Redactieblog

5 reacties

‘Landbouw: niet alleen eerste levensbehoeften’

Bij discussies over milieumaatregelen die (ook) de land- en tuinbouw treffen, wordt vanuit deze bedrijfstak nogal eens aangevoerd dat een sector die gericht is op eerste levensbehoeften zeker niet harder moet worden aangepakt dan andere sectoren.

In die redenering zit op zijn minst een kern van waarheid, maar het is niet het hele verhaal.

Inderdaad is een flink deel van de agrarische sector direct of indirect (bijvoorbeeld de teelt van zaaizaad en pootgoed) bezig met de voorziening in eerste levensbehoeften. Maar toch: bijna 30% van de productiewaarde van de Nederlandse landbouw betreft bloemen, bomen en planten, en dat heeft niets met voedselproductie te maken. Ook worden grondstoffen geproduceerd voor niet-voedseldoeleinden, zoals biobrandstoffen, al betreft dat in Nederland maar een klein deel van de productiewaarde.

Verschil tussen voedselproductie en eerste levensbehoefte

Bovendien mag je geen isgelijkteken zetten tussen voedselproductie en eerste levensbehoeften. Neem bijvoorbeeld de vleesproductie, in totaal meer dan 40% van de agrarische productiewaarde. Vlees is ontegenzeggelijk voedsel, maar je hoeft geen vegetariër te zijn om barbecues niet onder de eerste levensbehoeften te rangschikken. En dat geldt ook voor koekjes, slagroom en chips, om maar wat te noemen.

De Nederlandse agrosector houdt zich dus voor een belangrijk deel bezig met het voortbrengen van producten die niet als eerste levensbehoeften kunnen worden bestempeld. Dat neemt niet weg dat de producten van deze sector dooreen genomen heel wat belangrijker zijn voor de mens dan die van andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld van luchtvaartmaatschappijen.

Vliegverkeer wordt geen strobreed in de weg gelegd

Daarom is het zacht gezegd merkwaardig dat in het klimaatbeleid het vliegverkeer – ondanks alle milieubelasting en overlast – geen strobreed in de weg wordt gelegd, terwijl verschillende delen van de voedselproductie met beperkingen te maken krijgen.

Dat verschil in behandeling zegt veel over de prioriteiten van onze samenleving. Het vliegverkeer is het troetelkind, terwijl een sector die hoe dan ook onmisbaar is voor de voedselvoorziening, terecht nogal eens het gevoel heeft het ondergeschoven kind te zijn.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Zou handel misschien in de meest ruime zin van het woord meer opbrengen voor de BV Nederland dan landbouw? Als deze veronderstelling juist is, dan is de keuze voor vliegen t.o.v. landbouw gerechtvaardigd. Voor handel maakt het niet uit wie de waar produceert als het maar goedkoop is en het eigen nest niet bevuilt. Maar voor deze handel is vliegen een Must evenals vakantie reizen, die ook handel zijn.

 • alco1

  Landbouw is in al z'n facetten gewoon circulair, dus duurzaam.
  We moeten ons zorgen maken om alle luxe en hoe dat ook gemaakt wordt.

 • Noordam2

  agratax, handel is in Europa de heilige koe, al decenia lang. De agrarische sector is altijd een ruilmiddel als het gaat over handelsaccoorden. Handel gaat altijd voor!
  hypocriet? ik vind van wel!

 • koestal

  Vakanties zijn tegenwoordig een belangrijke levensbehoefte ,daarom moet Schiphol en Lelystad uitbreiden ,dan is CO2 uitstoot ineens niet meer belangrijk,mensen willen vliegen, dan is voedsel ineens ook niet meer belangrijk

 • WGeverink

  Het enige waar CO2 invloed op heeft is op de groei van planten. Met ongeveer 400ppm is de CO2 nu maar ongeveer een kwart van het gemiddelde in de geschiedenis van de aarde. Met andere woorden worden de planten en bomen op dit moment het strotje dichtgeknepen. Extra efficientie is eenvoudig te halen in kassen door het toevoegen van CO2.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.