Redactieblog

31 reacties

‘Televisiedebat met Marianne Thieme’

De belangenbehartiging moet Marianne Thieme beter weerwoord geven.

U leest wellicht elke week mijn stukje in Boerderij of op Boerderij.nl, maar sommigen van u horen me ook wel eens op de radio of zien me op tv. Dat radio- en tv-gedoe kost soms heel wat tijd, het moet vaak op locatie of ergens in een studio.

De nasleep van fipronil

Mijn universiteit stelt het erg op prijs als ik in het nieuws ben, het is goede reclame zogezegd. En als je een paar keer gevraagd bent, word je steeds vaker gevraagd. Dat is niet alleen luiheid van de redacties: het schijnt dat de luisteraar en kijker het verhaal het best vertrouwt als het elke keer door dezelfde boodschapper verteld wordt.

Hoewel ik nog nooit een slok fipronil genomen heb, kwamen vorige week toch allerlei journalisten langs met de vraag of het ooit nog weer goed zou komen met de afzet van eieren. Mijn antwoord was eenvoudig. De consumptie zit in Nederland binnen de kortste keren weer op het vroegere niveau, op de exportmarkten kan het wat langer duren. Bij de export is er een kleine kans dat de afzet blijvend wat lager wordt, omdat de grote winkelketens noodgedwongen van andere, buitenlandse, leveranciers hebben gekocht. Dat zou ze zo goed kunnen bevallen dat ze blijvend van leverancier wisselen.

Foto: VPRO
Foto: VPRO

In debat met Marianne Thieme

De radio-interviews van vorige week leverden ook een andere uitnodiging op, of ik voor tv-programma Buitenhof in debat wilde met Marianne Thieme, over de toekomst van de veehouderij in Nederland. Op zondagochtend ergens in de Randstad. Dat leek me geen goed plan, en niet alleen vanwege de zondag. Debatteren met politici is een vak apart, en voor dat vak zijn wetenschappers niet opgeleid. Dat komt omdat politici, en zeker die van de extreme soort, niet geïnteresseerd zijn in feiten en aangetoonde relaties. Ze willen hun eigen verhaal uitventen, en feiten zijn dan alleen maar lastig, vraag Trump maar.

Vrij spel voor Thieme

Het programma is zonder mij ook wel doorgegaan, met Thieme, zonder debat, want er was geen enkele collega die genegen was. En evenmin iemand uit kringen van LTO of het politieke centrum. Thieme werd bij gebrek aan gesprekspartner ondervraagd door de journalist van dienst. Die had zich goed geïnformeerd, maar was niet in staat om Thieme tot een redelijke gedachtewisseling te brengen. Thieme schoot op alles wat bewoog in de veehouderij. Kippenfabrieken, veehouders die tweeënhalf (?) miljard wetsovertredingen per jaar begaan, systematische misstanden, intimidatie, u kent het wel. Ik was blij dat ik daar niet aan tafel zat, tegen zoveel onzin kan ik niet op. Toch had er wel iemand tegenover Thieme moeten zitten om weerwoord te geven, bij voorkeur op haar eigen niveau. Iemand van LTO, een andere belangenbehartiger, of uit de politiek. Want nu kreeg ze alle ruimte om een beeld van de veehouderij neer te zetten dat kant noch wal raakte, voor 236.000 kijkers.

Laatste reacties

 • GCK

  Ik denk dar dhr Strijker de juiste beslissing genomen heeft. Ook andere tafelgenoten zouden geen zinnige tegenargumenten kunnen geven, omdat ze toch telkens doordendert zonder ooit echt in te gaan op harde tegenargumenten. Je kunt het beter doodzwijgen. Mensen zijn niet gek, de PvdD groeit niet.

 • Bennie Stevelink

  Als een wetenschapper al niet in staat is om Marianne Thieme te bewegen tot een discussie op basis van feiten hoe moet iemand anders dat dan doen? Het probleem met dit soort discussies is dat de activist zich te buiten gaat aan beschuldigingen en verdachtmakingen aan het adres van de boeren. De tegenpartij in de discussie moet vervolgens onschuld bewijzen wat onmogelijk is. Het zijn in de regel zinloze en onmogelijke discussies.
  Beter is het om geen discussie met Thieme te voeren, en zeker niet bij Buitenhof waar ze op de hand zijn van de PvdD, maar ons richten op de gewone burger. We moeten de burgers de feiten en complexiteit van de landbouw vertellen, daar hebben wij Thieme niet voor nodig.

 • farmerbn

  LTO moet op zoek naar een persoon die wel kan opboksen tegen Thieme. Geef die persoon een cursus en hop de arena in. Ik denk dan aan Bert Vogel want die schrijft ook mooie stukjes en die kan wel klaargestoomd worden voor het duel met Thieme.

 • oorspronkelijk

  enige juiste overweging van dhr strijker
  veel geschreeuw en weinig wol vind hier ook plaats tegenover mw thieme
  op feiten en onderzoek berustende debater faalt doorgaans.
  dhr rutte weet als debater steeds te overheersen.
  b.v. salarissen leraren kan niet want de nieuwe coalitie moet dat doen
  feit is dat een demissionair kabinet een begroting moet opstellen in landsbelang
  uitstroom onderwijs lijkt groter dan instroom
  kan een salaris verhoging het niveau op peil houden??
  het bedrijfsleven wil ook meer betalen en flex terugdraaien omdat het anders te duur wordt
  werkgevers willen dat de overheid inkomensplaatje regelt met belasting.
  dus de minima die geen belasting betaalt mag niet van de oplevende economie profiteren
  een aantal aannames hier geven hot items weer maar besturen vraagt om visie op de totale samenleving
  alleen verantwoording voor deel van de problematiek is populisme en dat is
  uiterst moeilijk te bestrijden

 • alco1

  Ik vind ook dat je de discussie moet aangaan.
  Als ik de durf maar had.
  Er waren aanknopingspunten (leugens) genoeg om haar belachelijk te maken.

 • Maas1

  Mevr Thieme en soortgelijke figuren zijn het niet waard om een discussie of debat mee te voeren.Men opent op u dan een spervuur aan ongefundeerde stellingen en wellicht vele leugens om de debatter in de hoek te drijven en met schuim op de bek haar leugens van feiten gestalte te doen geven. Het is de ultieme poging om de as van de leugen te laten prevaleren.ten koste van een duurzame sector voor een open en eerlijk gefundeerd gesprek.

 • Henk Tennekes

  Sicco Mansholt zou de discussie wel zijn aangegaan, en ik denk dat hij het op veel punten eens zou zijn geweest met Marianne Thieme. Dat was de grote kracht van deze man. Hij onderkende dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat de schaalvergroting in de landbouw en veeteelt, die hij zelf als Minister van Landbouw had gestimuleerd, zijn doel voorbijgeschoten was en ernstige milieuverontreiniging veroorzaakte. Van de houder van de Mansholtleerstoel van de RUG had ik meer verwacht dan een argumentum ad hominem.

 • oorspronkelijk

  een grote broek aantrekken
  of iemand belachelijk maken????
  als je denkt op feiten te overheersen
  je wordt uit je tent gelokt en 3x om je oren geslagen
  slapende honden wakker maken
  dat doei je als je activisten een podium geeft
  de meeste aangenomen aanpassingen van wetgeving komen van SGP
  geen bla bla
  de meeste vragen en debatten door pvdd
  het spel spelen maar werkbaarheid ????

 • Bennie Stevelink

  Henk Tennekes, wat is het milieutechnische verschil tussen 1 boer die 100 hectare bewerkt en 4 boeren die ieders 25 hectare bewerken?
  Wat is het milieutechnische verschil tussen een boer die 20 koeien heeft op 10 hectare of een boer die 80 koeien heeft op 40 hectare?

 • Herman Gallé

  Uitermate zwak om niet in debat te durven gaan met mevrouw Thieme. Het verhaal van de heer Strijker is niet meer dan een mislukte poging het wegblijven van iemand uit of namens de sector te verklaren. Als Thieme dan volgens Strijker zo veel onzin uitkraamt zou hij of een geestverwant toch in staat moeten worden geacht dat met argumenten te ontkrachten. De kijker krijgt nu de indruk - terecht naar mijn mening - dat die argumenten er niet zijn of niet zodanig sterk zijn dat ze wat Marianne Thieme te berde bracht kunnen ontkrachten. Conclusie: Marianne heeft gelijk!

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Natuurlijk moet je het debat met Thieme aan kunnen gaan. We moeten ons als landbouw diep schamen als we geen argumenten hebben tegen de stortvloed aan leugens en onzin.
  Je moet je alleen erg goed voorbereiden en natuurlijk niet op al haar onzin ingaan maar - heel tactisch - zeggen dat je maar op een paar punten van haar argumenten ingaat. Waar je op ingaat moet je natuurlijk laten horen dat ze geweldige onzin uitkraamt, want dat doet ze negen van de tien keer.
  Als de tijd bijna om is zeg je dat je hier graag een vervolg aan wil geven en dat je dan bij een volgende discussie graag op drie of vier punten met haar wilt discussieren, maar dat je de tijd wilt krijgen om alles goed uit te leggen.

  Verder zouden wij als landbouw een website moeten maken genaamd b.v. "de grote leugens over de landbouw". Hier continu inspelen op leugens die verteld worden en hier goed uitleggen - mag dan ook wat langer duren voor er een reactie komt - wat de waarheid is
  Bij intervieuws kan hier dan ook altijd door de landbouw naar verwezen worden en zo kunnen we stapje voor stapje een groot aantal leugens ontzenuwen.

 • jeannettedekker1

  Dirk je had groot gelijk,als je met haar in debat gaat moet je daar de capaciteit voor hebben anders staat de hele sector voor lul. Er zijn er niet zoveel die dat wel kunnen. Ergens hoop ik wel dat ze haar mannetje of vrouwtje een keer tegenkomt. Maar dat moet dan wel een rauwdouwer zijn die niks van haar heel laat.

 • oorspronkelijk

  een zwakte is dingen uit moeten leggen
  dan ben je een schietschijf
  in debat is scherpte en oneliners de succes factor.

 • agratax(1)

  Marianne Thieme gelooft dat ze in dezen de wijsheid in pacht heeft. Iemand die gelooft hoeft nooit te twijfelen en dus is er geen discussie mogelijk met mensen die geloven in hun gelijk. Dirk Strijker is wetenschapper en zal dan ook vaak twijfelen of hij het wel goed ziet en daarmee is hij geen partij voor mensen zoals Thieme, die geloven dat hun geloof de enige waarheid is.

 • Maas1

  Mevr Thieme schaamt zich voor de veehouderij in Nederland. Daar heb ik wel een andere kijk op Ik ben super trots op de Nederlandse veehouderij waarin duurzaamheid milieu uitstoot maatlat duurzame veehouderij dierenwelzijn enz in geafranceerde hightech bedrijven met en zonder uitloop samenkomen in verschillende vormen van houderijsystemen voor verschillende dieren en hun onderkomen.Wat je bij Thieme hoort is een beeld van een veehouderij die komt vanuit een beweging van gekleurde activisten welke een doorgedraaid veehouderij beeld schetsen die een vorm van een religieuze fanatieke ( dieren ) kerk prediken.Mocht men mevr Thieme en consorten weer uitnodigen voor een interview,draai dan de tape af van het vorige interview.

 • Ik weet zeker dat Loise Freco of Ingrit Jansen een heel eind komen tegen de dommigheid van Marianne T.

 • bankivahoen

  Mevrouw v Ginkel die laatst bij Beau v Erven Dorens zat maakt ook gehakt van haar.

 • Bennie Stevelink

  @19:41, ik heb een hele tijd geleden een discussie gezien tussen Marianne Thieme en Louise Fresco, eveneens bij Buitenhof. Iedere keer als Louise Fresco iets wilde zeggen begon Marianne Thieme er overheen te schreeuwen. De presentatrice liet dit keer op keer gebeuren. Sterker nog: ze formuleerde vanuit het geschreeuw van Thieme een vraag die Fresco moest beantwoorden. Zodra zij die vraag probeerde te beantwoorden begon Thieme weer te schreeuwen. De presentatrice formuleerde vanuit dit geschreeuw weer een nieuwe vraag waar Fresco antwoord op moest geven zonder dat ze de vorige vraag al beantwoord had. Zodra Fresco op de nieuwe vraag antwoord probeerde te geven begon Thieme er weer overheen te schreeuwen, enz.
  Zowel Thieme als de presentatrice waren niet geïnteresseerd in het antwoord van Fresco. Het geschreeuw en de daar op volgende aanvallende vragen waren slechts bedoelt als een spervuur van beschuldigingen en verdachtmakingen. Enig weerwoord was niet gewenst.

  Waarom wil je een discussie aangaan met Thieme? We kunnen toch veel beter buiten Thieme om rechtstreeks contact zoeken met de burger.

 • vandenbrand

  dit is een propogandafilmpje van de partij voor de dieren,

 • krulsaart

  Via deze weg wil ik de vegaslager dringend adviseren bij de scheiding van Marianne geen vechtscheiding te forceren. Je wordt afgemaakt in de pers en social media als de Partij voor de Dieren clan wordt ingeschakeld.

 • Maas1

  Het BBP doet er bij deze partij ook niet meer toe,en ook de economische groei is bij pvdd taboe.De politiek is een groot kakelend kippen hok,waar men kakelt als kip zonder kop.Men wast elkaars varkentje gedurig de oren,zodat men geknipt is en geschoren.

 • oorspronkelijk

  hoe moet je de uitwassen uitleggen
  natuurlijk gaat en is de sector goed bezig
  maar uitzonderingen worden regel
  discussies gaan meestal over calamiteiten
  als onvoorziene omstandigheden worden uitvergroot wordt je geschoren
  het is en blijft levende haven

 • ed12345

  Het is diep triest dat er steeds meer politieke partijen komen die de normale samenleving kan missen als kiespijn De mensen in die partijen verdienen een salaris (daarvoor blijven ze meestal ook)wat u en ik op moeten hoesten En maar dwars liggen tegen alles en nog wat Wat een energie en tijd en geld moet de normale samenleving opbrengen om tegen die onzin op te boxen

 • ENDE902

  Ik vraag mij af of het zo ernstig is, dat er niemand tegenover Mevrouw Thieme zat om te discuseren over de zogenaamde voedselindustrie. Door niet te verschijnen laat je ook merken de manier van discuseren niet acceptabel te vinden. Ook laat je op deze manier merken dat de manier waarop de discussie geleid wordt jouw inziens voor verbetering vatbaar is.

 • ep

  Heb de uitzending gezien. Zeer zwak optreden van Thieme. Ze had net zo goed een drie jaar oude opname van haar kunnen laten uitzenden. Geen woord over fipronil
  alleen het oude riedeltje.

 • koeien10

  thieme heeft in haar jeugd nooit een cavia of konijn gehad dus geen ervarings deskundige de beste stuurlui staan aan de wal zou ik dan maar zeggen.

 • melkveehouder .

  Oorspronkelijk slaat met zijn reactie van 3 sept. 17.24 de spijker op zijn kop. Dát is ook de kracht van Thieme. Propaganda samen vatten in één one-liner. En dat kunstje beheert ze goed. Desalniettemin zou ik een verzoek de degens met haar te kruisen niet afslaan, integendeel.

 • alco1

  Nog laat op

 • oorspronkelijk

  beste Melkveehouder.
  ik probeer maatschappelijke items anti veehouderij,hier op te poetsen.
  het commentaar is altijd dat ik uit de verkeerde hoek kom
  een hardwerkende groep onderuit halen en geen praktiserend veehouder te zijn
  weinig steek woorden die op THieme invloed krijgen.
  de pluimveesector ligt onder vuur
  mestverwerking ook b.v ammonium lozing Helmond
  overbezetting wordt ook een twistpunt
  en nog kwalijker zijn stalbranden plus asbest in de omgeving
  en mensenlevens door mest-be/verwerking
  deze zaken worden beheersbaar maar in een discussie nu desastreus

 • wienbemelmans

  Ik snap niet wat ze toch allemaal over die Thieme liggen zeuren laat dat geval toch lullen en geen acht opslaan gewoon negeren, dan is het snel over nu staat ze elke keer in de belangstelling daar geilt dat soort op,gewoon niet meer haar naam noemen gewoon laten barsten.

 • Tinus1

  Groot gelijk, laat ze maar groeien in grootheidswaanzin. Het begint al enige vorm aan te nemen en dan kun je haar in een discussie vanzelf neerhalen en de tijd vullen met discussie over nonsens, zodat de tijd vol is en ze niet geloofwaardig overkomt. ..... Telt u even mee: 2,5 milj. overtredingen gedeelt door ? stel 50.000 veeboeren, groot en klein, dat is dus per boer per dag 135 stuks!!! Beroepscriminelen! Morgen allemaal opsluiten! ......en zo kom je je tijd vol en kan ze haar verhaal niet vertellen. Doel bereikt en geen verdediging nodig gehad. Dus laat haar ego nog maar groeien. Hoogmoed komt voor de val.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.