van lokale vissers in Afrika (doel 10) of het tegengaan van overbevissing (doel 14) zijn.

Presenteer je aantoonbaar goed met het realiseren van de door jou gekozen SDG, dan draag je als fabrikant of handelsbedrijf niet alleen bij aan een betere wereld, maar heb je óók een duidelijk verifieerbaar vertaal. Zowel richting je afnemers en eindgebruikers als naar je toeleveranciers van grondstoffen.

Maak verduurzaming zichtbaar en meetbaar

Voor startende, innovatieve bedrijven zijn de SDG vaak het fundament van hun bestaansrecht. Zij zijn begonnen met het produceren van voedsel vanuit een purpose. Vanuit deze missie ontwikkelen zij zich verder. Bij veel bestaande ondernemingen lijkt deze aansluiting op SDG nog te ontbreken. Eenvoudigweg omdat de tijd, aandacht en expertise ontbreken; er zijn immers veel urgente zaken die spelen. Het is dus goed om tijdens de volgende heisessie bij deze doelen stil te staan.

Het praten over innovatie, productintroducties, promoties en een efficiënt machinepark voor costleadership blijft belangrijk, maar verduurzaming – en meer in het bijzonder de SDG – is een onderwerp dat niet op de managementagenda mag ontbreken. Sterker nog, het is perfect te relateren aan andere initiatieven. Zo verstrekt een efficiënte en gerobotiseerde machinelijn niet alleen het costleadership, maar kan het ook verspilling tegengaan en de CO2-uitstoot reduceren. Maak verduurzaming zichtbaar, herkenbaar en meetbaar: het verstevigt de groene balans van elke onderneming.

Laatste reacties

 • f.p.zomer

  Gooi maar in mijn pet.

 • veelust

  Ik hou me pet op, wil het er niet inhebben

 • farmerbn

  Nederland moet zich richten op 'life on land' (15) en meer mest toestaan per ha. Dus duurzaam bezig zijn en meer bemesten. We hebben nu een motief van de Verenigde Naties.

Of registreer je om te kunnen reageren.