Commentaar

Sectorvisie glastuinbouw is dapper

LTO Glaskracht Nederland steekt zijn nek uit; al in 2040 teelt de glastuinbouw klimaatneutraal, ruim vóór de klimaatdoelstelling.

Het is een dappere stellingname. Iedereen moet mee, van telers tot overheden. Geothermiebronnen, duurzame elektriciteit en warmte vervangen straks het aardgas dat nodig is voor kasverwarming en belichting. De benodigde CO2 voor de gewasgroei komt elders vandaan. De eerste grote slagen moeten al in de komende vijf jaar plaatsvinden.

In twintig jaar teelt nagenoeg vrij van emissies

LTO Glaskracht accepteert dat niet iedereen mee kan. Nederland telt in 2035 nog maximaal driehonderd glasgroentetelers. Het totaal areaal glas zal stabiliseren op circa 9.000 hectare. Herstructurering en schaalvergroting zijn nodig, ook om het verouderd glas te vervangen.

De ambitie blijft niet bij klimaat. De Nederlandse glastuinbouw moet emissie- en residuvrij produceren en hergebruikt straks ook al het water. In twintig jaar is de teelt nagenoeg vrij van emissies van middelen en meststoffen. In de toekomstvisie van LTO Glaskracht klimt arbeid uit de schaduwzone.

Voorbeeld voor andere sectoren

Ambitieus allemaal. Jazeker. LTO Glaskracht heeft echter wel een boodschappenlijstje. De organisatie gaat uit van € 120 miljoen overheidssteun per jaar voor de energietransitie. En vooral niet te veel nieuwe eisen, heffingen of verboden. Het is belangrijk dat Brussel de toelating van middelen harmoniseert. Het huidige pakket middelen is te smal. Nederland wil acteren op een gelijk speelveld. En de regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening dienen transparant, consistent en niet belemmerend te zijn. Nu nog veranderen regels tussentijds.

Kortom, een stevige ambitie. Ook een voorbeeld voor andere sectoren?

Of registreer je om te kunnen reageren.