Redactieblog

9 reacties

‘Falend toezicht’

Boeren hebben er recht op om gecontroleerd te worden. Daar kan iedereen beter van worden.

Vaak klagen boeren over al die toezichthouders die op het erf komen om dingen te controleren. In Brabant komen de toezichthouders in elk geval niet van de gemeente, zo bleek uit een onderzoek. In twaalf van de vijftien onderzochte gemeenten bleken vergunningen af te wijken van de werkelijke situatie: ander stalsysteem, luchtwassers, aantallen dieren, soort dieren, technische voorzieningen en mestopslag. Daardoor kan de uitstoot van stof en ammoniak in werkelijkheid hoger zijn dan is toegelaten.

Nieuwe regelgeving

Ik dacht eigenlijk dat de omgevingsdiensten voor toezicht en handhaving waren ingesteld. Kennelijk doen die in Brabant hun werk niet goed. Maar ja, indirect zijn de gemeenten voor die diensten ook verantwoordelijk. Deze boodschap wekt enige verbazing. Terwijl de provincie bezig is met allerlei nieuwe, strengere regelgeving (staldering, verordening stikstof, Brabantse Zorgvuldigheidsscore, et cetra) slaagt de overheid er nog niet eens in om bestaande regels te handhaven. Daar zou ik dan eerst maar eens mee beginnen. Zolang de kop in de krant luidt ‘Gemeenten Brabant hebben amper zicht op veehouderijen’ is het aanscherpen van regelingen een slag in de lucht, nog afgezien van de juridische houdbaarheid ervan.

‘Terwijl de provincie bezig is met nieuwe regelgeving slaagt de overheid er nog niet eens in om bestaande regels te handhaven’.

Vergunningverlening

Een tweede opmerking wil ik ook nog wel kwijt. Er wordt veel energie gestoken in de vergunningverlening voor agrarische bedrijven, zowel door de overheid als vaak ook door de omwonenden – in de vorm van bezwaar en beroep – maar zeker ook door de boeren zelf. Een vergunning kost veel geld. Niemand kan een vergunning aanvragen zonder inschakeling van verschillende experts. Ook moet veel geld worden besteed aan leges. Vaak duurt een vergunningprocedure jaren, dus niet alleen geld, maar ook tijd en energie.

Recht op controle

Gelet op al die inspanningen is het toch wel heel vreemd dat er daarna nooit meer wordt gecontroleerd? In sommige gevallen was er dertien jaar lang niemand meer komen kijken of het allemaal wel klopte. Moeten boeren daar blij mee zijn? Nee, zij hebben er recht op om gecontroleerd te worden. Daar kan iedereen beter van worden.

Laatste reacties

 • alco1

  Controles vinden niet alleen plaats op het bedrijf zelf!!

 • Peerke1

  Controle is goed, maar ze zouden ook adviezen kunnen geven hoe het voor beide partijen naar de toekomst het beste is. Vaak zeggen ze daar niks over en denken ze, we laten deze suffe boer in een valkuil vallen.

 • jfvanbruchem1

  zit er nog meer in je hoge hoed

 • John*

  levende dieren zijn geen machines. stijgende en wisselende producties betekenen een grote variatie in veebezetting. soms zijn er aanpassingen gedaan aan het bedrijf om aan de dierwelzijnswet te voldoen is zo'n bedrijf dan direct in overtreding? i.p.v. bepaald de oppervlakte van de mestput de hoeveelheid ammoniak en geur dat een bedrijf produceert. Die putten zijn allemaal beschreven in de vergunning en daarmee zijn aan heel veel eisen voldaan zonder alles precies na te tellen. Daarbij komen bedrijven die er meer dieren instoppen in problemen met de nvwa omdat er niet aan de dierwelzijnswet wordt voldaan. Gemeentes moeten het voor zichzelf niet moeilijker maken dan het is.

 • H.Grotenhuis1

  De Overheid had en heeft boter op haar hoofd.
  Er zijn veel te veel vergunningen afgegeven (en daaruit inkomsten ontvangen) voor dieren die (bezien vanuit het EU-fosfaatplafond) nimmer gehouden mogen worden.

 • fietskip

  de Provincie is bezig om de veehouderij te saneren, maar het lukt nog niet goed genoeg!
  Ze hebben de bzv uitgevonden maar de zogenaamde stilzitters daar konden ze niets aan doen. Dus hebben ze laten onderzoeken of ze de stilzitters juridisch toch konden dwingen er aan te voldoen.
  De provincie kan daar niets aan doen, alleen de gemeenten hebben de mogelijkheid.
  Hoe kun je de gemeenten verleiden (dwingen) om strenger op te treden?
  Je start een onderzoek op de naleving van de vergunningen de uitkomst is natuurlijk dat gemeenten beter moeten controleren.
  Een beetje hypocriet is de provincie zelf ook wel omdat de provincie mede eigenaar is van de omgevingsdienst die zijn werk dus niet goed zou doen!
  Zo komt er sneller een groter percentage wat nieuwe vergunningen aan moet vragen en dus dan aan de bzv moet voldoen.
  Ze gebruiken die extra controles natuurlijk ook om te inventariseren hoe ze straks de veehouderij direct aan kunnen pakken met hun nieuwe regels.

 • fietskip

  Als ze de verantwoording en moet hebben zouden ze nu bij de veehouders vragen of ze willen stoppen of doorgaan en dan de stoppers direct opkopen.
  Zodoende doen ze direct wat voor hun burgers en niet pas na jaren!
  Je weet dan namelijk niet wie er precies gaat stoppen en of die dan op de goede plaats zit voor de burger.
  Als je de transitie leest kiezen ze iedere keer voor minder dieren en niet alleen voor verduurzamen!!!
  Het is een regelrechte koude sanering die de provincie uitvoert.

  Verdiep je er maar in dan zie je het wel.


 • Bennie Stevelink

  Controles zijn belangrijk om onze afnemers en de samenleving er van te overtuigen dat de kwaliteit van onze producten en productiewijze in orde is.

 • fietskip

  Klopt Bennie, maar dit gaat voor de provincie heel ergens anders voor.
  Ik ben in de negen jaar op dit bedrijf 1 keer door de gemeente en 4 keer door de omgevingsdienst gecontroleerd. Dat is toch wel genoeg dacht ik.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.