Commentaar

laatste update:26 jul 2017

‘Florerende geitensector kampt met groeipijnen’

De bloeiende geitenhouderij moet een antwoord vinden voor drie potentiële imagokillers.

Het gaat goed met de afzet van geitenzuivel. De melkgeitensector in Nederland draait crescendo. Om aan de toenemende vraag naar geitenzuivelproducten te kunnen voldoen, groeide het aantal geiten in Nederland explosief. Van bijna 100.000 melkgeiten in 2000 naar 375.000 in 2017.

Nog meer in het oog springend is de enorme schaalvergroting. Rond de eeuwwisseling telde Nederland nog 840 bedrijven met gemiddeld 117 melkgeiten. In 2017 zijn er 510 bedrijven met gemiddeld 735 melkgeiten. Hiervan hebben circa 360 bedrijven meer dan 1.000 melkgeiten.

Kritische burger kijkt naar geitenhouderij

Voorheen kon de geitensector zich in de luwte van de grote drie sectoren ontwikkelen, de melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij. Maar mede door haar intensiteit heeft ook de geitenhouderij zich in de kijker gespeeld van de kritische burgerij.

Dat begon in 2007 met de uitbraak van een grote Q-koortsepidemie in Brabant, waarvan de sector nog steeds de nasleep ondervindt. De Q-koortscrisis eiste 74 mensenlevens, zo’n 4.200 mensen werden ziek.

Bijna elk plan voor nieuwbouw of uitbreiding van stallen stuit op verzet van omwonenden, die een nieuwe uitbraak van de ziekte vrezen. Ook al is een herhaling van de Q-koortsuitbraak volgens deskundigen onwaarschijnlijk, nu geitenbedrijven verplicht zijn om te vaccineren tegen Q-koorts.

Expansiedrift geitenhouders stuit op weerstand

Geitenhouders beseffen dat hun expansiedrift op weerstand stuit. LTO-vakgroep geitenhouderij gaat dan ook samen met de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) een ketenvisie ontwikkelen. Laat de vakgroep zich daarbij dan vooral richten op drie potentiële imagokillers:

  1. de Q-koorts;
  2. de jaarlijks 75.000 geitenbokjes, die – net als haantjes bij eendagskuikens in de legsector – geen productiewaarde hebben;
  3. het feit dat geiten jaarrond op stal staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.