25 reacties

‘Veehouderij is een zeer complexe werkelijkheid’

De veehouderij is een zeer complexe werkelijkheid met zeer complexe problemen die typische kenmerken hebben die ze ongeschikt maken voor compromissen. De voor- en tegenstanders zien zichzelf als de enigen die het probleem écht begrijpen.

In haar blog ’Boer schiet snel in de verdediging’ vraagt Margreet Welink zich af waarom boeren zich vaak zo snel persoonlijk aangevallen voelen en in de verdediging schieten. Als voorbeeld haalt zij de oproep aan van 70 dierenartsen die stellen dat het anders moet in de veehouderij: “We moeten ons verzetten tegen de huidige werkwijze waarbij jaarlijks miljoenen dieren onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden, getransporteerd en geslacht.”

Dat slaat niet op het werk van dierenartsen, dus dat boeren zich aangesproken en aangevallen voelen, is niet vreemd. De sector ligt al langere tijd onder vuur. Voor een buitenstaander lijkt het een eenvoudige zaak: de sector deugt niet. De bewijzen zijn legio en tasten fundamentele waarden aan: dierenwelzijn, biodiversiteit, gezonde bodem en mooi landschap. Hoe anders is dat voor degenen die in die sector een economisch bestaan hebben? Ook zij hebben diep gekoesterde waarden over grond, dierenwelzijn en natuur, en zijn soms al generaties verbonden met een streek.

Twee verschillende realiteiten

Vanuit deze tegengestelde posities worden twee verschillende realiteiten ervaren en is er een verbondenheid met waarden. Alleen verschillen die waarden en de wijze waarop daarnaar wordt gekeken fundamenteel. En dat heeft tot gevolg dat er maar weinig begrip is voor de andere partij.

‘We denken vaak dat iedereen de feiten wil horen, maar waar het vooral om gaat zijn emoties’

Als we ons identificeren met bepaalde waarden, dan zien we de vertegenwoordigers van andere waarden als tegenstanders. Dat uit zich vaak in felle discussies, versterkt door onze manier van luisteren (of lezen). In zijn artikel ’Leren met behulp van de U-theorie’ stelt Peter de Roode dat we tijdens het luisteren vaak gericht zijn op onszelf; we luisteren vooral naar feiten en meningen die ons goed uitkomen. Ook zijn we geneigd om snel een oordeel te vormen, dat volgens Johan de Kleuver in zijn ’Ik jij wij-aanpak’ vooral is gebaseerd op onze neiging om de nadruk te leggen op de verschillen. We denken vaak dat iedereen de feiten wil horen, stelt De Roode, maar waar het vooral om gaat zijn emoties.

Biggentransport. De veehouderij heeft te maken met heftig botsende visies. - Foto: Bert Jansen
Biggentransport. De veehouderij heeft te maken met heftig botsende visies. - Foto: Bert Jansen

Complexe problemen

De uiteenlopende waarden en daaraan gekoppelde emoties en reacties maken het niet gemakkelijk om een gesprek met elkaar aan te gaan en naar oplossingen te zoeken. Dat hangt samen met het feit dat ‘de veehouderij’ een zeer complexe werkelijkheid is, met zeer complexe problemen die volgens Coleman in zijn boek ‘The Five Percent’ typische kenmerken hebben die deze problemen ongeschikt maken voor compromissen. Ze hebben een lange geschiedenis die doorwerkt in de manier waarop ertegen wordt aangekeken. Bovendien hebben ze de neiging om moeilijker en gecompliceerder te worden naarmate de tijd verstrijkt.

Tegelijkertijd lijkt het zo ontzettend simpel. Aan de ene kant zie je het probleem complexer worden, omdat er meer mensen of organisaties bij betrokken raken. Aan de andere kant zie je dat hoe complexer het probleem is, hoe eenvoudiger het voor de voor- en tegenstanders wordt: zij zien zichzelf als de enigen die het probleem écht begrijpen. Ook zijn het problemen die sterke emoties oproepen.

Betekent dit dat er geen mogelijkheden zijn om complexe problemen aan te pakken? Zeker niet. Er bestaan methoden die het mogelijk maken om ook complexe problemen aan te pakken. Het voert echter te ver om die hier uit de doeken te doen.

Laatste reacties

 • ghsmale

  Er wordt momenteel te veel gezocht naar problemen.
  leven en laten leven,
  de beste stuurlui staan aan wal.

 • alco1

  Dat laatste zinnetje ghsmale. Dat is het!
  Waar men geen verstand van heeft, moet men ook niet over oordelen en dat is waar boeren door in de verdediging gaan.

 • Precies: vele zaken worden door emoties bepaald. En juist hier is de landbouw vreselijk slecht in om een 'weerwoord' te vinden. De weigering om een aangepaste strategie toe te passen bij de nieuwe realiteit gaat nog vele toestanden opleveren. Juist hier kan men veel leren van Milieudefensie, PvDd en aanverwant rapaille.

 • Marcel v

  Het probleem zit m veel meer in het feit dat mensen wel een mening hebben over de veehouderij maar niet de moeite nemen zich erin te verdiepen. Hun "kennis" komt van horen zeggen of van sites van organisaties die anti landbouw zijn. Mijn advies: heb je een hekel aan de landbouw, stop dan met eten.

 • arink

  Ekoarink
  12.23, rapaille?
  Ik ben zelf landbouwer, maar ik geneer me vaker voor uitlatingen van collega's dan voor milieudefensie PvdD en aanverwante mensen die emotie bezitten. Wat is er mis met een emotionele benadering? Moeten we soms naar een emotieloze autistische voedselvoorziening? Laat Straathof de boel dan maar weer opbouwen. Vergeet niet dat het, door jou als rapaille gekwalificeerde mensen, zijn die nadenken over onze samenleving en hier richting aan geven, de zgn early adopters, de massa volgt, of je dat wilt of niet.

 • WGeverink

  Klopt Arink. Een boer hoeft niet correct of duurzaam of milieu vriendelijk te produceren zolang hij maar politiek correct produceerd en de psyche van emotieonele mensen op de juiste manier weet te bespelen... Is het dan niet beter dat de belangenbehartigers professionele zielenknijpers in dienst nemen om al die mensen met emotionele problemen via een gratis nummer te woord te staan?

 • arink

  Geverink, die CDA achtige opportunistische benadering sta ik niet voor, en ik herken me daar ook niet in. Emotie kan droevig zijn maar ook euforisch natuurlijk.
  Met het biologische boeren bewerkstellig ik voornamelijk dat laatste, bij mezelf, en kijkend naar het aantal bezoekers op ons erf, ook een toenemend publiek.
  Maar daar is het me niet om begonnen. Dat het ook economisch goed uitpakt is een logisch gevolg natuurlijk, maar ik verlaag me niet tot een marionet van het publiek, maar boer zoals ik denk dat het goed is.

 • Bennie Stevelink

  @arink, wees de gangbare boer dankbaar. Zonder de gangbare boer kan de biologische boer immers niet bestaan.

  Wat betreft dat volgen door de massa: bij biologisch wacht men daar al 40 jaar op.
  De consument wil niet betalen voor productiewijze. Het is juist de biologische sector die hier het bewijs voor levert: er wordt betere smaak of gezondheid voor biologische producten geclaimd waar al talloze malen van bewezen is dat die niet aanwezig zijn. Men móet dit claimen om de consument een argument te geven om biologische te kopen omdat hij voor de productiewijze alleen niet extra wil betalen.

 • agrobosbouwer

  Zonder de gangbare boer kan de biologische boer niet bestaan?
  Is dat zoiets als dat zonder de olie wind- en zonne-energie niet zouden kunnen bestaan?
  Ik zou het positiever willen formuleren: dankzij de gangbare boer moest de biologische boer er wel komen.

  De vraag naar biologische producten ontwikkelt zich trouwens wel onstuimig en verdubbelde de afgelopen 5 jaar in ons land. Ondanks de inderdaad nog iets hogere prijs in de supermarkten.

 • arink

  Twee zielen een gedachte agrobosbouwer, maar Stevelink, het is jammer van de tijd dat je dit onderwerp negatief belicht, feiten liegen niet en geven aan dat bio jaarlijks dubbele groeicijfers laat zien. Onder welke steen heb je gelegen?

 • Bennie Stevelink

  @agrobosbouwer en @arink, ik heb hier al twee keer uitgelegd waarom de biologische landbouw niet kan bestaan zonder de gangbare. Deze uitleg hebben jullie blijkbaar gemist.

  Wat de verkoop van biologische producten betreft: bij Campina wordt de Boerenland zuivel verkocht zonder al te expliciet te vermelden dat dit biologische zuivel is. Het staat wel in de kleine lettertjes, je moet de consument immers juist informeren, maar wel zo klein dat het niet opvalt. De reden is dat te explicite vermelding dat een product biologisch is een NEGATIEF koopsentiment veroorzaakt! Dus in de kleine lettertjes vermelden dat het biologisch is verkoopt beter dan dat het er met grote letters op staat.

 • alco1

  Agro en arink.
  Even heel simpel uitgelegd waarom biologisch niet kan.
  Zonder chemie is het klasse.
  Maar door biologische consumptie verdwijnen er mineralen in het riool.
  Stikstof kan weer aangevuld worden met vlinderbloemigen, maar de 91 andere?
  Weer met de strontkar door de stad zoals vroeger om uitwerpselen weer terug op het land brengen, dan is het pas biologisch.
  Nu wordt er wel compost gebruikt, maar dat komt net zo goed van gangbaar.

 • agrobosbouwer

  @Bennie Stevelink Heb jij het artikel gelezen of reageer je alleen maar op reacties? Zo staat hierboven dit bijvoorbeeld: "Alleen verschillen die waarden en de wijze waarop daarnaar wordt gekeken fundamenteel. En dat heeft tot gevolg dat er maar weinig begrip is voor de andere partij. Als we ons identificeren met bepaalde waarden, dan zien we de vertegenwoordigers van andere waarden als tegenstanders. Dat uit zich vaak in felle discussies, versterkt door onze manier van luisteren (of lezen)."

  @alco1 Dus het uitputten van de grond ligt niet aan de gangbare landbouw of veeteelt?

 • alco1

  Het ligt aan de manier hoe wij omgaan met de mineralen stroom van consumerende consument.
  Maar het belangrijkste is dat we de consument niet ten onrechten mogen laten geloven dat biologisch het ei van Columbus is.

 • WytzeN

  Heel interessante discussie. Hoe krijgen we weer meer begrip voor elkaars situatie, daar gaat het in eerste instantie om. Zonder vooroordelen. Mijn voorstel is om weer meer werkelijk contact te maken tussen boeren en consumenten. Door meer gesprek en overleg kunnen we dan samen bekijken hoe het verder zou kunnen.

 • agrobosbouwer

  Precies @WytzeN, en niet door elkaar te bestoken met artikelen @DJ-D die het eigen oordeel alleen maar bevestigen (in het aangegeven artikel is sprake van mede-veroorzakers: de intensieve veehouderij én natuurbeheerders....).

 • DJ-D

  @ agrobosbouwer @arink tis ter verduidelijking hier nog een artikel over roofbouw in oekraine.

  http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2017/7/Aanbod-grondstoffen-voor-biologische-voeders-beperkt-154085E/

  Graag andere toon aanslaan van meer begrip. Dank u.

 • agrobosbouwer

  Inderdaad @DJ-D: groei gaat helaas vaak schoksgewijs, ook hierbij dus.

  Een toch wel typische en daarom in dit kader ook wel interessante discussie hier. Er zijn dus mogelijkheden om complexe problemen aan te pakken, zo eindigt dit artikel . Misschien toch goed om die hier eens iets meer uit de doeken te laten doen?

 • alco1

  @agrobosbouwer.
  Mensen die zo hun artikel eindigen noemt men ook wel eens condomologen.
  (mensen die veel lullen, maar nergens een werkbare oplossing voor geven)

 • oorspronkelijk

  hoe noem je mensen die veel lullen en alles bij het oude willen laten
  toch geen vernieuwers !!!!want dat zijn mensen met een droom

 • agrobosbouwer

  @alco: jammer, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet?

  @DJ-D: kijk hier bijvoorbeeld eens: http://www.biojournaal.nl/artikel/26558/Biologische-teelt-floreert-in-Europa

 • DJ-D

  Ja maar wat is nu precies het probleem? Wat is de probleemstelling? Ging mij om dat biologisch ook geen kringloop kan maken door mineralenverlies bij de consument dus waarom zo haleluja over bio.

  http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2017/8/Prima-stal-voor-melkvee-vloer-krijgt-ruitprofiel-163164E/

  Deze rapportage: velen zeggen megastal met industrieluchtwasser. Oh nee biologisch top! Oja weidevogels! Nee topboer. Zo hoort het!

  Niet wetende dat hij nog geen 3 km bij mij vandaan woont en ook gewoon 90% van alle nesten gepredeerd worden en de kuikens die wel uitkomen met 15 ooievaars per ha worden opgekauwd.

  Problemen worden niet voor niets zonder emoties opgelost (regels/wetten). Want met emoties kun je veel teweeg brengen maar niets oplossen.

 • alco1

  @agrobosbouwer
  In 21.28 en 9.14 wordt er toch wel degelijk iets voor je voeten gelegd.
  Geef daar eens een fatsoenlijk antwoordt op

 • agrobosbouwer

  "In haar blog ’Boer schiet snel in de verdediging’ vraagt Margreet Welink zich af waarom boeren zich vaak zo snel persoonlijk aangevallen voelen en in de verdediging schieten." (zie hierboven in het artikel: waarbij de aanval vaak als beste verdediging wordt gezien)

  "De uiteenlopende waarden en daaraan gekoppelde emoties en reacties maken het niet gemakkelijk om een gesprek met elkaar aan te gaan en naar oplossingen te zoeken." (zie hierboven)

  Het artikel gaat niet over de voor- of nadelen van gangbaar of biologisch, die discussie is en zal nog wel vaker elders worden gevoerd, maar over hoe we met elkaar en (dus ook) richting consument communiceren.

  "Heel interessante discussie. Hoe krijgen we weer meer begrip voor elkaars situatie, daar gaat het in eerste instantie om. Zonder vooroordelen. Mijn voorstel is om weer meer werkelijk contact te maken tussen boeren en consumenten. Door meer gesprek en overleg kunnen we dan samen bekijken hoe het verder zou kunnen." (zie @WytzeN 10:33)

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.