Redactieblog

3 reacties

’Is een gezelschapsdier gelijker dan een landbouwhuisdier?’

Heeft de manier waarop veehouders hun dieren behandelen invloed op de manier waarop burgers met hun dieren omgaan? Die vraag werd woensdag in de Tweede Kamer opgeworpen. GroenLinks wil daar graag onderzoek naar laten doen.

Er is verschil tussen dierenmishandeling en dierenmishandeling. Wat in de veehouderij min of meer gebruikelijk is, kan daarbuiten als verwerpelijk, of op zijn minst als ongewenst worden beschouwd.

Volgens SP-Kamerlid Frank Futselaar lijkt het erop dat in de Nederlandse wetgeving geheel volgens Orwells Animal Farm onderscheid wordt gemaakt; alle dieren zijn gelijk, sommige dieren echter meer dan andere. Futselaar haalde het beroemde citaat van de Britse schrijver woensdagavond aan, tijdens een debat naar aanleiding van een rapport over dierenmishandeling.

Landbouwhuisdieren andere categorie

Dat rapport (Aard van het beestje) ging eigenlijk niet over de behandeling van dieren in de veehouderij, al werd wel een aantal schrijnende voorbeelden van dierverwaarlozing in de veehouderij vermeld.

Dat landbouwhuisdieren qua wettelijk regime tot een andere categorie horen dan gezelschapshuisdieren, was een punt dat met name door de Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks naar voren werd gehaald. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) hield alle vragen daarover een beetje van zich af, verwijzend naar de verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp die hij schertsend aanduidde als ‘minister van Landbouw, die Economische Zaken erbij doet’.

Buitenweg: dubbelzinnig signaal van overheid

Cathalijne Buitenweg van Groen Links stelde de vraag of de (toegestane) behandeling van landbouwhuisdieren niet tot gevolg heeft dat burgers hun normen voor de behandeling van huisdieren daar mede op baseren. Buitenweg: “De snavels van kippen zitten vol met gevoelige zenuwen en bloedvaten. Tot op de dag van vandaag staat de overheid toe dat snavels onverdoofd kunnen worden gekapt. [...] Welk signaal geeft de overheid daarmee af aan alle baasjes van poezen die hun bankstel willen beschermen?”. Buitenweg doelde op het voorbeeld van een kat die van haar nagels was ontdaan.

De GroenLinks-politica ging nog verder: “Pasgeboren poesjes mogen niet worden verdrongen, ook al heb je geen geld om ze te onderhouden. Maar opfokbedrijven mogen haantjes wel standaard doden, zodra ze uit het ei zijn. [...] Het signaal van de overheid is dus heel dubbelzinnig. Het ondergraaft de norm dat dieren niet mogen worden mishandeld.”

‘De burger zal sommige ingrepen in de veehouderij steeds vaker beschouwen als dierenmishandeling’

Buitenweg vroeg Blok onderzoek te doen naar het effect van het ‘voorbeeld’ in de veehouderij op het gedrag van de burger ten opzichte van huisdieren. Blok hield die boot een beetje af, al zou hij het kunnen betrekken bij overleg met de Universiteit Utrecht.

De veronderstelling van Buitenweg dat de norm in de veehouderij het gedrag van de dierenmishandelende burger zou kunnen beïnvloeden, is mogelijk wat uit de lucht gegrepen. Andersom zal de veehouderij er wel steeds meer rekening mee moeten houden dat de burger sommige ingrepen in de veehouderij steeds vaker zal beschouwen als dierenmishandeling. Dat is een gegeven.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Straks worden citaten van meneer de uil nog gebruikt in de tweede kamer...

 • Zuperboer

  Den Uyl zat er al in de jaren '70.

 • Bennie Stevelink

  De hypocrisie van GL, PvdD en SP stinkt mij de neus uit.

  Het gezelschapsdier maakt deel uit van het gezin. Men heeft gevoelens voor het gezelschapsdier alsof het een kind is. Vervolgens worden boerderijdieren hier aan afgemeten.
  Om dit te camoufleren wordt door GL, PvdD en de SP de rollen omgekeerd: geschelschapsdieren zouden afgemeten worden aan boerderijdieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.