Redactieblog

3147 x bekeken 5 reacties

‘Mist rond fraude met mest’

Fraude met mest is een slechte zaak voor veehouders, akkerbouwers en intermediairs. Desondanks gebeurt het.

Tal van partijen, inclusief LTO Nederland en loonwerkerskoepel Cumela hebben hier al jaren voor gewaarschuwd. Het blijkt ook uit rechtszaken en veroordelingen.

Omvang fraude onduidelijk

Hoe groot de fraude precies is in kilo’s mest, fosfaat en stikstof is en blijft echter onduidelijk. Voor een deel is dit omdat er sprake is van berekeningen van mestproductie op basis van modellen. Het CBS berekent per regio de mestproductie van de veestapel en de plaatsingsruimte in de regio. Als de productie groter is dan de plaatsingsruimte moet er dus mest afgevoerd worden. Is die afvoer op basis van mestbonnen lager dan berekend dan kun je het verschil kwalificeren als mogelijke fraude. Maar in elk onderdeel zitten aannames.

‘Rekent de boer met de zogenoemde BEX, dan geeft dat een andere uitkomst dan de standaard forfaitaire uitkomst’.

Verschillende berekeningen

Om te beginnen rekenen boeren met andere normen per dier dan de jaarlijks vastgestelde cijfers van het CBS. Rekent de boer met de zogenoemde BEX, dan geeft dat een andere uitkomst dan de standaard forfaitaire uitkomst. De stalbalans geeft op individuele bedrijven met kippen en varkens een heel andere uitkomst dan de optelling van dieren maal de standaardnorm die het CBS gebruikt. Als met dergelijke factoren rekening wordt gehouden is de theoretische overschrijding van de normen al veel kleiner.

‘In hoeverre er sprake is van bewuste of onbewuste fraude?’

Pakkans

Een andere factor is natuurlijk dat fraude, die niet wordt opgemerkt, ook niet wordt aangepakt. Dat pleit ervoor dat de pakkans omhoog moet, bijvoorbeeld door het beter gebruikmaken van gegevens die er al zijn bij RVO.nl en de NVWA. Het blijft deels gissen of en vooral hoe die pakkans omhoog kan, onder meer omdat er te weinig bekend is over veroordelingen constateerde afgelopen week het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven. Daarbij komt de vraag op in hoeverre er sprake is van bewuste of onbewuste fraude.

Deze week komt mestfraude uitgebreid aan de orde in de Tweede Kamer in een hoorzitting met deskundigen. Dat kan meer duidelijkheid opleveren. Er hangt nu in ieder geval te veel mist rond fraude met mest.

Laatste reacties

 • John*

  Mest is niet homogeen... Dat is het euvel. Daarnaast kan mest ook in voorraad. En neemt de efficiëntie van de dieren toe. Juist de afgelopen jaren met lage prijzen is er zo min mogelijk afgevoerd. Dit jaar kan er zomaar eens een inhaalslag gemaakt worden om weer ruimte te hebben in een volgend prijsdal.

 • farmerbn

  Slechte zaak om over mestfraude te schrijven als niet zeker is dat het bestaat.

 • koestal

  aan mest zit geen oormerk,wel een geurtje,dat hebben ambtenaren blijkbaar kennis van.

 • Mr Y

  Voor wat betreft pluimveemest allemaal lulkoek,
  Voor de ophaal bijdrage van 0 € tot 10€ krijg ik het niet over het land gestrooid. Dus waarom frauderen, dat levert toch niks op.

 • wiljo

  Beste redacteur van de Boerderij
  Wat is dit voor lulkoek, Kom eens met bewijs.
  Waar baseer jij je verhaal op?
  Het voelt voor ons boeren niet goed dat we zelfs door Landbouwbladen worden afgeschilderd als fraudeurs. En als je hen om bewijs vraagt, blijft het angstvallig stil.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.