Redactieblog

1 reactie

‘NAM geeft Groningers niet alleen maar ellende’

Een groep Groningers profiteert wel degelijk financieel van alle geboor naar olie en gas van de NAM.

De meeste Groningers zijn helemaal niet blij met de activiteiten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Door alle olie- en gaswinningen is de bodem instabiel geworden met als gevolg een hele serie (kleine) aardbevingen. Veel huizen, stallen en boerderijen zijn hierdoor beschadigd geraakt. Het brengt veel ellende en onzekerheid met zich mee, nog afgezien van de waardedaling van het onroerend goed. Al is daar ondertussen na langdurige protesten een schadevergoedingsregeling voor.

Maar deze column gaat niet over de ellende die al dat geboor naar olie en gas veroorzaakt. Er is namelijk ook een groep Noorderlingen die wel degelijk financieel profiteert van de gaswinning. De honderden eigenaren van grond waarop een boorput staat, krijgen namelijk een forse jaarlijkse vergoeding van de NAM. En dat zijn in heel veel gevallen boeren. Want die hebben immers het overgrote deel van de grond in bezit. Natuurlijk is het niet prettig dat jouw bouw- of weiland gebruikt wordt om er een boorput te slaan, maar zoals gezegd, de jaarlijkse vergoedingen zijn een fikse pleister op de wonde.

‘Honderden eigenaren van grond waarop een boorput staat, met name boeren, krijgen een forse jaarlijkse vergoeding van de NAM’

Fiscale duidelijkheid

Als je jaarlijks een vergoeding van de NAM krijgt, dan heeft dat natuurlijk ook fiscale gevolgen. Het stukje land waarvoor je de vergoeding krijgt, is immers veel geld waard. Wat die waarde precies is, is jarenlang een twistpunt geweest tussen de eigenaren van de locaties waar is geboord en de fiscus. Gelukkig is er recent een waarderingsafspraak gemaakt tussen de Vereniging van Locatie- en Clusterhouders Delfstofwinning (VLCD) en de fiscus. In de VLCD is de overgrote meerderheid van de eigenaren van boorlocaties verenigd. De afspraak treedt in werking per 1 januari 2017, loopt tot 31 december 2022 en geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, erf- en schenk- en overdrachtsbelasting. Bij een verhuur of erfpacht met onbepaalde tijd wordt de waarde gesteld op een factor 14,5 van de kale huur. Wordt het contract opgezegd, dan vindt er een afbouw van de waardering plaats.

Gelukkig is er ook een groep Groningers (met name boeren) die substantieel profiteert van de boringen naar gas en olie. En dat er fiscale duidelijkheid is over de waardering, is ook erg prettig.

Eén reactie

  • A1967

    Volgens mij zijn er zon 40 actieve gasvelden in Groningen , 1 locatie kan meerdere velden bedienen, de locaties staan niet alleen op boerenland , maar ook van natuurorganisaties en van diverse overheden.
    Om te schrijven dat honderden boeren profiteren van het gas is dan ook niets anders dan stemmingmakerij.

Of registreer je om te kunnen reageren.