20 reacties

‘Agrochemie loopt vast’

Chemische bestrijdingsmiddelen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog furore gemaakt.

De eerste haperingen in het succes kwamen in de jaren 60, toen gechloreerde koolwaterstoffen en kwikverbindingen de voortplanting van roofvogels en sterns bleken te verstoren. Nadat deze en andere schadelijke middelen waren verboden, werd het rustiger, totdat tien jaar geleden biologen alarm sloegen over de effecten van neonicotinoïden op bijen. En glyfosaat kwam onder vuur te liggen omdat het kankerverwekkend zou zijn. Ook resistentie is een probleem. Werden muggen destijds al resistent tegen DDT, nu treedt resistentie ook op bij schimmels, onkruiden en wormen. Daarmee worden de gebruikte middelen krachteloos.

Hoge eisen stellen

Intussen toonden Milieudefensie en Greenpeace residuen van diverse middelen aan in groente en fruit en op bloemen en planten. Daarmee zetten ze supermarkten en tuincentra onder druk, die op hun beurt hogere eisen gingen stellen aan hun leveranciers. Dat stimuleerde telers om over te schakelen op gewasbescherming met weinig of geen chemie.

‘Helemaal zonder chemie zal het misschien nooit gaan’

De agrochemische machine lijkt krakend vast te lopen

De opgeschroefde eisen brengen de agrochemische industrie in het nauw. Een spreker van Dow AgroSciences zei onlangs dat het testen en op de markt brengen van een nieuw middel steeds meer tijd en geld kost: 11,3 jaar en 286 miljoen dollar. Het bedrijf moet zelfs 160.000 stoffen testen voordat er één succesvol is. De agrochemische machine lijkt krakend vast te lopen.

Steeds meer chemiebedrijven zijn al zwaar gaan investeren in gewasveredeling en recent ook in zogeheten ‘biologicals’. Het Nederlandse bedrijf Koppert begon daar al vijftig jaar geleden mee. Het produceert wereldwijd effectieve roofmijten, sluipwespen, bacteriën en schimmels, naast bestuivers zoals hommels. Eerst met groot succes voor de glastuinbouw, de laatste jaren ook voor vollegrondsteelten.

Ook zonder industrie kan teler eind komen

Maar ook zonder de industrie kan de teler een eind komen. Denk aan betere hygiëne, goed bodembeheer, ruimere vruchtwisseling en mengteelten en aan biodiverse perceelsranden of aan kasten voor vleermuizen die meikevers en motten kort houden. Ook aardig: gewasvariëteiten die met alarmstoffen natuurlijke vijanden van knagende en zuigende insecten lokken.

Helemaal zonder chemie zal het misschien nooit gaan, net zoals we af en toe een brandblusser nodig hebben. Maar we kunnen een eind komen. Actueel: de bloedluis in pluimveestallen bestrijden met roofmijten. Gegarandeerd nul residuen van fipronil.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Het zal de agrochemie net zo vergaan als KODAK na de invoering van digitale fotografie. Een toenemend aantal consumenten wil geen residuen van giftige bestrijdingsmiddelen in zijn levensmiddelen. De vraag naar biologische producten zal sterk toenemen.

 • alco1

  Die vergelijking slaat dus ook werkelijk weer nergens op.
  Wel moeten we het gebruik van de chemie zoveel mogelijk beteugelen.
  Maar we moeten ook op onze hoede zijn dat door te enthousiaste mensen totale misoogsten in het verschiet staan.

 • Henk Tennekes

  #alco1. Dat heb ik vaker gehoord. Tot nu toe zijn mijn voorspellingen echter altijd uitgekomen.

 • Bennie Stevelink

  We hebben al jaren een actieprogramma om minder afhankelijk te worden van chemische bestrijdingsmiddelen, net zoals we dat ook hebben voor antibiotica. Met zowel bestrijdingsmiddelen als antibiotica is al grote vooruitgang geboekt.

  In de negentiende eeuw heeft het niet beschikbaar hebben van een middel tegen phytophthora geleid tot de dood van 1 tot 2 miljoen mensen. Ook nu nog lukt het de biologische landbouw niet om aardappelen te telen zonder chemische middelen ( koperoxychloride).

  De beste kwaliteit voedsel met de minste chemische belasting van het milieu wordt geleverd door de melkveehouderij. Maar daar zijn de dieractivisten (en ook Milieudefensie !!) weer tegen.

  Consumenten zijn steeds kritischer op de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen. Tegelijk gebruiken dezelfde consumenten fipronil voor hun hond of kat waar ook hun kinderen mee in aanraking komen.
  Jaren geleden was de antie-muggenstekker een verkoophit. Het apparaat bracht een variant van permethrin in gasvorm in de slaapkamer. Het werd vooral gebruikt in kinderkamers. De overheid heeft het uiteindelijk verboden, consumenten zagen er geen probleem in. Ook in chemische drugs zien velen geen probleem. Hun bezorgdheid over residuen is dus nogal selectief.

  Wordt vervolgt…….

  .

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  Ik ben het met Wouter eens dat we tot in lengte van dagen maximaal moeten inzetten op het minimaliseren van het gebruik van chemische middelen. Daar is geen meningsverschil over.
  De irritatie die milieuactivisten toch wekken wordt veroorzaakt doordat ze suggereren dat er eenvoudige goed toepasbare alternatieven zijn die vanwege onwil niet gebruikt worden. Ze duiden de problematiek van gewasbescherming op dezelfde manier als Wilders en Trump de problematiek van immigratie duiden: kwade opzet van een afgebakende groep anderen.

 • wvdweijden1

  Misschien aardig om te melden:

  Nederlandse groenten en fruit scoren al jaren relatief goed wat betreft residuen. Dat komt vooral door biologische gewasbescherming in kassen.
  Greenpeace Duitsland beval Nederlandse producten zelfs aan! Vervolgens toonden ze hoge residuen aan in groenten en fruit uit Almería, Spanje. Toen Duitse supermarkten dreigden die producten te boycotten, schakelden ze binnen een paar jaar over op biologische bestrijding, waar ze eerst niks in zagen.

  Ik wil maar zeggen: als je slim op de kritiek van milieuclubs inspeelt, kun je soms op de markt een voorsprong opbouwen.

 • Bennie Stevelink

  Je geeft precies aan waar de schoen wringt Wouter: BUITENLANDSE milieuorganisaties roemen het Nederlandse product terwijl de Nederlandse milieuorganisaties de Nederlandse boeren verketteren.

  Ik ben het overigens wel met jou eens dat wij in Nederland moeten zorgen voor een voorsprong in duurzaamheid en dierwelzijn. Dáár ligt onze toekomst.

 • Henk Tennekes

  Ik kan een lijstje van schandalen in de Nederlandse landbouw en veeteelt opstellen waar de honden geen brood van lusten. De Nederlandse overheidsinstanties proberen steevast een schandaal in te dammen en in de doofpot te stoppen om economische schade te beperken. Dat was zo bij de MPA affaire van 2002, de Q-koorts zoönose van 2007, en de fipronil affaire van 2016/2017. De NVWA heeft in november 2016 na geloofwaardige meldingen van het gebruik van het verboden middel fipronil bij de bestrijding van bloedluizen bij legkippen alleen een geheim gehouden strafrechtelijk onderzoek bij Chickfriend op weg gebracht en geen eieren onderzocht. Als de Belgen de besmetting van eieren met fipronil niet in de publiciteit hadden gebracht hadden we nooit geweten dat een agro maffia de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • pinkeltje

  Nooit geweten dat er maffia achter de fipronil kwestie zat en ook nooit geweten dat de volksgezondheid daardoor in gevaar is gebracht. Toch weer wat geleerd! Wel een tegenvaller dat ook diverse bio kippenhouders in de val van deze maffioso zijn gevallen. Daar zou je dat toch niet van verwachten?

 • Bennie Stevelink

  Henk Tennekes is het prototype van de polariserende activist die maakt dat milieuproblemen door velen niet serieus worden genomen.

 • alco1

  @Bennie.
  Ik zou hem niet beter kunnen omschrijven.

 • Henk Tennekes

  In plaats van een argumentum ad hominem zou Bennie Stevelink ook op mijn argumenten kunnen ingaan. Maar het is waarschijnlijk veel makkelijker met modder te gooien. Het begint er op te lijken dat iedere visie die agrariërs niet in de kraam past als activisme wordt afgedaan. Ga zo door in de groene woestijnen waarin het rijke cultuurlandschap van de jaren 1950 door industriële landbouw en veeteelt werd veranderd, en denk vooral niet na over een alternatieve aanpak. Binnenkort is de natuur morsdood.

 • info36

  Volgens mij is het cultuurlandschap sinds de jaren 50 het meeste geweld aangedaan door groeiende welvaart en overbevolking met het opslokken van veel ruimte. Het maar continue aanschoppen tegen agrochemie is niet alleen kortzichtig maar ook dom. De mens zelf kan ook niet zonder chemie getuige de enorme hoeveelheid medicijnen die er jaarlijks doorheen gejaagd worden en die voor een groot deel terug in het milieu terechtkomen via riooloverstorten. De agrochemie is continue in ontwikkeling en de giftigheid van de stoffen is enorm afgenomen de laatste 20 jaar.

 • Bennie Stevelink

  Henk Tennekes, in jouw reactie 12:13 reageer jij precies zoals ik omschreven heb in reactie 24 sep 17:07 : alleen maar afgeven op de vermeende kwade opzet van een afgebakende groep anderen. Net als Wilders en Trump.
  Wij hebben behoefte aan mensen die goede werkbare oplossingen weten. Daar komen we verder mee.

 • alco1

  Kritiek en afbraak is zooooo gemakkelijk.

 • Henk Tennekes

  Bennie Stevelink, u gaat niet in op mijn argumenten, maar veronderstelt kwade bedoelingen. Als een controlerende overheidsinstantie (NVWA) de onderste steen niet naar boven haalt bij het gebruik van een verboden middel (fipronil) en geen korte metten maakt met misbruik van insecticiden, memoreer ik voor iedereen controleerbare feiten die u als kwade bedoelingen afdoet. Waarom sleept de pluimveesector de NVWA nu voor de rechter? U moet eens goed nadenken over uw reacties. Het enige wat ik doe is een visie ontwikkelen op basis van feiten. Mij dan als een activist afstempelen is volkomen onterecht.

 • alco1

  ff "Gevaarlijk Nepnieuws" van Jacco van der Wekken lezen.

 • koestal

  Alles wat uit het buitenland komt ,is voor dit soort mensen heel goed,hoeft aan geen enkele eis te voldoen

 • Wiann

  Reactie op de reacties:
  goede reacties op elkaar lees ik graag ,oneens zijn is een ding, maar schelden is te gemakkelijk!

 • farmerbn

  Chemie maakt medicijnen en bestrijdingsmiddelen (medicijnen voor planten). Mensen willen graag medicijnen maar geen medicijnen voor planten terwijl ze wel direct of indirect planten eten. Als dat mogelijk is en niet te duur dan geef ik die mensen gelijk. Maar het is niet mogelijk en dan moet je ophouden met zeiken want je wilt iets dat niet kan. Er is niet genoeg voedsel voor iedereen zonder chemie.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.