Redactieblog

1 reactie

’Afschrijven op dier- en fosfaatrechten kan!’

De kogel is door de kerk. Er kan worden afgeschreven op dier- en melkveefosfaatrechten.

De Minister van Landbouw Carola Schouten heeft aangegeven dat de uitgegeven varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten tijdelijk zijn. En daarmee is de weg vrijgegeven om fiscaal te kunnen afschrijven op deze bedrijfsmiddelen. Als een bedrijfsmiddel niet tijdelijk is of niet slijt, kan er niet op worden afgeschreven. Denk aan grond. Grond slijt ook niet en daarom kun je op grond ook niet afschrijven.

De minister ziet het uitgeven van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten als een tijdelijk middel om zo snel mogelijk een duurzame balans tussen de mestproductie en beschikbare afzetruimte (zowel binnen als buiten de Nederlandse landbouw) te bereiken. “Het duurt zomaar tien jaar voordat we daar komen. Met inachtneming van het voorgaande, is mijn stellige verwachting dat 1 januari 2028 is aan te merken als einddatum van deze rechten. Dit betekent dat fosfaatrechten, varkens- en pluimveerechten fiscaal afschrijfbaar zijn”, aldus de minister.

‘Niemand zit te wachten op weer een nieuwe langdurige, principiële discussie met de fiscus’

Gelukkig komt deze mededeling voordat de jaarrekeningen over 2017 zijn opgemaakt en de belastingaangiften moeten worden ingediend. Dat scheelt een hoop gedoe. De messen waren immers al geslepen. De agrarische accountantskantoren hadden aangekondigd om sowieso af te schrijven, wat het standpunt van de fiscus ook zou zijn. En de belastingdienst had aangekondigd om de betreffende aangiften te corrigeren. Dat er nu geen discussie meer is over de afschrijfbaarheid van de rechten is erg prettig. Niemand zit immers te wachten op weer een nieuwe langdurige, principiële discussie met de fiscus met ellenlange proefprocedures tot gevolg.

Fiscale duidelijkheid

Maar die duidelijkheid had wat mij betreft wel wat eerder mogen komen. Het lijkt heel erg op de discussie die we een jaar of zes geleden hebben gehad over de afschrijfbaarheid van dierrechten. Ook toen was het de vraag of er een einddatum aan de regeling zat. En ook toen kwam de minister na veel discussie met een verwachte einddatum voor die dierrechten. Neem de volgende keer als er vergelijkbare wetgeving komt ook direct de fiscale vragen bij dit soort wetgeving mee. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn?

De fosfaatrechten zullen naar verwachting tijdsevenredig kunnen worden afgeschreven, waarbij 31 december 2027 als einddatum geldt. Als bijvoorbeeld in 2022 fosfaatrechten worden gekocht, dan zou deze investering in zes jaar kunnen worden afgeschreven. De melkveehouder die fosfaatrechten koopt weet nu waar hij fiscaal aan toe is.

Ook einddatum voor varkens- en pluimveerechten

Ook voor de varkens- en pluimveerechten is deze einddatum vastgesteld. Daarom kan er ook op deze investeringen worden afgeschreven. Inmiddels is het gewijzigde standpunt van de fiscus ook al verwerkt in de Landelijke landbouwnormen 2017 die in de eerste week van januari zijn gepubliceerd.

De afschrijvingstermijn van varkens- en pluimveerechten die zijn aangeschaft voor 1 januari 2017 is verlengd tot en met 31 december 2027. Van de boekwaarde op 31 december 2016 van deze varkens- en pluimveerechten kan in de jaren 2017 tot en met 2027 jaarlijks (afgerond) 9% worden afgeschreven. Op varkens- en pluimveerechten die zijn aangeschaft op of na 1 januari 2017, dient in 2017 naar tijdsgelang te worden afgeschreven, rekening houdend met de einddatum van 31 december 2027.

‘In de Landelijke Landbouwnormen 2017 is nog niets over de fiscale behandeling van melkveefosfaatrechten opgenomen’

Melkveefosfaatrechten zijn per 1 januari 2018 geïntroduceerd. Daarom is er in de Landelijke Landbouwnormen 2017 nog niets over de fiscale behandeling van die rechten opgenomen. Vanaf 2018 zullen de melkveefosfaatrechten wel in de landbouwnormen staan.

Door het standpunt van de minister is er nu eindelijk duidelijkheid over de vraag of fiscaal afschrijven op dier- of fosfaatrechten nu wel of niet kan. En het kan!

Eén reactie

  • farmerbn

    De overheid probeert steeds om te stelen. Gelukkig hebben we de boekhoudkantoren en de (landbouw)fiscalisten die dat voorkomen. Zegt wel iets over de overheid; het zijn boeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.