25 reacties

'We staan voor de grote uitdaging anders te gaan eten'

Jaap Korteweg reageert op een column van Vergaderboer in BoerderijVandaag. Hij licht zijn kritiek op vleesproductie en -consumptie toe, evenals zijn opmerking elders over biggen en kinderen.

Het is lastig vergaderen met iemand die zich verschuilt achter een gezichtsbedekkend pseudoniem. Toch wil ik het laatste schotschrift van 'Vergaderboer' niet onweersproken laten, ondanks het feit dat het op de man is gespeeld.

Vergaderboer is nogal selectief in zijn verontwaardiging over uitspraken. Wanneer een blije boerin tussen haar kalfjes, biggetjes of kuikentjes staat afgebeeld met de uitspraak ‘ze zijn als kinderen voor mij’, zal Vergaderboer daar niet snel aanstoot aan nemen. Integendeel, hij zal haar neerzetten als een toonbeeld van zorg, een voorbeeld voor de sector; een boerin met hart voor haar werk.

‘Bij varkens die met 9 maanden worden geslacht kun je onmogelijk spreken van volwassen dieren’

Wanneer ik over varkens die met 9 maanden geslacht worden spreek in termen van ‘kinderen’, bedoel ik daar natuurlijk net als die denkbeeldige boerin geen mensenkinderen mee, maar varkens die zich nog in de kindfase bevinden. Ze kunnen tenslotte makkelijk 20 jaar oud worden. Bij varkens die met 9 maanden worden geslacht kun je onmogelijk spreken van volwassen dieren, laat staan van een volwaardig leven.

Onderbouwing

Vergaderboer vraagt om een onderbouwing voor de stelling dat een langer en gezonder leven zonder of met veel minder vlees kansrijker is. Die onderbouwing is onder meer te vinden in onderzoeken van wetenschappers van de Massachusetts University onder 130.000 proefpersonen, in een periode van 30 jaar. Ook is er een langlopende studie gedaan door Loma Linda University, met 96.000 proefpersonen. Zo zijn er veel meer onderzoeken die dit onderbouwen, eigenlijk te veel om (hier) op te noemen.

Interessant is ook de uitzending van Ivo Niehe over de vijf plaatsen op aarde waar mensen uitzonderlijk oud worden, en dat in combinatie met een goede gezondheid. Of een van de presentaties van Dan Buettner die deze plaatsen zelf bezocht en het eetgedrag van de bewoners bestudeerde. De overeenkomst tussen deze plaatsen is dat de mensen er nauwelijks of geen vlees eten, veel soja en verse vruchten, vooral groenten en plantaardige oliën. Het kijken waard!

‘Bevuilen van eigen nest’

Vergaderboer spreekt over het bevuilen van het eigen nest, omdat ik kritisch ben op de bio-industrie. Dat vertaalt Vergaderboer vervolgens opnieuw vrij naar louter kritiek op mijn collega‘s. Verderop spreekt hij zichzelf hierin tegen, door te stellen dat het de consument is die te weinig wil betalen en dus schuldig is.

Ik heb inderdaad kritiek op het hele systeem van de huidige vleesproductie en -consumptie. Alle schakels in de keten zijn daarvoor medeverantwoordelijk; de producenten, de retail, de consumenten en de overheid. Wie de schoen past trekke hem aan.

‘Zonder kritiek geen verandering en vooruitgang’

Kritiek juist vanuit het eigen nest is belangrijk om het nest schoon te kunnen houden, of schoon te kunnen krijgen. Zelfreinigende werking heet dat. Zonder kritiek geen verandering en vooruitgang. Zonder kritiek zaten we nog in het stenen tijdperk, de stenen zijn immers nog lang niet op, dus waarom verandering?

Waar kritiek onmogelijk wordt, is ook geen ruimte voor een anonieme vergaderboer die columns schrijft over nestbevuiling. We zijn in ons eigen nest (de planeet waarvoor we samen verantwoordelijk zijn) op grote schaal bezig met nestbevuiling en staan voor de grote uitdaging anders te gaan eten.

Zo wil de Chinese overheid noodgedwongen de vleesconsumptie halveren. Wereldwijd wordt de vleesconsumptie inmiddels gezien als een van de belangrijkste nestbevuilers. Een grote bedreiging voor onze gezondheid, de biodiversiteit, het klimaat en de leefbaarheid van deze aarde voor onze kinderen. Zij zouden voldoende reden moeten zijn ons nest schoon te houden.

Openbare discussie met open vizier

Ik spreek zelden agrarische collega’s die daar geen nuchtere kijk op hebben, of het níet op prijs stellen dat er nieuwe ideeën gelanceerd worden over een duurzame voedselvoorziening met een goed leven voor boeren en dieren. Vergaderboer lijkt daar een uitzondering op te vormen. Ik nodig ’m graag uit voor een openbare discussie met open vizier!

Laatste reacties

 • GCK

  Vegetariërs en veganisten laten planten ook niet eerst natuurlijk doodgaan voor ze het oogsten. Bovendien wordt er m.n. als het nepvlees moet benaderen, ongezond veel suikers en zout toegevoegd. Om nepvlees te maken, moeten plantaardige bestanddelen dermate veel behandeld worden, dat het de benaming chemische industrie verdiend.

 • Jaap39

  Wat mij verbaasd is dat de vegetariër en veganist wel dat geknutselde voedsel pruimen.
  En dat in de tijd dat de trend/ de weg naar 'echt' voedsel is ingeslagen.
  Unilever gaat met de vegetarische slager klaarblijkelijk weer liever verder met in elkaar gefrutseld voer voor mensen. Op zijn minst opmerkelijk.
  Geef mij maar Hollandse pot. (Met vlees wel te verstaan)

 • Tinus1

  Regelrechte propaganda voor de PvdD, je zou zeggen dat hij er langs slaapt.....😉
  Dit hoort thuis onder het kopje advertentie, en daarvoor moet je betalen mijnheer Korteweg!

 • Bennie Stevelink

  Dat veehouderij alleen maar negatief is voor het klimaat en mate van grondgebruik is onjuist. Een veehouderij die qua omvang in evenwicht is met de beschikbaarheid van reststromen, agro-ecologische teelten en secundaire gronden vermindert juist de belasting van de aarde.

 • jhp

  Tot zover het reclame blok voor de heer Korteweg.

 • alco1

  Vlees eten betekend dat het dier geboren mag worden.
  Als het aan vegetariërs ligt, mag het zelfs niet geboren worden.
  Een citaat van een militair die uitgezonden werd.
  `Natuurlijk besef ik dat er me wat kan overkomen, maar het is mijn passie en als me iets overkomt hoop ik op geen lijden.
  Dan ben ik toch blij dat ik geleefd heb.
  Net als een varken die vertroetelt is en onverwacht zijn einde beleefd`

  Dan de gezondheidsonderzoeken.
  Vlees eten kun je bestempelen als te goed.
  Voor mensen met te weinig lichamelijke beweging kan dit funest zijn.
  Doodsoorzaak wordt genoeglijk het vlees eten in de schoenen geworpen, maar te weinig lichaamsbeweging is de verantwoordelijke.

  Dan nog de opwarming van de aarde.
  Daarin wordt vleesconsumptie als verantwoordelijk aan gewezen.
  Methaangas Co2 en ga zo maar door wordt door het voedsel weer verbruikt.
  De landbouw is zogeheten circulair.
  Wij moeten ons zorgen maken over zoveel andere zaken.
  Kan de aarde tegen straling, radio activiteit, het produceren van zoveel luxe artikelen, als auto´s, verf, was middelen en zo kun je nog wel even doorgaan.

 • Ik snap niet dat Boerderij zich hier voor leent.. Het zelfde gewauwel als jaren geleden, toen gezegd werd dat boter zo slecht was voor de gezondheid. Nu kunnen we het niet aanslepen..

 • haj146

  Geen aandacht aan die kerel geven. Hij is alleen op zelf verrijking uit. O zo ideologisch en nog ff toeslagrechten cashen, prijsje van V Dam...

 • el

  Korteweg denkt dat hij slager is! Zal hij toch eerst naar school moeten voor een diploma. Of heeft hij die al?

 • koestal

  inderdaad geen aandacht besteden aan deze man

 • 0064376

  Waar moeten alle bijprodukten heen zonder beesten die het opeten?

 • oorspronkelijk

  ondernemen is inspelen op sentimenten
  zelf betrap ik mij erop dat vernieuwingen vooruit geschoven worden.
  als niemand suggesties doet en alleen maar afwijst heeft geen invloed op de toekomst
  wereldwijd staat de vraag hoe open
  op zijn beloop laten kan als gevolg dicteren door de overheid hebben
  laatste twee jaar zijn een niet wenselijk scenario

 • veelust

  Die Jaap ,Marianne heeft hem helemaal in de tang met zijn praat.
  Natuurlijk is het goed om minder vlees te eten, vooral voor zijn eigen portemenee.
  Als we allemaal wat meer van die kunstmatig geprepareerde burgers gaan eten voor 70 procent bestaand uit soya met daarin van allerlei kunstmatige toevoegingen geproduceerd in zijn eigen mega miljoenen fabriek zal het milieu daar zeker baat bij hebben.Met name zijn eigen milieu

 • Snel

  is `t niet dat alle vega eten met halamid behandelt wordt om de houdbaarheidsdatum te verlengen of mag dat niet naar buiten gebracht worden

 • gerben5

  Grote vraag is natuurlijk hoe laat je al die prachtige, verantwoorde producten groeien zonder mest

 • ...............

  Is de margarine bijna van de tafel komt deze chemische fabriek er voor in de plaats.

 • Bennie Stevelink

  Jaap stelt de uitspraak van een boerin die zegt "ze zijn als kinderen voor mij" gelijk aan zijn eigen uitspraak over kinderen en varkens. Dat is onjuist: de boerin vergelijkt haar ZORG voor de dieren met de ZORG voor kinderen. Jaap vergelijkt de WAARDE van het leven van varkens met de WAARDE van het leven van kinderen. Dat is dus totaal wat anders.

 • Bennie Stevelink

  Een volgende onjuistheid in het verhaal van Jaap Korteweg betreft zijn mening over een "volwaardig" leven. (Ik verbaas mij over het gemak waarmee ik onjuistheden in zijn verhaal kan aanwijzen)
  In de evolutie zijn dieren ontstaan met een verschillende manier van overleven. Dat wil zeggen: overleven als soort, niet als individu. Sommige dieren overleven als soort door ieder jaar 1 enkel jong voort te brengen die met alle zorg en bescherming wordt omgeven. De meeste dieren overleven echter door een hoge reproductiecapaciteit: korte jeugd en meerdere jongen per keer. Bij deze dieren is een flink verliespercentage bij de jonge dieren ingecalculeerd. Als 80 tot 90% van de dieren in hun jeugd verloren gaan blijven er nog genoeg over om de soort in stand te houden. Bij zeeschildpadden wordt slecht 1 op de duizend die gezond uit het ei kruipt volwassen. Als de verliespercentages door omstandigheden iets te laag uitvallen ontstaat er een plaag. Bij deze dieren heeft maar een klein percentage een “volwaardig” leven, het gros zal de jeugd niet overleven.

  Wordt vervolgt……

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  Volgens Jaap moet ieder varken een “volwaardig” leven hebben. Onder een “volwaardig” leven versta ik dat een dier minimaal 1 keer jongen werpt en grootbrengt.
  Laten we nu eens een vergelijking maken tussen de reproductie van een mens en die van een wildzwijn. Bij een wildzwijn gaan we uit van zes biggen per worp waarvan 3 gelten en 3 beren. Een gelt die dit jaar geboren wordt kan het volgend jaar biggen werpen. We gaan er van uit dat iedere gelt slechts 1 keer in haar leven biggen werpt.
  We gaan in deze vergelijking er van uit dat een vrouw op haar 25e jaar haar eerste kind krijgt.

  Als alle zwijnen een “volwaardig” leven zouden hebben zullen uit 1 gelt die dit jaar geboren wordt over 25 jaar 654.859.072.962 (>654 miljard) biggen geboren worden.
  Uit 1 meisje wat dit jaar geboren wordt zal over 25 jaar 1 kind geboren worden.

  Het is dus duidelijk dat bij soorten, wiens overleving als soort gebaseerd is op hoge reproductiecapaciteit, het uitgesloten is dat alle jongen een “volwaardig” leven kunnen hebben.
  Het is absurd om een dergelijke soort te vergelijken met een mens die vanuit de evolutie een heel andere overlevingsstrategie heeft.

 • Bennie Stevelink

  Als Marianne Thieme iets van natuur en evolutie zou begrijpen zou ze tegen Jaap zeggen: “Jaap schiet jij een konijn, dan zal ik die lekker voor jou braden”. “Dan kunnen we eens een keer lekker en gezond eten, in plaats van altijd die vieze chemische vegaproducten”.

 • Perfect geanalyseerd Bennie!

 • oorspronkelijk

  ook het belangrijkste boek gevoed door overlevering geeft handvaten
  eten en gegeten hoort bij de natuur.
  de mens als hoeder is wel iets,wat in het huidige agrarisch denken versterkt
  dient te worden.(niet meer en niet minder)
  extremen zijn de pilots als wakker dier,p.v.d.dieren maar ook een aantal polariserende veehouders

 • agro1

  zolang hij zich nog "Slager" noemt, is dit niet alleen een ode aan het echte vlees, maar tevens een belediging van de oprechte slagers. heb pas nog "vegavlees" gegeten. smaak en textuur komen nog niet in de buurt van het echte, maar vooruit. het etiket eens gelezen.... alles kippeneieiwit. heeft, net als de kip, niks met vlees of bioindustrie te maken, of maak ik nu een denkfout????

 • alco1

  Klasse @Bennie.
  Ben benieuwd wat Jaap hierop te zeggen heeft.
  De mens met zijn consumptie en gebruik is nou eenmaal onlosmakelijk met de natuur verbonden.
  Ook een voorbeeld is het doodknuppelen van zeehondjes.
  Ik zou het niet kunnen, maar toen het verboden werd, verdween de natuurlijke vijand.
  Met als gevolg dat ze zelf gingen reguleren door ze uit de kolonie te drukken, met als gevolg dat ze overal ontredderd aanspoelden en een klein deel geluk had door bij Leny 't Hart te kunnen vertoeven.
  Veganisten denken de aarde te redden met hun manier van leven, maar zijn juist zeer anti duurzaam doordat hun behoeftes allemaal synthetisch gemaakt moeten worden.
  Verder is het toch wel te prijzen dat Jaap zijn gedachte op laat schrijven, kortom zich kwetsbaar opstelt.
  Maar wat natuurlijk nooit door de beugel kan, is zijn product aan te prijzen, door de concurrentie op emotie te treffen.
  Dit leert de mens kennen.

 • glaasje

  Als Jaap en Marianne geen vlees willen eten is dat prima. Ieder zijn eigen keus. Maar ik vindt het INTENS GEMEEN en zwak om de veehouderij altijd zo onderuit te halen. De Nederlandese boeren produceren Top kwaliteits producten. Maar het doel van de pvdd en wakker dier is Veehouderij weg uit nederland. Hierbij krijg ik het gevoel, van belangen verstrengeling. Als je je eigen product wilt promoten is niks mis mee, maar doe dit dan wel eerlijk en zet de boeren / veehouderij niet in een kwaad daglicht. Maar ik zal het vlees NIET laten staan, de Hollandse pot is me zeer dierbaar. Vlees aardappels en groente en niet te vergeten de overheerlijke stamppotten. Al eeuwen eten mensen vlees.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.