Redactieblog

18 reacties

‘Landbouwgeest verdwijnt in Wageningen’

Het is waar, de universiteit in Wageningen is een kritiekloos links bolwerk, zo schrijft Vergaderboer. ‘Dat bleek vorige week bij de opening van het academisch jaar.’

Als hoofdspreker was Matt Ridley uitgenodigd. Een Britse wetenschapsjournalist en bioloog. Lijkt dus prima te passen in de Wageningse inteelt, die zich steeds minder voor de boer en steeds meer voor dier en plant inzet.

Louise Fresco hield de rug recht

Maar Ridley is klimaatscepticus en wordt ook wel klimaatoptimist genoemd. En dat gaat er niet in bij de trechterdenkende professoren en docenten van de Wageningse universiteit. Meer dan 20 van hen stuurden een brandbrief naar Louise Fresco, de baas van de universiteit. Zij wilden geen scepticus als hoofdspreker en zouden niet verschijnen bij de openingsceremonie als hij kwam. Mevrouw Fresco hield de rug recht, Ridley kwam en de geleerde hoofden bleven weg.

‘Ruim 20 Wageningse wetenschappers wilden geen klimaatscepticus als spreker en zouden niet verschijnen bij de openingsceremonie als hij kwam. Mevrouw Fresco hield de rug recht, Ridley kwam en de geleerde hoofden bleven weg.’

‘Kleingeestige wetenschappers slecht voorbeeld voor studenten’

“Wat een dom-eigenwijze groep”, is Hanna’s oordeel. “Als iemand wordt uitgenodigd die niet in hun straatje past, dan blijven rurale sociologen en andere ‘ogen’ weg. Wat klein van geest en wat een slecht voorbeeld voor de studenten. Alleen de eigen gedachten zijn heilig en iemand met een andere mening wordt genegeerd.”

‘Wageningen hét centrum voor natuur en milieu’

Dat is erg. Onze universiteit in Wageningen was altijd het kenniscentrum voor de landbouw. Nu is het hét centrum voor natuur en milieu geworden. Oogkleppendenkers die alleen horen wat ze willen horen. Die zich afsluiten van de mening van anderen en daarmee een verlengstuk vormen van actiegroepen als Wakker Dier, Dierenbescherming en nog wat van die soort. Clubjes van weinig mensen, die veel hebben bereikt. Dat ze ook de universiteit van Wageningen hebben ingekapseld is voor hen een prestatie, maar voor de agrarische sector een verschrikking.

‘De Wageningse universiteit is hét centrum voor natuur en milieu geworden: oogkleppendenkers die alleen horen wat ze willen horen[...] en een verlengstuk vormen van actiegroepen als Wakker Dier, Dierenbescherming en nog wat van die soort.’

Brief van professoren is teken aan de wand

Daarom is de brief van de 20 professoren meer dan de weigering van een aantal fanatiekelingen. Het is een teken aan de wand voor onze toekomst. We moeten stevig nadenken hoe wij het spook van eenzijdige denkers tegengas kunnen geven.

Misschien wel door Matt Ridley in te huren en hem zijn boodschap breder laten brengen.

Laatste reacties

 • alco1

  We hebben ook weleens kritiek op onze staatssecretarissen.
  Het ware verhaal is echter dat het niet meer dan spreekpoppen zijn.
  We gaan altijd stemmen, maar de touwtjes trekkers blijven altijd gewoon zitten.
  Trouwens heb ik moeite met de zinsnede:
  "De Wageningse universiteit zich steeds minder voor de boer, maar steeds meer voor plant en dier inzetten.
  Wordt hiermee gesuggereerd dat wij boeren, plant en dier onrecht aandoen????

 • Bertus Buizer

  Mooi verwoord, @Alco1.

  Wat 'Hanna' en @Vergaderboer betreft: Matt Ridley heeft financiële belangen in de kolenmijn op zijn domein (dat heeft mw. Louise Fresco niet vooraf verteld maar achteraf wel toegegeven !) en is politicus en bioloog. In veel opzichten dus een voorbeeld van belangenverstrengeling. Slecht begin van het academisch jaar.

  En Wageningen Universiteit een links bolwerk? Nou, misschien wel gedeeltelijk maar het bestuur heeft nu al vele jaren een neoliberale en ecomodernistische uitstraling. En dat deelt toch - als het er op aan komt - wel de lakens uit, of zie ik dat verkeerd? Daar is lijkt mij in ieder geval niet veel specifiek links aan.

 • Piet Piraat

  @ Bertus Buizer,

  Zeer zwak van zowel Louise Fresco alsvan het volk wat niet is komen opdagen om eens even wat kritiek te leveren op de spreker.

  Laat dit zien dat Wageningen eigenlijk gewoon een zeer matige Universiteit is geworden?

 • Bennie Stevelink

  @alco, Vergaderboer bedoelt denk ik te zeggen dat Wageningen steeds meer gericht is op het recreatieve belang van plant en dier en niet meer op het voedingsbelang. Je zou het standpunt van Vergaderboer ook kunnen verstaan als dat Wageningen steeds meer eendimensionaal met plant en dier bezig is, net als actiegroepen.

  De reactie van @ Bertus Buizer is er één die typerend is voor activisten: iedereen die een andere mening heeft als persoon verdacht maken.

 • JNJS

  De Wageningse hoogleraar Michiel Wallis de Vries en stikstofonderzoeker Arnold van Bennekom "die eerder dit jaar alarm sloeg over de toestand van de koolmezen op de Veluwe. Bij zijn onderzoek trof hij veel vogels met gebroken pootjes aan, een gevolg van kalkgebrek dat op haar beurt weer veroorzaakt wordt door een stikstofoverschot"(Dagblad van het Noorden 10 augustus 2017) hebben vastgesteld dat het aantal vlinders in Nederland daalt (afgelopen 20 jaar met 30%) door het overschot aan stikstof in het land. De hoofdoorzaak: het mestoverschot in de landbouw.
  Op de website (van de overheid) http://www.clo.nl/indicatoren/nl0093-stikstof--en-fosfaatbalans
  kunnen we lezen; "Tussen 1990 en 2015 is de aanvoer van stikstof gedaald met 34 procent en van fosfaat met 48 procent. De overschotten van deze stoffen zijn in deze periode verminderd met respectievelijk 27 en 90 procent."
  In tegenstelling tot het gene Wallis de Vries en van Bennekom beweren daalt het stikstof overschot juist in de landbouw
  Wallis de Vries vind dat de landbouw harder moet ingrijpen door het mestoverschot sneller terug te dringen. Een Wageningse hoogleraar zou moeten weten dat een mestoverschot niet automatisch betekend dat er sprake is van overschot aan stikstof en dat het stikstof overschot uit de landbouw juist is afgenomen.
  Je zou dus kunnen stellen dat hij opzettelijk de boel belazerd.

 • WGeverink

  Volgens Al Gore had het ijs op de polen al in 2015 gesmolten moeten zijn... Het ijs op de polen is er nog steets. Het probleem is dat er wereldwijd alleen onderzoeksgeld gaat naar de personen die pro klimaatsverandering CO2 etc zijn. Er gaat GEEN CENT naar de mensen die aan de hand van harde ONGEMANIPULEERDE cijvers concluderen dat ons klimaat opmerkelijk stabiel is. Wij krijgen alle info uit dezelfde hoek! In Australie is men al zo ver gegaan dat er geprobeerd werd om record koude temperaturen naar beneden toe bij te stellen zodat deze het nieuws niet zouden halen...

 • haj146

  Ik sluit mij bij Bennie aan.
  Alle nieuws wat laatste tijd uitwageningen komt is eenzijdig en slecht voor de agrarische sector. Studenten die er zitten beamen dat het 1 links bolwerk is. Gelukkig dus met een Louise fresco. Die heb ik wel vertrouwen in want baseert zich op feiten.

 • John*

  ik ben benieuwd hoeveel de Amsterdammers en andere medelanders die onder de zeespiegel wonen in de klimaatverandering blijven geloven als ze er straks een dikke verzekeringspremie voor moeten betalen.

 • alphons1

  kijk op www.youtube.com en dan prof. begemann

 • agratax(1)

  De geleerden die weg bleven bij de opening van het universiteitsjaar, zijn geen echte wetenschappers. Een goede wetenschapper moet ook luisteren naar een wetenschapper met andere ideeen dan hij/zij zelf heeft. Deze heren en dames denken de wijsheid in pacht te hebben en iedere afwijkende mening is per definitie niet de moeite om naar te luisteren. Voor mij is hiermee de hele klimaat wetenschap verworden tot een geloof en daarmee geen wetenschap meer. Een wetenschapper moet nl. zijn hele leven twijfelen aan de gevonden antwoorden op zijn onderzoek vragen en daarom zal hij ook alle afwijkende meningen moeten horen en onderzoeken.

 • magele

  D66 zooi.

 • koestal

  Het is een linkse milieuclub ,die steeds weet om van allerlei milieuproblemen de boeren steeds de schuld te geven. Blijkbaar is er voedsel genoeg op aarde,dan kun je rustig ongestrafd tegen boeren aantrappen.

 • WGeverink

  Helemaal mee eens Han. Tegenwoordig is zelfs een discussie over het klimaat niet meer mogelijk. De aarde is al zo'n twintig jaar niet opgewarmd. De global warmists geven dat toe door deze periode heel toepasselijk "the pause" te noemen. Regeringen maken van de paniekmakerij dankbaar gebruik om belastingen te verhogen en nieuwe belastingen in te voeren. Onderzoek is niet meer onafhankelijk en de uitslag van de onderzoeken hangt af van wat voor uitslag de opdrachtgever voor zijn geld wenst te zien.

 • Henk Tennekes

  Nog niet zo lang geleden verkondigde de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen universiteit, Aalt Dijkhuizen, dat de Nederlandse landbouw nog intensiever moet worden. Er is niet zoveel mis met intensieve landbouw vond Dijkhuizen, zeker niet met de Nederlandse. "Als je kijkt naar ons pluimvee: de uitstoot per kilogram product is amper hoger dan die van vleesvervangers. Nederlandse boeren zijn wereldkampioen op deze punten. Wij zijn de Usain Bolt van de voeding. De wereld van straks zal lijken op Nederland.'' Enkele tientallen studenten van Wageningen Universiteit hebben gedemonstreerd tegen de uitlatingen van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Sommigen zijn van mening dat hier een belang moet worden gediend. Een belang van groot en veel, en dus van de agro-industrie. Bio wordt populair en de grote jongens worden nerveus. Dijkhuizen heeft blijkbaar nog steeds niet in de gaten dat de industriële landbouw een spoor van vernieling heeft achtergelaten in het cultuurlandschap. De meeste wilde akkerplanten, vlinders en vogels zijn verdwenen. In Nederland is sinds 1960 het aantal broedvogels in het agrarische gebied met drie kwart afgenomen. Veel wetenschappers realiseren zich nu dat het roer om moet. We moeten een landbouw ontwikkelen zonder desastreuze effecten op landschap en natuur.

 • alco1

  Tennekes.
  Slaap jij wel goed, omdat mede door jouw zeer overtrokken uitspraken, veel kippenboeren suicide neigingen hebben.

 • Bennie Stevelink

  Helemaal met jou eens @Henk Tennekes, maar hoe realiseren we jouw ideale landbouw? Hoe sturen we dat? Welke consequenties heeft het? Welke prijs wil de samenleving daar voor betalen en gáán ze dat ook betalen?

 • John*

  hoeveel auto's rijden en er meer rond sinds 1960?

 • koestal

  Sinds 1960 zijn 200.000 ha land bouwgrond aan de landbouw onttrokken,waarin vroeger veel weidevogels broeden,er staan nu woonhuizen ,fabrieken en er liggen nu brede verkeerswegen,zeg maar dag vogels. En nu maar mopperen op die boeren die niet goed voor de weidevogels zorgen,de burgers hebben boter op hun hoofd ,velen hebben hun huis staan in het voormalig leefgebied van de weidevogels en zijn nu lid van de vogelbescherming

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.