Commentaar

2 reacties

‘Bodemdaling; landbouw is slachtoffer én dader’

Bodemdaling is een enorm probleem in Nederland en dat wordt alleen maar erger.

Vooral in het Groninger gaswinningsgebied is dat nu te merken. De belangrijkste oorzaak daar: de gaswinning. Gevolgen: drainage kapot of in de war, ongewenst reliëf, schade aan wegen, dammen en gebouwen, verzilting enzovoort.

Ook elders is mijnbouw oorzaak van forse daling van de grond onder onze voeten. Onder de Waddenzeedijk – primaire zeekering! – pompen ze in Friesland zout weg, met tientallen centimeters bodemdaling plus verzilting van akkerbouwgebied tot gevolg. Het levert op korte termijn geld op, maar in tijden van klimaatverandering, verzilting en een stijgende zeespiegel is het eigenlijk te zot voor woorden.

‘Het is tijd voor een algemene bezinning op de bodem. Tijd ook voor erkenning van de dubbele rol van de landbouw hierin’

Maar de landbouw is niet altijd alleen maar slachtoffer van bodemdaling. Veengebieden in West- en Noord-Nederland zakken met soms wel 1 centimeter per jaar. Oorzaak: ontwatering voor de landbouw. Gevolgen: schade aan funderingen en infrastructuur, een steeds lastiger bemaling en verzilting. Delen van Groningen kennen zelfs veeninklinking vanwege ontwatering in combinatie met andere vormen van bodemdaling zoals gaswinning. Lastige vraag: wie of wat is dan oorzaak van schadelijke effecten?

Het is tijd voor een algemene bezinning op de bodem. Tijd ook voor erkenning van de dubbele rol van de landbouw hierin, als slachtoffer maar soms ook als dader.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Een artikel over bodemdaling moet ook het probleem aangeven van de lekkende riolen in het veengebied ( in het Westen). Door verzakkingen breken die riolen open en loopt het grondwater het riool in. Naast vervuiling naar het oppervlakte- en grondwater geeft dat een grondwaterverlaging en dus een extra bodemverlaging met weer meer kapotte rioleringen.

  • koestal

    boeren krijgen toch overal de schuld van

Of registreer je om te kunnen reageren.