Redactieblog

3 reacties

‘Luisteren naar mastodonten’

Er tekent zich een lijn af voor de herziening van het GLB: geen algemene inkomenstoeslag meer.

Mastodont heeft niets met mastitis te maken, het is de benaming voor invloedrijke oud-politici. Wiegel, Kok, heel vroeger Albeda, dat soort figuren. Ze dragen geen verantwoordelijkheid meer, maar er wordt wel naar ze geluisterd. Franz Fischler en Cees Veerman horen op landbouwterrein tot de mastodonten, Veerman trouwens ook als het om het CDA gaat.

De twee genoemde heren hebben een brief naar het Europees Parlement geschreven over de herziening van het EU-landbouwbeleid. Er moet de komende jaren wat worden aangepast, al was het maar omdat het huidige beleid in 2020 afloopt. Het moet ook vanwege de Brexit; het Verenigd Koninkrijk is nettobetaler aan de EU. Bij vertrek valt er dus een gat in de begroting en is er minder geld, ook voor landbouw en platteland. Ten slotte moet het, omdat er in de loop der tijd nieuwe inzichten ontstaan.

Discussie aangezwengeld

Het Nederlandse ministerie van EZ, dat over landbouw gaat, is al een poosje bezig zijn positie te bepalen. Ik heb als aftrap daarvoor afgelopen winter een soort startnotitie geschreven om de discussie aan te zwengelen. Op Europees niveau is er een grote internetenquête gehouden door de Europese Commissie, met bijna 60.000 deelnemers, waarvan dik 1% uit Nederland. De eerdergenoemde mastodonten dragen nu ook bij aan de discussie, met hun brief naar het Europarlement.

Er zijn natuurlijk verschillen met mijn startnotitie, maar er zijn toch vooral overeenkomsten. Ook Fischler en Veerman willen van de basistoeslag voor iedereen af. Ze willen op termijn de inkomenssteun reserveren voor boeren in bijzondere omstandigheden en voor het stimuleren van gewenst gedrag. Het gaat dan om wat vroeger ‘bergboeren’ heette, en om steun bij milieu- en klimaatmaatregelen.

Plattelandsbeleid grondig herzien

Daarnaast willen ze het plattelandsbeleid herzien, in de zin dat lidstaten kunnen vragen om medefinanciering van plannen door de EU, in plaats van dat ze op voorhand geld krijgen en daar plannen bij moeten verzinnen.

Ik ben niet van het CDA, maar dat lijkt er in dit geval niet toe te doen. Ook ik heb voorgesteld het plattelandsbeleid grondig te herzien, en niet op voorhand geld naar (ook) rijke landen te sturen, die vervolgens rare plannen gaan maken.

Hetzelfde geldt voor het beperken van de inkomenssteun tot specifieke gebieden en groepen. Er valt zeker nog wel een robbertje te vechten over de vraag welke regio’s, groepen, maatregelen en criteria, maar in hoofdzaak zijn we het eens. De huidige Eurocommissaris van Landbouw, Phil Hogan, lijkt ook een beetje dezelfde kant op te denken.

Kortom, er tekent zich een lijn af in de discussie. De komende tijd zal die lijn verder worden ingevuld. Wie daaraan wil bijdragen, moet er dus nu bij zijn. Beschouw uzelf maar als zelfbenoemde mastodont.

Laatste reacties

 • ghsmale

  Als er dan ook minder regels en bemoeienissen komen
  is er niks mis mee

 • gvanderhulst

  Maak mij niet uit wat EU of NL doet, maar geef de primaire producent een markt positie.

 • agratax(1)

  Deze nieuwe zienswijze zal leiden tot een nog verdere intensivering van het bouwplan met alle gevolgen van dien voor de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Leve de voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking.

Of registreer je om te kunnen reageren.